חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:02 ט"ו בניסן התשפ"ד, 23/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

זמנה של מלחמת עמלק
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1781 - כל המדורים ברצף
ה'עמלק' שמסתתר בתוכנו
יש חדש
מעלת המשפיע, מעלת המושפע
כלי המשכן
הוראות בצדקה
קרירות מתוחכמת
אורח מסתורי
זמנה של מלחמת עמלק
סימן משמיים לאם השכולה
קריאת 'זכור' לנשים

הגמרא (סנהדרין כ,ב) אומרת: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ – להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה". הגמרא מוכיחה בהמשך ששלוש המצוות הללו צריכות להתקיים על-פי הסדר הזה דווקא: מינוי מלך, מלחמת עמלק, בניין בית המקדש; וכפי שרש"י מפרש: "הן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן".

ואכן, גם סדר הגאולה העתידה מתאים לשלוש המצוות הללו, כפי שהרמב"ם פוסק: תחילה מינוי מלך – "יעמוד מלך מבית דוד", אחר-כך מלחמת עמלק – "וילחום מלחמות ה'", ורק לאחר הניצחון על האומות באה מצוות בניין בית המקדש – "ובנה מקדש במקומו" (ראה לקוטי שיחות, כרך טז, עמ' 304; כרך כא, עמ' 196 ועוד).

שלבים מוגדרים

ראוי להדגיש, כי אם נזכה ייעשו כל השלבים האלה ברגע אחד. אך אם לא נזכה חס ושלום, יצטרך המשיח לעשות את כל השלבים הללו, שלב אחרי שלב, כפסק הרמב"ם.

הצורך בשלושת השלבים הללו נובע מכמה וכמה גדרים הלכתיים: א) הזמן – מאחר שכל אלה מצוות, יש לכל אחת הזמן המיוחד לקיומה. החובה להכרית את זרעו של עמלק היא לאחר שיש מלך בישראל (אחרי מינוי מלך), וזמנה של מצוות בניין בית המקדש הוא לאחר מלחמת עמלק. ב) שלמות המצווה – שלמותו של בית המקדש היא כאשר הוא נבנֶה לאחר שהוכרת זרעו של עמלק, שכן קודם לכן "אין השם שלם ואין הכיסא שלם" (מדרש תנחומא סוף פרשת תצא). אך אי-אפשר לצאת למלחמת עמלק קודם שיש מלך (המלך המשיח), ולכן הדברים חייבים להיעשות על-פי הסדר הזה דווקא.

כך היה גם בכניסה הראשונה לארץ ישראל. תחילה נתמנה שאול למלך; אחר-כך ניתן הציווי להכרית את זרעו של עמלק; ורק אחרי שנסתיימו המלחמות, בימי דוד המלך, "וה' הניח לו מסביב", בא בניין בית המקדש. כך התורה מצווה: תחילה "והניח לכם מכל אויביכם", ורק לאחר מכן "והיה המקום אשר יבחר ה'" – בניין בית הבחירה (ראה בגמרא שם).

דברים אלה מסבירים יפה את סדר הגאולה שברמב"ם: בראש ובראשונה יבוא משיח ויהיה מלך בישראל – "יעמוד מלך". הוא יחזיר את כל ישראל לדרך התורה (שזה עניינו של מלך: "ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת" – רמב"ם הלכות מלכים פ"ד ה"ט). אחר-כך יילחם מלחמות ה', ובכלל זה מלחמת עמלק. לאחר ש"עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו", שאז יגיע למצב של מנוחה – ייבנה בית המקדש השלישי, ובעקבותיו יהיה קיבוץ כל נידחי ישראל ותיקון העולם כולו, "לעבוד את ה' ביחד".

יודע את ריבונו

אך עד שתבוא הגאולה ונגיע למחייתו הגשמית של עמלק, עלינו להילחם במה שעמלק מייצג ומסמל. זו מלחמה שמתקיימת בתוך נפשו של כל אחד ואחד. 'עמלק' הפנימי מייצג חוצפה בלי טעם, התנגדות בסיסית לענייני קדושה. אי-אפשר להתגבר עליה במאמצי שכנוע והסברה, שכן עמלק 'יודע את ריבונו' ואף-על-פי-כן 'מתכוון למרוד בו'. הדרך להתמודד עם 'עמלק' הפנימי היא על-ידי "תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק" – לעוקרו לגמרי מתוך הנפש, בלי שום דיונים ופולמוסים.

'עמלק' בגימטרייה 'ספק'. הטלת ספֵקות היא משיטות הפעולה שלו. הספקנות הזאת גורמת קרירות לענייני קדושה, שכן ברגע שמתערער הביטחון המוחלט בה' ובתורתו, מייד ההתלהבות מתעמעמת. לכן צריך לעקור את הספֵקות, להתחזק באמונה, ובזכותה תבוא הגאולה השלמה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)