חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קדושים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1790 - כל המדורים ברצף
הילדים רוצים אחדות
יש חדש
שיהודי שני יקבל חלק גדול
קדושים
חיצים של נפלאות
תמיד אפשר לתקן
הקפות במירון
רשב"י פתח
ציון רשב"י – בדוגמת בית המקדש
עץ בשטח ציבורי

איך נעשים קדושים

״קדושים תהיו כי קדוש אני״ (ויקרא יט,ב). כדי שתגיעו למדריגה של 'קדושים' אינני דורש מכם מעשה יוצא מגדר הרגיל ומחוץ לדרך הטבע. כל שאני דורש מכם הוא: "איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו... לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו". זה כל מה שנדרש מאדם כדי שיהיה ראוי לתואר 'קדוש'.

(מאוצרנו הישן)

קדושה בתוך הקהל

״מלמד שפרשה זו נאמרה בהקְהֵל״ (מדרש). התורה מלמדת אותנו שאדם המחפש את הקדושה לא יברח מקהל ישראל אל התבודדות והתנזרות. הקדושה היא ב'הקְהֵל' דווקא – בתוך העם.

(רבי יונתן אייבשיץ)

לא פרושים

״קדושים תהיו״ – היו קדושים אבל לא פרושים מן העולם. וזאת ״כי קדוש אני״: ידמה היצור ליוצרו – אף אני קדוש, ואף-על-פי-כן אני עוסק בכול ומתעניין בכול ו״מלוא כל הארץ כבודו״.

(כתב סופר)

תוספת כוח

"אם מקדשים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי" (תורת כוהנים). כשהאדם יתבונן שעל-ידי מעשיו הקב"ה מעלה עליו כאילו קידש אותו, יוכל להתגבר על כל מונע ומעכב ולעבוד את ה' בתוספת כוח.

(לקוטי שיחות)

התעוררות מלמעלה

״יכול כמוני? תלמוד לומר: כי קדוש אני; קדושתי למעלה מקדושתכם״ (ויקרא רבה). "קדושתי" – היינו התעוררות מלמעלה, המביאה וגורמת התעוררות מלמטה. "קדושתכם" – התעוררות מלמטה, המביאה וגורמת התעוררות מלמעלה. "קדושתי למעלה מקדושתכם" – ההתעוררות מלמעלה, הקודמת להתעוררות מלמטה, נעלית בהרבה מהתעוררות מלמעלה הבאה לאחר התעוררות מלמטה. כי האחרונה מצומצמת לפי מידת עבודתו המוגבלת של האדם, ואילו הראשונה אינה לפי ערך ה'כלי' שהאדם עושה בעבודתו.

(לקוטי תורה)

יכול כמוני

״יכול כמוני״ – בניחותא; יש ליהודי היכולת להיות 'כמוני'; ״תלמוד לומר״ – הכוח לכך הוא מהתורה; ״כי קדוש אני – קדושתי למעלה (באה כביכול) מקדושתכם".

(הרשב״ץ)

תאוות הממון

״קדושים תהיו... איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו״ (ויקרא יט,ב-ג). הגדולה שבתאוות אדם היא תאוות הממון, ורק מי שבכוחו לגבור על תאווה זו, ראוי להיקרא 'קדוש'. זהו שנאמר בהמשך הפסוק ״איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו״, שכן שתי המצוות האלה, כיבוד אב ואם ושמירת השבת, כרוכות לעיתים קרובות בחסרון כיס, וזה המבחן אם האדם אכן קדוש.

(אור יעקב)

קדושה במותר

גם דברים המותרים, אם האדם עושה אותם לשם הנאתו, הם בגדר רע גמור. מפני שנדרש מאיתנו ״קדש עצמך במותר לך״. ומשמעות הדבר, שצריך להכניס קדושה בדברים המותרים, שתהיה בהם תכלית של תורה ומצוות, יראת שמיים ומידות טובות.

(היום יום)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)