חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:38 ל' בסיון התשפ"ב, 29/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ציצית
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1796 - כל המדורים ברצף
אהבת הארץ ודיבור בשבחה
יש חדש
הנחיות לביצוע השליחוּת
ציצית
עיקר החיים
לא לשנות בשליחות
הוראה ועדות
הציצית והמשרתים
השחקן כחייל בקרב התרבות
'אשר יצר' בלילה

רמזי ציצית

"ועשו להם ציצית״ (במדבר טו,לח). הפסוק "טל אורות טלך" (ישעיה כו) הוא סימן לכריכות הציצית. 'טלך' הוא הטלית, שבו תולים ציצית, ובו יש 'טל אורות' – ט"ל כריכות ו'אורות' בגימטרייה תרי״ג, כמו הגימטרייה של ציצית עם שמונת החוטים וחמשת הקשרים.

(השל״ה)

בלי יגיעה

״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״ (במדבר טו,לט). "אחרי לבבכם" – זה מי שאמנם מתנהג כראוי, אבל אין זה פרי יגיעה ומאמץ אלא על-פי טבעו ורגילותו.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

רמז לעין וללב

בגמרא (ירושלמי ברכות פרק א) נאמר: "ליבא ועינא תרי סרסורי דעבירה" [=הלב והעין שני סרסורי עבירה]. בפרטי מצוות ציצית יש למצוא רמז ללב ועין. לב – ל"ב חוטי הציצית, הממשיכים אור אלוקי בלב; עין – תכלת ולבן שבציצית, הרומזים לשחור ולבן שבעין.

(אור התורה)

לתקן תחילה בלב

לכאורה היה צריך להיות כתוב ״אחרי עיניכם ואחרי לבבכם״, שכן תחילה העין רואה ולפיכך הלב חומד. אלא כוונת הדברים שאחרי מעשה העבירה יש צורך לתקן תחילה את הלב, לעקור את העבירה מן הלב, ואז ייקל לגרשה מן העין. לכן הלב קודם.

(רבי מאיר-יחיאל מאוסטרובצה)

משיכה נסתרת

הסדר הוא שהעין רואה תחילה, ואחר-כך באה חמדת הלב. אם כן, מדוע הקדים הכתוב 'לבבכם' ל'עיניכם'? אלא שכשיש משיכה נסתרת לרע בלב האדם, היינו פריקת עול מלכות שמיים פנימית, זה הגורם שהעין רואה מה שאין צריכים לראות, ומראיית העין באה אחר-כך חמדה גלויה בלב.

(ספר המאמרים תשי״א)

טהרה וזיכרון

״ולא תתורו אחרי לבבכם... למען תזכרו״ (במדבר טו,לט-מ). סמיכות הפסוקים באה להורות שאדם שמוחו וליבו נקיים מרעיונות וממחשבות תאווה, קל לו יותר לזכור את תורתו. והרמז: ״ולא תתורו אחרי לבבכם... למען תזכרו״.

(יראים)

בזמננו – עשה טוב

״פתיל תכלת״ (במדבר טו,לח). תכלת רומז ליראה, סור מרע, ואילו לבן רומז לאהבה, עשה טוב. בזמן הזה אין לנו תכלת, וכל שמונת החוטים לבנים. הווי אומר שעיקר העבודה בזמננו הוא בקו האהבה, עשה טוב.

(הרבי מליובאוויטש)

המצוות מקדשות

״ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם״ (במדבר טו,מ). בשעת קיום המצוות ״הריני אלוקה שלכם״. ובדוגמת האבות, שנקרא שמו של הקב״ה עליהם, ״אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב״, על היותם בבחינת מרכבה לו יתברך ובטלים ונכללים באורו. אלא שמסך חומר הגוף מחשיך את עיני הנפש מלראות ולהרגיש זאת, שלא כאבות, שראו עולמם בחייהם.

(תניא)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)