חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אברהם ושרה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1766 - כל המדורים ברצף
כשהרֶשע מתעטף בלוגיקה
יש חדש
המקור למסירת הנפש היהודית
אברהם ושרה
שלושה באחד
איפה מתחילים
המלך כאורח
ברכה בחלום
הציור ריפא את המלחמה
אמירת פרשת העקידה

שילוב אהבה ביראה

כששמעה שרה את בשורת המלאך – צחקה. שרה ידעה שמידתו של יצחק תהיה יראה, ולכן צחקה כדי לשלב ביראה גם אהבה, שכן יראה לבדה אינה הדרך הראויה.

(רבי מאיר מאפטה)

ברכת העושר

לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית יב,טז): ״ולאברם היטיב בעבורה״. וזה מה שאמר רבא לבני עירו – כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו.

(בבא מציעא נט,א)

רבא ואברהם

דבר זה אמר רבא, כי רבא הוא מבחינת אברם, ככתוב בכתבי האריז״ל שאברם אותיות 'מרבא'. לכן ידע רבא שיש להוקיר את האישה כדי להתעשר, כפי שהיה אצל אברהם.

(לקוטי לוי יצחק)

מעין עולם הבא

חז״ל אמרו (בבא בתרא טז) ״שלושה הטעימן הקב״ה מעין עולם הבא – אברהם, יצחק ויעקב״. כתוב שלעתיד לבוא תתעלה בחינת המקבל  ותהיה למעלה מהמשפיע, ככתוב ״נקבה תסובב גבר״ (ירמיה לא), ״אשת חיל עטרת בעלה״ (משלי יב). ומכיוון שאברהם הטעימו הקב"ה מעין עולם הבא, לכן ״כל אשר תאמר אליך שרה – שמע בקולה״ (בראשית כא,יב).

(לקוטי תורה)

שייכות לעולם

״שמע בקולה: למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות״ (רש״י). אף שבדרך כלל היה אברהם בדרגה עליונה מזו של שרה, הרי בנבואה היה טפל אליה. כי נבואה ורוח הקודש תלויות במידת שייכותו של הצדיק לעולם. ומכיוון שאברהם היה מרומם לגמרי מהעולם, ואילו לשרה הייתה שייכות לעולם, לכן היה אברהם טפל לשרה בנביאות.

(ביאורי הזוהר)

נשמה וגוף

נאמר בזוהר שאברהם רומז לנשמה ושרה לגוף. בתורת החסידות מבואר שלעתיד לבוא תתגלה מעלת הגוף על הנפש, עד שהנפש תקבל את חיותה על-ידי הגוף. ומאחר שהאבות הטעימן הקב״ה מעין עולם הבא, לכן נאמר לאברהם (הנשמה) ״כל אשר תאמר אליך שרה (הגוף) – שמע בקולה״.

(הרבי מליובאוויטש)

הכול לטובה

על שנות חייה של שרה אומר רש"י ״כולן שווים לטובה״ (בראשית כג,א). אמנם שרה טעמה בחייה הרבה מרירות, אבל קיבלה הכול בשמחה, את הטוב ואת הרע. זהו ״כולן שווין לטובה״ – גם את הרע קיבלה לטובה.

(רבי זושא מאניפולי)

תוכן ההספד

כששרה נפטרה כתוב ״ויבא אברהם לספוד לשרה״ (בראשית כב,ב). מסביר רש"י: ״מהיכן בא? מהר המוריה בא״. זה בעצם היה תוכנו של ההספד. אברהם סיפר שהוליך את בנו לעקידה, ושרה, אימו הזקנה של הבן היחיד, נתנה את הסכמתה המלאה לכך.

(ילקוט הדרוש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)