חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ראש השנה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1758 - כל המדורים ברצף
מול שבריריות החיים
יש חדש
למה לא נקבעה מגבית בתשרי
ראש השנה
דרשה שכזאת
תקיעות מושלמות
שופר בתופת
תקיעת שופר בגאולה
מחזק לבבות אחרי המחלה
ראש השנה שחל בשבת

מליץ היושר

״באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט״. כשאדם יודע את אפסותו, הוא יודע ומודע שחטא בשל תאוות ליבו וחולשתו, ולכן לא הצליח להתגבר על יצרו הרע. עצם העובדה שהוא משים את עצמו ל'אין מליץ יושר' – זה ממליץ עליו לטוב לפני הקב״ה.

(רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב)

סיבה לזיכוי

״באין מליץ יושר״ – אם אין אף אחד שילמד זכות, ״תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט״ – תגיד להם שחוק ודין הוא ש״סנהדרין שראו כולם לחובה – פוטרים אותו״ (סנהדרין יז). אם כל הדיינים מחייבים ואין ביניהם אף אחד שמליץ יושר – מזכים אותו.

(רבי בונם מפרשיסחה)

תקיעה כעקידה

״תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק״ (ראש השנה טז,א). בעת העקידה פרחה נשמת יצחק, והקב״ה החזירה לו בטל של תחייה. אף בתקיעת שופר, שהיא תשובה מעומק הלב, ממשיכים טל אורות, בשפע רב לכל השנה. זאת ועוד, עבודת היום היא במסירת ונתינת כל עצמותו של האדם, בדוגמת העקידה.

(ספר המאמרים תרצ״א)

תיקון שלם

כאשר ראש השנה חל להיות בשבת, הוא יום טוב מלא טובה, כי ראש השנה הוא תיקון לנפש; יום טוב הוא תיקון לרוח; ושבת תיקון לנשמה. כשחל ראש השנה בשבת, התיקון הוא בשלמות, לכל שלוש המדריגות יחד.

(רבי חנוך-העניך מאלכסנדר)

כתיבה לטובה בלבד

כשראש השנה חל להיות בשבת המשפט מוכרח להיות לטובה, כי כתיבה היא חילול שבת והדבר מותר במקרה של פיקוח נפש בלבד. נמצא שמותר בראש השנה שחל בשבת לכתוב לחיים בלבד, אבל לא חלילה להפך...

(רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב)

שבת שבתית

כשראש השנה חל בשבת הוא נושא עימו מסר שיש למלא את כל ימות השנה ביותר תורה, יותר כוונה בתפילה, יותר הידור בקיום המצוות, ותוספת בכל ענייני טוב וקדושה. כי אף שקדושת שבת באה לידי ביטוי באיסור לעשות מלאכות חול, יש למלא יום זה ב׳פעילות שבתית׳, ככתוב – ״לעשות את השבת״.

(הרבי מליובאוויטש)

בית הדין כבית המקדש

הרי״ף היה תוקע בבית דינו בראש השנה שחל בשבת. ותמהו עליו, על סמך מה התיר זאת. אלא שחז״ל אמרו כי מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב״ה אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד, היינו שד׳ אמות של הלכה הן כמו מקדש מעט. הרי״ף החשיב את ד׳ אמות של הלכה שלו, בית דינו, כמקדש ממש, ולכן תקע שם בראש השנה שחל בשבת.

(אדמו״ר הזקן)

בכוח הפסוקים

אף שאין תוקעים בשבת, פועלים את 'בניין המלכות' על-ידי אמירת פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. הדבר רמוז גם בזה שהפסוקים הם במספר עשר, כנגד עשר הספירות, שמהן נעשה 'בניין המלכות'.

(ספר המאמרים מלוקט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)