חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:13 זריחה: 6:07 ט' בניסן התשפ"ד, 17/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לעצור ולעזור
פינת ההלכה ומנהג

מדורים נוספים
שיחת השבוע 944 - כל המדורים ברצף
האם כל ההקרבה הייתה לשווא?
בציפייה לגאולה
יש חדש
חס הקב"ה על כבוד הבריות
גמילות-חסדים
גם כשהמצב דחוק
בא הרוג ברגליו
להפוך את השקר
שישה-עשר אלף ספרי יהדות אצלך בבית
לעצור ולעזור

שאלה: האם מצוות "עזוב תעזוב עמו" מחייבת נהג הנוסע בדרך לעצור ולהגיש עזרה לנהג אחר שרכבו נעצר בגלל תקלה?

תשובה: נצטווינו בתורה (שמות כג,ה): "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו – עזוב תעזוב עמו". מלשון הרמב"ם: "ולא יפרוק המשא וילך לו ויניחנו נבהל, אלא יקים עמו ויחזור ויטעון משאו עליה, שנאמר (דברים כב,ד) 'הקם תקים עמו'", מוכח שטעם המצווה אינו רק משום צער בעלי-חיים, אלא גם כדי שיעזור לחברו בעת צרתו.

לכן גם כשאין כאן צער בעלי-חיים מצווה על כל נהג הרואה בצערו של הזולת לעצור את רכבו ולעזור לו – כמובן, אם בידו לסייע. כך גם עולה מדברי 'ערוך השלחן', ש"מי שפגע בעגלה הרתומה לסוס ושקעה ברפש וטיט, חייב לסייע לעגלון לפרוק המשא, ולהוציא את העגלה והסוס למקום יבש, שזו מצות טעינה. וכן אם נשבר אופן מהעגלה חייב לסייע ולתקן בכל מה שאפשר לו, וללוותו מעט עד שיראה וייווכח שהעגלה הולכת יפה למישרים".

לכל הדעות יש בזה משום "השבת אבדה" ומשום "גמילות חסדים בגופו", שהיא מ"דברים שאין להם שיעור", ואם האדם אינו מפסיד (או נמנע מלהרוויח) ממון על-ידי העצירה והסיוע - מחובתו לקיים את המצווה.

אלא שיש להיזהר ביותר לפעול בזה בדרך שלא תסכן את הנהג ואת העוזר לו: להזיז את הרכב אל שולי הכביש; להפעיל 'איתות מצוקה' מכל צידי הרכב; להניח במרחק הראוי משולש זוהר שייראה לכל המתקרב אליו ממרחק מאה מטרים; ואם הדבר קורה בלילה - ללבוש בגד בהיר  ולענוד סימנים זוהרים.

מקורות: רמב"ם ספר המצוות, עשה רג. הל' גזילה ואבידה ספי"א ורפי"ב. הל' רוצח ושמירת נפש פי"ג הל' א,ט,יד. ס' החינוך מצוה תקמא. שו"ע אדמו"ר הזקן הל' מציאה סל"ג-ד. ערוך השלחן חו"מ סי' ערב אות ח. שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' סד וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)