חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:42 זריחה: 6:03 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תש"נ
יומן מבית חיינו

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת נח | לצאת ולכבוש
משימה לכל אחד
מעלתם של שישה ושבעה בחשוון
טהרת העולם תלויה ביחיד
"קץ הימין" לשיטות השונות של הרמב"ן וה'חתם סופר'
פרשת נח
אהבת אחרון שבישראל
עת לדעת
תש"נ
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי ה' חשון

השבוע יצא 'ליקוט' מוגה מהשיחה שנאמרה באסרו חג כ"ד תשרי שנאמרה לאחר תפילת ערבית שזהו יום היארצייט של אמנו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רחל ע"ה.

בהערה הראשונה הרבי מעיר על התאריך כ"ד תשרי, וזה לשונו: "יום היארצייט דאמי זקנתי רח"ל הי"ד אשת הרה"ג וכו' וכו' ר' מאיר שלמה יאנובסקי ז"ל (ניקוליעב) – כמה שבועות בסיום חדשי הקיץ – כמה שנים הייתה בניקוליעב וטפלה בי וכו'" – [עד עתה לא היה ידוע בבירור אחר מי אומר הרבי קדיש ביום זה].

שבת פרשת נח, ו' חשון

בליל שבת קודש אחת התפילה הקהל התיישב לסדר ניגונים וחזרת דא"ח. הסדר הזה התחיל בשבת זו היות והשבתות קצרות, ובמקום הסדר ניגונים וכו' בזמן של 'רעוא דעוין' העבירו את זה לליל שבת קודש. מענה הרבי על זה היה "אזכיר על הציון".

גם בשבת כשנכנס לתפילות, הסתובב על מקומו והניף בידו להגברת השירה.

בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות.

שיחה א'

מכיוון שנמצאים אנו כעת בשבת הפרטית הראשונה של השנה, (שהרי שבת בראשית היא שבת כללית) הרי זהו הזמן להתעכב בקשר לעבודה הפרטית שצריכה להיות בשבת והיא – כפי שמצינו "מעשה רב" בזמנו של משה רבנו וכן היה נהוג בכל הדורות, שבכל שבת היו מקהילים את בני ישראל והיו דורשים לפניהם בעניינים דיומא (כפי שחז"ל דורשים על הפסוק "ויקהל משה").

ו"המעשה הוא העיקר" שבכל מקום ומקום יש להקהיל יהודים ביום השבת ולדרוש לפניהם מענינא דיומא ודברי תורה, בצירוף החלטות טובות.

בין השיחות ניגנו ניגונים שמחים. יש לציין שרוב נושא ההתוועדות היה סביב הוראה מיוחדת זו.

שיחות ב' וג':

כאמור עומדים אנו בשבת הפרטית הראשונה ולכן כאן המקום להזכיר ולעורר שוב על לימוד שיעורי החת"ת, נתינת צדקה ל'קרן השנה' ולהקהיל קהילות בכל שבת.

וגם כשאחד נמצא לבדו מבלי שישנם יהודים נוספים מסביבו שיכול להקהיל אותם – הרי יכול להקהיל את עשרת כוחות נפשו (כידוע הסיפור בזה).

ואדרבה, ישנה מעלה מיוחדת כשאדם נמצא ביחידות מאשר כשנמצא עם רבים ולכן לא צריכה להיות לו עוגמת נפש מזה שנמצא ביחידות.

בשיחה השלישית התעכב הרבי על ענין הגשמים כפי שהוא בעבודת האדם – עבודה מלמטה למעלה, בהתאם לכך שנמצאים כעת בערב ז' מרחשון שבו שואלים על הגשמים בארץ ישראל.

ואף שכעת איננו נמצאים בארץ ישראל – אך מכיון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", נזכה בקרוב ממש להיות בארץ ישראל ולשאול על הגשמים.

בשיחה הרביעית הורה הרבי לאלו שהכניסו בקבוקי משקה שיבואו ויכריזו על פרטי האירוע שהם עושים ומהם יראה וכן יעשו, והוסיף, שיש לקבל החלטות טובות "עד אין סוף" בכל ג' הקוין של תורה עבודה וגמילות חסדים.

כשסיים אתה שיחה החל בחלוקת בקבוקי משקה,

ארבעה בקבוקים.

לאחרי שכולם סיימו להכריז החל הרבי (שלא כרגיל) לנגן ניגון הקפות לאביו זצ"ל, ואח"כ הואה לחזן שינגן 'שיבנה בית המקדש', וכשסיימו הכריז אודות אמירת ברכה אחרונה, ונתן את המזונות והיין לרב משה ירוסלבסקי עבור הכנסת אורחים.

