חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ז בסיון התשפ"ב, 26/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמונה
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 942 - כל המדורים ברצף
ארץ-ישראל – ארץ-הקודש
בציפייה לגאולה
יש חדש
כשיהודים מותקפים, לא עושים חשבונות
אמונה
לה' הישועה
אתרוג מט"ו בשבט
עוד נשיר
להבין את התורה דרך החי והצומח
פירות לט"ו בשבט

מאמונה לשירה

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו, אז ישיר" (שמות יד, לא-לב). בזכות האמונה זכו ישראל לשירה. אמונה היא מלשון אימון ורגילות, וכן מלשון חוזק ותוקף. בזכות האמונה מתגבר היהודי ומנצח את הנפש הבהמית. כך הוא מתעלה מדרגה לדרגה, עד שהוא זוכה לגילויים נעלים שעליהם אומרים שירה.

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

למעלה מהשכל

האמונה היא למעלה מהשכל. בשכל יש כמה דרגות, ויש שכל גלוי ושכל נעלם. את האמונה יש לנצל לדברים שגם השכל הנעלם אינו יכול להשיגם. כי הדברים הניתנים להבנה צריך כל אחד לייגע את שכלו כדי להבינם, כך שהאמונה תתבטא בדברים שהם למעלה משכלו.

(ליקוטי דיבורים)

השכל עלול להטעות

בזמן הזה של 'עקבתא דמשיחא' יש להיזהר שלא ללכת אחר השכל. גם אנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה צריכים להניח את שכלם ולא ללכת אחר הטעם ודעת, כי שכלם יכול להטותם לדרך שאינה טובה. יש לקיים תורה ומצוות מתוך תמימות ואמונה פשוטה באלוקי ישראל.

(אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש)

אמונה פשוטה

הבעל-שם-טוב אמר לפני פטירתו: מסלק אני עתה את כל ההשגות שהשגתי למעלה בשורשי התורה והמצוות, את כל ידיעותיי וחקירותיי, ואת כל התענוג שבכל אלה; לא אדע אלא אמונה פשוטה ותמה.

הדיבור מעורר

כאשר השירה מתפרצת מתוך הלב קל לאמונה לקנן בו. זהו שנאמר (תהילים קטז,י) "האמנתי כי אדבר" - כאשר אני משיח את דבריי לפני קוני, מתחזקת ומתבצרת בי האמונה.

(רבי אברהם מסלונים)

יותר מראייה

"וירא ישראל את היד הגדולה... ויאמינו בה'" (שמות יד,לא). אף-על-פי שישראל ראו בעיניהם את הניסים, בכל-זאת נזקקו גם לאמונה, שכן גדולה האמונה מן הראייה; בכוחה של אמונה רואים יותר ממה שרואים בעיניים.

(חידושי הרי"ם)

להכניס בפנימיות

האמונה כשהיא לעצמה יכולה להישאר בבחינת 'מקיף', למעלה מהאדם. הגנב מאמין שהקב"ה זן ומפרנס לכול, ועם זה הוא מתפלל אליו שיצליח בגנבתו, כדברי הגמרא במסכת ברכות. העבודה היא להביא את האמונה בפנימיות, להכניס חיות באמונה.

(ליקוטי דיבורים)

לרעות את האמונה

"ורעה אמונה" (תהילים לד,ד). צריכים 'לרעות', לפרנס ולהגדיל את האמונה עד שתורגש בלב; שתהיה מוחשית כמו ראייה בעיניים.

(לקוטי תורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)