חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יעקב ועשיו
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1768 - כל המדורים ברצף
מי עשה את העסקה הטובה
יש חדש
הכוח לחפור ולגלות מים
יעקב ועשיו
התורה מאירה
טענה לקב"ה
ישועה על כורחו
הגויים יבואו ללמוד
צלילי התשובה של בונה הגיטרות
תרומות שנשכחו

שמחת הבחירה בטוב

״ואלה תולדות יצחק״ (בראשית כה,יט). אומר רש"י: ״יעקב ועשיו האמורים בפרשה״. עיקר התענוג והשמחה – "תולדות יצחק" – למעלה הוא מזה שיש בחירה בעולם – "יעקב ועשיו האמורים בפרשה" – והאדם בוחר בטוב.

(רבי צבי-הירש מזידיצ'וב)

הפיכת הרע לטוב

עשיו מסמל את כוחות הרע והטומאה. מטרת בריאתו של עשיו היא שיהודי יהפוך אותו לאור וטוב. בפועל ובגלוי עשיו מנַגֵד לקדושה, אך בפנימיותו ובאמיתת מהותו הוא טוב – על-ידי שהופכים אותו לקדושה ואור. הרי שגם עשיו הוא "תולדות יצחק".

(הרבי מליובאוויטש)

מלחמה מהרחם

״ויתרוצצו הבנים בקרבה״ (בראשית כה,כב). אומר רש"י: "כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב היה רץ ומפרכס לצאת, וכשעוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרכס לצאת". מאז אין שלום בין יעקב לעשיו. כבר ברחם אימם התנגשו זה בזה, והרי המלחמה שביניהם נמשכת עד עצם היום הזה.

(באר יצחק)

למי יציק?

בלי יעקב לא היה לעשיו שום עניין ורצון לצאת לעולם. שכן מה יעשה שם בלעדיו? על מי ישלוט, עם מי ייאבק, למי ימרר את החיים?

(רבי שלמה קלוגר)

מוטב לצאת

מפני מה פרכס יעקב כל-כך לצאת בעוברו על 'פתחי תורה'? והלוא חז״ל אומרים שהוולד במעי אימו מלאך מלמדו תורה, וכי יש מלמד טוב ממלאך? אלא כשנמצאים בחברת עשיו, אף הלימוד מפי מלאך בחזקת סכנה הוא.

(רבי בונם מפרשיסחה)

מי זקוק לברכה

חשבונו של יצחק, ברצונו לברך את עשיו ולא את יעקב, היה: יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים, ובלאו הכי יהיה רחוק מן הרע, ועל כן אינו זקוק לברכה. לעומתו, עשיו עלול ליפול ברע, ולכן הוא זקוק לעזר וסיוע. משום כך ביקש יצחק לברכו.

(אור התורה)

שני עולמות

עשיו, בהיותו ״איש שדה״, שכל הווייתו גשמיות, מסמל את החומריות ואת השקועים בה. לעומתו, יעקב, שהוא ״איש תם יושב אהלים״, שכל תענוגו בחיים היה בלימוד התורה שלמד בבית מדרשם של שם ועבר, מסמל את הרוחניות ואת ערכה. בעבודת ה׳, יעקב ועשיו הם הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שתי הנפשות הנאבקות ביניהן לכבוש את האדם.

(הרבי הריי״צ מליובאוויטש)

עונג להרע

״ועל חרבך תחיה״ (בראשית כז,מ). החיוּת של עשיו היא מהחרב. בדוגמת חיות רעות שטורפות ודורסות לא רק כשהן רעבות, אלא מפני שיש להן עונג וחיוּת מעצם הדריסה ושפיכות הדמים של יצור אחר. כאלה הם אנשים שהם רעים בעצם, שיש להם חיוּת מזה שהם מצֵרים וגורמים רע לאחרים. כזאת היא גם החיוּת שיש לעשיו.

(ספר המאמרים תרפ״ט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)