חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:57 זריחה: 6:36 ה' בניסן התשפ"ג, 27/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התקשרות נצחית
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1797 - כל המדורים ברצף
החלטה נכונה בתוך הערפל
יש חדש
ממך דורשים יותר
מחלוקת
צריך לעשות כלים
תוצאה של קריאת עיתון
הפער נסגר
התקשרות נצחית
"לאבא היה חשוב שהרבי יברכני"
נתינת המעשר ללוי

החסידות טיפחה והעמיקה את מושג ה'התקשרות', שעניינה קשר פנימי עמוק בין רבי לחסידים ובין חסידים לרבם. הרבי מליובאוויטש שימש מופת של התקשרות לחותנו, הרבי הריי"צ, הן בימי חייו בעולם הזה הן לאחר הסתלקותו. בשיחותיו ובאיגרותיו בשנים שלאחר הסתלקות חותנו ביטא הרבי את המודל הראוי של התקשרות אמיתית.

כמה חודשים לאחר הסתלקות חותנו כותב הרבי: "על כולנו לדעת, שהיה לנו רבי גדול וגם עכשיו יש לנו רבי גדול... שהתפלל ופעל והוא מתפלל ופועל גם עכשיו ברכה והצלחה לעם ישראל בכלל ולמקושריו בפרט" (ט"ז באלול השי"ת).

ובאיגרת אחרת כותב הרבי: "אם אפילו בחיי-חיותם בעלמא דין אין המקום מפסיק לקבל ברכותיהם של צדיקים, על-אחת-כמה-וכמה כשסרה הגבלת כלי הנפש הקשורה בגוף... ובייחוד כשהמדובר הוא בנשיא ישראל, רועה נאמן, אתפשטותא דמשה אשר בדורנו, אשר עליו – ועל אתפשטותא שלו – אמרו רז"ל: מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש, ומעורר רחמים על כל השייכים ומקושרים" (מי"ב בתמוז תשי"ז).

מעלה עימו את המקושרים

באיגרת נוספת מבאר הרבי: "הסתלקות פירושה עלייה ממצב אחד למצב יותר רוחני, וגופא בתר רישא גריר [=הגוף נגרר אחר הראש], כיוון שמקושרים הם יחד. ומוכרח כל אחד ואחת מאיתנו המקושרים לכ"ק... ראש אלפי ישראל להתעלות גם הוא והיא למעמד ומצב יותר רוחני ובמילא לעשיית פעולות כאלו, שעד עתה אולי לא היה שייך שיעשה אותן" (אגרות-קודש, כרך ג, איגרת תקצב).

לקראת יום ההילולא הראשון של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, אומר הרבי באחת משיחותיו: "אף-על-פי שביום היארצייט עולה הנשמה למעלה, בעילוי שבאין ערוך, הרי על-פי דברי כ"ק מורי וחמי אדמו"ר... שרועי ישראל לא ייפרדו מעל צאן מרעיתם, מובן שעלייתו של הרבי למעלה (ביום היארצייט) היא באופן שלוקח עימו את החסידים והמקושרים שלו, שבהיותם נשמות בגופים יתעלו עימו בכל עליותיו" (תורת מנחם כרך ב, עמ' 128).

שמונה שנים אחרי הסתלקות חמיו כותב הרבי: "אין מקום לומר ששקע שמשו, שהרי השמש במציאותה תמיד, ורק עוברת ממקום למקום, מחצי כדור הארץ לשני, וכיוון שמפעליו חיים וקיימים בכל מקום, הרי אורה מאיר ופועל תמיד" (ראש חודש מנחם-אב תשי"ח).

השליחות עומדת בתוקפה

בשיחתו מי"ב בתמוז השי"ת (תורת מנחם כרך א, עמ' 130) אומר הרבי: "גם עכשיו צריכים לקיים את השליחות של כ"ק מורי וחמי אדמו"ר כמו קודם. יש הסבורים שיש חילוק: קודם היה צריך לקיים את השליחות שהטיל עליו הרבי, כיוון שהרבי היה יכול לקוראו ליחידות או לכתוב לו מכתב: הייתכן, שלחתי אותך בשליחות מסוימת ונתתי לך כוחות, ולמה אינך מקיים השליחות!... אבל עכשיו – חושב לעצמו – יכול לעשות כרצונו. על כך אומר הרבי, שהחיים נצחיים הם, וממילא קיימים בתוקפם כל ענייני השליחות והכוחות שניתנו על-ידו, וגם עכשיו ממשיך לדרוש בכל התוקף על קיום השליחות ששלח כבר, וימשיך לשלוח".

באומרו זאת הוסיף הרבי: "יש התמהים על דיבורים אלה, אבל האמת היא, שמצאנו בתנ"ך: 'ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא' – כמה שנים לאחר שעלה בסערה השמיימה! ואם כן, מהי התמיהה שגם עכשיו ימשיך הרבי לשלוח? – באיזה אופן להודיע – יש לרבי הדרכים שלו, ואין אנו צריכים לדאוג באיזה אופן יודיע הרבי; יכולים לסמוך עליו"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)