חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:12 י"ז באדר א' התשפ"ד, 26/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שביעי של פסח
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1787 - כל המדורים ברצף
זה הזמן לבקש ניסים
יש חדש
למה צריך נעליים בגאולה
שביעי של פסח
לאיזה משיח מצפים
חסידיו של משיח
חיבור קצוות
'לאכול' אמונה בגאולה
חגיגת האלף והחתן בשמיים
חמץ אחרי הפסח

ים המחשבות

כשישב רבי הילל מפאריץ' אצל ה'צמח צדק' הסביר הרבי את משמעות קריעת ים סוף בעבורנו, ואמר: על כל אחד ואחד לקרוע את ה'ים' האישי שלו, את 'ים המחשבות' שלו, כל המחשבות אשר לא לה׳ המה.

(ספר השיחות תרצ״ו)

גם אנו ראויים

רבי משה מקוברין התאנח בשביעי של פסח ואמר: וכי גם דורנו, דור חוטא, היה זוכה לניסים כאלה? אחר-כך התאושש ואמר: אם פרעה נשאר בחיים כדי שיראה את ניסי ה׳, ראויים גם אנו שהקב״ה יראה לנו ניסים ונפלאות ותשועות כימי צאתנו מארץ מצרים.

ניסיון העושר

״הים ראה וינוס״. "מה ראה? ראה ישראל באים ורכוש של מצרים בידם" (מדרש פליאה). ניסיון העושר גדול מניסיון העוני. לכן כשראה הים שבני ישראל התעשרו, ובכל-זאת "ויאמינו בה׳", ורכוש מצרים ״בידם״, היינו שהם שולטים על הרכוש – נתמלא הים דרך-ארץ כלפיהם ונס מפניהם.

(דמשק אליעזר)

הגיל לא קובע

״הים ראה וינוס״. "מה ראה? ארונו של יוסף" (תנחומא נשא ל). לכתחילה לא רצה הים להיבקע, כי טען כלפי משה: גדול אני ממך, שאני נבראתי ביום השלישי, ואתה, האדם, ביום השישי. אלא שכאשר ראה את ארונו של יוסף התברר כי הקשישוּת אינה סימן לגדולה יתרה, שהרי יוסף היה הצעיר שבאחיו ובכל-זאת היה המושל עליהם, כמו שנאמר ״ויוסף הוא השליט״.

(הדרש והעיון)

אין דרך חזרה

״וישב הים לפנות בוקר לאיתנו״ (שמות יד,כז). למה ״לפנות בוקר״, בטרם יראה כל העולם את הפלא? אלא היה חשש כי על אף כל הניסים והנפלאות שראו בני ישראל הם עלולים להתחרט ולרצות לשוב אל סיר הבשר. לכן מייד השכם בבוקר, אחרי שהיהודי האחרון עלה על היבשה – ״וישב הים לאיתנו״, להורות שאין דרך חזרה.

(רבי שמואל מוהליבר)

מאמונה לשירה

״ויאמינו... אז ישיר״ (שמות יד,לא-טו,א). בזכות האמונה זכו בני ישראל לשירה. 'אמונה' היא מלשון אימון והרגל, וכן מלשון חוזק ותוקף. בזכות האמונה, תוקף הדעת של הנפש האלוקית, מתגבר היהודי ומנצח את הנפש הבהמית; וגם מתעלה ממדריגה למדריגה, עד שהוא זוכה לגילויים הנעלים שעליהם אומרים שירה.

(ספר המאמרים תר״פ)

ה' נושע

על הפסוק ״ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים״ אמרו רז״ל (במדבר רבה פרשה פב) שהקב״ה נושע כביכול עִם ישראל. היינו שבשעת קריעת הים נודע שם ה׳ בעולם. זהו שנאמר ״אשירה לה׳״, כלומר, אני שר על הישועה של הקב״ה כביכול.

(אור התורה)

שני קווים

״מימינם ומשמאלם״ (שמות יד,כב). ימין – רומז לעבודה במידת החסד; נתינת צדקה, הכנסת אורחים וכו'. שמאל – עבודה של מידת הגבורה; כפיית עצמו לדבר מצווה וכו'. על האדם לעבוד את ה׳ בשני הקווים, קו החסד וקו הגבורה כאחד. אין הוא יכול להסתפק בעבודה בקו אחד בלבד.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)