חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 ט"ו באב התשפ"ב, 12/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרשת פרה לנשים
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1783 - כל המדורים ברצף
כמה קל לשסות ולפלג
יש חדש
כל יהודי 'יוצא צבא'
מתן צדקה
בלי לכעוס
תלוי איך לומדים
מבחן קבלה
טהרה בגאולה
נפשי אליך תארוג
פרשת פרה לנשים

שאלה: האם נשים חייבות בשמיעת פרשת פרה?

תשובה: חז"ל תיקנו לקרוא בציבור את 'ארבע הפרשיות' – שקלים, זכור, פרה והחודש – במשך השבתות של חודש אדר (ובשנה מעוברת – באדר ב). יש פוסקים הסבורים ששמיעת פרשת זכור היא מן התורה, וכן דעת השולחן ערוך ואדמו"ר הזקן. ויש פוסקים (ומהם – השולחן ערוך) שלדעתם גם שמיעת פרשת פרה היא מן התורה.

קיום מצווה זו תלוי לא רק בשמיעה, אלא גם בכוונה לצאת ידי חובת המצווה, ובפרט אם היא מן התורה. בעוד מצוות קריאת התורה בכלל מוטלת על הציבור, הרי בפרשת זכור אמרו שחובת כל יחיד לשמוע אותה.

הפוסקים חלוקים בדעתם אם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור, בהיותה מצווה שאינה תלויה עקרונית בזמן כלשהו, או שהואיל ועיקר הזכירה היא לצורך המלחמה, ונשים אינן בנות מלחמה, הן פטורות מכך. למעשה בדורותינו נתפשט המנהג שהנשים באות לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור.

באשר לפרשת פרה פוסקים רבים אינם מביאים חובה זו, אך נטען שהואיל וגם הנשים חייבות בקרבן פסח, וטהרת ישראל הדרושה לקרבן זה נזכרת בפרשת פרה, לכן חייבות לשמוע קריאה זו. באחת משיחות הרבי מליובאוויטש משמע שאפילו אם הקריאה היא מדרבנן, הרי משום "חביבין עליי דברי סופרים" חייבות בה גם הנשים.

מקורות: מגילה כט, ס' החינוך ומנחת חינוך מצווה תרג. טושו"ע או"ח ונו"כ סי' תרפה. שו"ע אדה"ז סי' רפב סט"ז. נטעי גבריאל הל' פורים פ"כ ס"א וס"ד, וש"נ. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'ארבע פרשיות' (כרך ב עמ' קסד). אוצר מנהגי חב"ד, חודש אדר, עמ' רמה ו-רצט.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)