חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

העמדת שופטים ויהודי שושן
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1755
תהיה שנת פילוג אאוט
יש חדש
העמדת שופטים ויהודי שושן
תמים תהיה
איך מחזירים אבידה
ביקורת עצמית
בגד של תשובה
אמונה כחלק ממצווה
רפואה מונעת נגד התבוללות
תחרות עסקית

בתחילת הלכות סנהדרין הרמב"ם מגדיר את המצווה להעמיד שופטים ושוטרים בכל מדינה ובכל מחוז: "מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שנאמר 'שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך'... שופטים אלו הדיינים... שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה".

בהלכה הבאה הרמב"ם מצמצם את חובת ייסוד בתי הדין לארץ ישראל בלבד: "אבל בחוצה לארץ אינן חייבין להעמיד בית דין בכל פלך ופלך, שנאמר 'תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך'".

האם שובש הנוסח?

מפרשי הרמב"ם הזדעקו על הדברים, הסותרים לכאורה את דברי הגמרא (מכות ז,א): "למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובחוץ לארץ. אם כן, מה תלמוד לומר 'בשעריך'? בשעריך אתה מושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך, ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר".

בעקבות זאת יש הסבורים כי נפל שיבוש בהעתקת דברי הרמב"ם ויש לתקן ולכתוב כך: "אבל בחוצה לארץ אינן חייבין להעמיד בית דין אלא בכל פלך ופלך". גרסה אחרת: "בחוצה לארץ אינן חייבים להעמיד, אבל חייבים להושיב בית דין בכל עיר ועיר".

הנאה למראית עין

ואולם אנו מוצאים חיזוק מפתיע לגרסה המקורית של הרמב"ם בדברי הרמב"ן, שנולד בסוף חיי הרמב"ם, והוא כותב: "בחוצה לארץ אינם חייבים למנות להם בית דין... אין ישראל שבחוץ לארץ מצוּוים למנות להם דיינים בעיירות, וכן כתב כבוד הרב ר' משה".

חידושו זה של הרמב"ם פותר קושיה המתעוררת בדברי הגמרא על סיפור פורים. הגמרא (מגילה יב,א) אומרת שהיהודים נהנו מסעודתו של אחשוורוש למראית עין בלבד (מתוך פחד לדחות את הזמנת המלך), ולכן הקב"ה העניש אותם גם כן למראית עין בלבד, שהרי גזירת המן נתבטלה לבסוף.

לא הייתה הפרה

ולכאורה איך אפשר להמעיט בחומרת ההשתתפות בסעודת אחשוורוש, בשעה שזו הייתה בניגוד להוראתו של מרדכי היהודי, שהיה מראשי הסנהדרין, והזהיר את היהודים: "לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש" (אסתר רבה פרשה ז,יז)?! הלוא הרמב"ם פסק (בתחילת הלכות ממרים) ש"כל מי שאינו עושה כהוראתן (של בית הדין) עובר בלא תעשה, שנאמר 'לא תסור מכל הדבר... ימין ושמאל'".

אלא שעל-פי דברי הרמב"ם, שבחוץ לארץ אין חובה להושיב בית דין,  אין מקום לשאלה, מכיוון שאי-הציות להוראת מרדכי לא היה בגדר עבירה על הוראת בית דין. הדרך היחידה שמצדיקה העמדת בית דין היא כאשר בא תובע וצועק על עוול שנעשה לו, וכאן לא הייתה שום 'צעקה' מצד היהודים שהצדיקה העמדת בית דין. ויהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה, שבה יקוים הייעוד "וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה" (ישעיה א,כו).

(על-פי תורת מנחם תשמ"ה, כרך ג, עמ' 1444)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)