ההתוועדות הייתה קצרה מהרגיל והסתיימה ב-15:00.

דברים שאירעו לאחרונה

לר' איצ'קה גנצבורג שהכין על פי הוראת הרבי את 'ספר התמימים', (חלק ראשון מט"ו אלול תרנ"ז עד תחילת תש"י) והכניס את זה לפני שמחת תורה לרבי, שאמר לו: "יישר כוח. דאס איז ארויס געקומען שענער ווי האב זיך געריכט" (זה יצא יותר יפה ממה ששיערתי).

בנוגע למוסד לבנות שהוקם בזמן האחרון ברוסיה, שאל את הרבי האם לקרוא לו בשם 'בית רבקה', ענה הרבי: "הסכמה וברכה אזכיר על הציון".

ליהודי שביקש ברכה להצליחל חזור לחצר הרבי בלי כל מניעות ועיכובים ענה: "כמובן כ"ז צ"ל עפ"י חוק, אזכיר עה"צ".

יום ראשון, ז חשון

הרבי נכנס לתפילה כשהוא לבוש בסירטוק משי. כשהגיע למקומו הסתובב לעבר הקהל סיבוב שלם כשמניף בידו הק' מספר פעמים. אחר התפילה נכנס לחדרו ולאחר מכן החל בחלוקת דולרים שנמשכה לערך עד השעה 14:30.

להלן כמה דברים שאירעו בשעת החלוקה.

לבחור שאמר לרבי שנוסע ללמוד בכפר חב"ד נתן דולר נוסף ואמר: "אפגעבן אף (לתת ל) צדקה אין כפר חב"ד".

לאחד שביקש שלא יהיו לו "דאגות הפרנסה", אמר הרבי: "דאגות? דאס שטערט נאר! ס' דארף זיין ביטחון בה'" (= דאגות? זה רק מפריע! צריך להיות ביטחון בה').

לרב התמים ישראל לנדאו שיוצא לשליחות בטורונטו נתן הרבי דולר נוסף ואמר: "דאס איז די התחלה, זאל זיין התחלה טובה".

לאחר שביקש עבור אחד שסגור בביתו אמר: "כדאי שהוא יעסוק בעסקנות ציבורית".

להרב שיסגל שעבר עם בנו שמתחתן מחר אמר הרבי: "זה זמן רב שלא התראנו זוהי שמחה. מסתמא בינתיים הספקת להפוך עולם שלם.

הנ"ל: "חצי עולם אולי"?

הרבי: הלואי והיית מספיק להפוך חצי עולם. הנ"ל הציג את בנו שמתחתן מחר. הרבי ברכו ב"בנין עדי עד", נתן לו דולר נוסף ואמר שזה נוסף לפרוטה של הקידושין. הנ"ל אמר שמוסר תוכנית ברדיו, והרבי הגיב: "שהיהי באופן של מי שיש לו מנה רוצה מאתים".

לאחד שעבר עם בנו שעושה בר-מצווה (כנראה האבא שופט) אמר הרבי: "שגם הוא יהיה שופט, כמו האבא. כוונתי שופט בשולחן ערוך".

אחד מאנ"ש שעבר עם ביתו (שלפני כן הכניסו 'פתק' בנוגע ל'שידוך' ולא הספיקו לקבל מענה) אמר הרבי: מזל-טוב, ובירך שיהיה בנין עדי עד. שאל איפה החתן, וכשענו שלא נמצא פה נתן לבת דולר נוסף ואמר שתתן את זה לחתן, והוסיף "עכשיו את נותנת לו, אבל אחרי החתונה הוא יתן לך כסף".

לאחר שרצה לבקש ברכה עבור חולה, אלא שבגלל שיש לו מספר שמות וחשב שלא יספיק לבקש ולכן החליט שלא לבקש, וכשעבר נתן לו דולר נוסף והוסיף שיהיה לרפואה שלימה (מבלי שהלה אמר משהו).

בשעה 15:30 לערך נסע הרבי לאוהל, וחזר בשעה 19:30 לערך.

אחר תפילות מנחה וערבית בירך קבוצה גדולה של נוסעים שרובים היו בחורים "פאר געזונטער הייט. בשורות טובות והצלחה רבה. און זאל זיין א שנת ניסים.

במשך כל השבוע הזה בירך נוסעים בנוסח הרגיל.

יום רביעי י' חשוון

הרבי נסע היום לאוהל (מחר תענית בה"ב). לפני שנכנס למכונית בדרכו למקווה נתן מטבע ניקל לאחד שנוסע היום. נסע לאוהל ב-13:30 לערך וחזר לפני השעה 19:00.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)