חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרה אדומה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1798 - כל המדורים ברצף
מסירות הנפש היהודית תנצח
יש חדש
משה נוצר את הפחד בליבו
פרה אדומה
תשובה בחקירה
כלל בחיים
הפעלה מרחוק
כשתסתיים המלחמה
חי ונושם רמב"ם
בר-מצווה בין המצרים

טהרת הגוף והכלים

"זאת חוקת התורה" (במדבר יט,ב). באותו לשון "זאת חוקת התורה" מתחילה הפרשה העוסקת בדיני הכשרת כלים (מטות לא,כא). ללמדנו שטהרת הגוף וטהרת הכלים הן למעלה מגדרי הבנתנו והשגתנו. כדברי הרמב"ם בסוף הלכות מקוואות (יא,יב): "דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן, ואינן דברים שדעתו של אדם מכרעת, והרי הם מכלל החוקים".

(פניני תורה)

גוון שהוא כמו העצם

"פרה אדומה תמימה" (במדבר יט,ב). לכאורה היה הכתוב צריך להקדים 'תמימה' לפני 'אדומה'. כי 'תמימה' היא מעלה בעצם הפרה, ואילו 'אדומה' היא רק תואר הגוון שלה. אלא מכאן שגוון המקיף את כל העצם, עד שאפילו שתי שערות שחורות פוסלות בה, גם הוא נבלע בעצם, והוא גופו נעשה עצם.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

חוט שערה אחת

"שתהא תמימה באדמימות; שאם יהיו בה שתי שערות שחורות, פסולה" (רש"י). בתמימות זו פוסלות שתי שערות דווקא, אבל בתמימות הנפש של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", אפילו חוט השערה אחד פוסל.

(חידושי הרי"ם)

לא עלה עול

"אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט,ב). אם נמצא אדם מישראל הסבור שאין בו מום, שהוא כליל השלמות, משמע שלא עלה עליו עול מלכות שמיים, ולכן אינו יודע מה רבים מומיו.

(החוזה מלובלין)

עול החיים התפלים

"אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט,ב). אין בריה כשרה לשמש מכשיר לטהרה אלא קודם שעלה עליה עול של אחרים, עול החיים התפלים, ושעדיין לא נדבקו בה סיגים חיצוניים, פסולת מן החברה והסביבה.

(הרב שלמה-יוסף זווין)

כוח ועזרה משמיים

"ונתתם אותה אל אלעזר" (במדבר יט,ג). מצוות פרה אדומה, שנועדה לטהר את הטמא מטומאתו, רומזת לעבודת התשובה. זהו "ונתתם אותה אל אלעזר": 'אל-עזר' – הכוח והעזר לעשות תשובה ניתנים מן השמיים, כמאמר (שבת קד) "הבא לטהר – מסייעין לו".

(אור התורה)

ומבשרך אל תתעלם

"והייתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט,ט). גודל הטרדה בעסקנות ציבורית ובעבודה של טהרת הזולת מטומאתו עלול לגרום לאדם לשכוח את עצמו. לכן יש צורך ב'משמרת': על האדם לזכור שגם אצלו עלול להיות עניין של 'טומאת מת' חס ושלום, שטהרתו באה על-ידי אפר פרה.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)