חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:12 זריחה: 6:10 ח' בניסן התשפ"ד, 16/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קריאת 'זכור' לנשים
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1781 - כל המדורים ברצף
ה'עמלק' שמסתתר בתוכנו
יש חדש
מעלת המשפיע, מעלת המושפע
כלי המשכן
הוראות בצדקה
קרירות מתוחכמת
אורח מסתורי
זמנה של מלחמת עמלק
סימן משמיים לאם השכולה
קריאת 'זכור' לנשים

שאלה: כיצד ינהגו השנה הנשים בעניין קריאת פרשת 'זכור'?

תשובה: נפסק בשולחן ערוך, וגם בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, ש"פרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם מישראל". לכן על הקורא לכוון להוציא את כל השומעים ידי חובתם, ועל השומעים לכוון לצאת ידי חובת 'זכור'.

יש מחלוקת בין הפוסקים אם אישה חייבת בשמיעת פרשת 'זכור'. המחייבים סבורים שהואיל ומן התורה אין לזכירת מעשה עמלק זמן קבוע (ולכן אין זה מכלל המצוות התלויות בזמן, שנשים פטורות מהן) – הנשים חייבות בזה. לעומתם, הפוטרים טוענים שעיקר מצוות הזכירה היא לבוא לידי מעשה, להילחם בעמלק, ונשים פטורות ממלחמה.

לדעת הגר"ע יוסף ראוי ונכון שנשים ישתדלו לבוא לעזרת הנשים לשמוע את הפרשה, והמקילים יש להם על מה שיסמוכו. בדורות קודמים במדינות רבות לא נהגו הנשים בזה, אך הרבי מליובאוויטש כתב שנהגו נשי ובנות ישראל (בדורותינו) לבוא לשמוע קריאה זו.

השנה, בשל מגבלות הבריאות וסכנת ההדבקה, יש להקפיד שלא להתקבץ יותר מהמותר. ראוי לייחד ליד מנייני החצרות מקומות מיוחדים לנשים, ולקבוע שעה מדויקת לקריאת 'זכור'. הנשים יבואו באותה שעה, ישמעו את הקריאה ויתפזרו מייד. אם אין תנאים המבטיחים זהירות מהדבקה – יסמכו הנשים על הדעות המקילות ולא יבואו לשמיעת 'זכור'.

חייבי בידוד, ועל-אחת-כמה-וכמה מאומתים לנגיף – לא ייצאו מהבית לשמיעת פרשת 'זכור'. הם יכולים לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים, או יכוונו לצאת בקריאת פרשת 'זכור' בשבת כי תצא.

מקורות: ספר החינוך מצווה תרג, ומנחת חינוך שם. שו"ת בניין ציון החדשות סי' ח. שו"ת תורת חסד או"ח סי' לז. פסקי תשובות סי' תרפה ס"ק ה-י, וילקוט יוסף, מועדים, כרך ה עמ' 260, וש"נ. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'זכירת מעשה עמלק' (כרך יב עמ' רכב). 'אוצר מנהגי חב"ד' חודש אדר, עמ' רמה, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)