חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ז בסיון התשפ"ד, 22/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ליישר את העולם
ישמיע כל תהלתו

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת שופטים | תשובה מרצון
החובה לתקן
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך!"
הנבואה ש"לאלתר לגאולה"
הגאולה מתוך הקשיים
פרשת שופטים
המים החיים של פנימיות התורה
כל האומר דבר בשם אומרו
ליישר את העולם
עת לדעת
תשמ"ט
הלכות ומנהגי חב"ד

עת לעשות לה' הפרו תורתך. (קיט, קכו)

בכוח בית-דין לפסוק הלכה בתורה שלא על-פי כללי ההלכה המקובלים. לדוגמא, הכלל במחלוקת בין חכמים הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים. אך לצורך שעה בכוח בית-דין לפסוק הלכה גם כדעת היחיד.

וכמו כן בכוח נשמות ישראל לחדש ולפסוק עניינים בתורה. מצד התורה עצמה הרי "אלו ואלו דברים אלוקים חיים", אך נשמות ישראל פוסקים כאחת השיטות, לפי שהם נמצאים בדרגה שלמעלה מהתורה.

וזהו מה שנאמר "עת לעשות לה' הפרו תורתך". לכאורה: מכיוון שהוא עת לעשות לה', מדוע זה מכונה "הפרו תורתך", הרי זהו מצב שעל פי תורה נדרש לעשות שינויים בהלכה המקובלת, ומדוע זה נחשב כהפרה של התורה?

והביאור: אכן הכוח לבצע שינויים בהלכה לא בא מצד התורה עצמה, אלא מצד כוח נשמות ישראל שמחדשים בתורה, והוא מה שבכוח בית-דין לא רק להוסיף גזירות וכו' אלא גם לבטל מצוות עשה לצורך השעה, לפי שהם, נשמות ישראל, למעלה מהתורה, והם מחדשים בתורה.

וזהו לימוד התורה לשמה: נשמות ישראל ממשיכים בתורה אור שלמעלה ממנה.

(ממאמר ד"ה תורה צוה תשי"ז)

מנהג ישראל בל"ג בעומר להוציא את הילדים לשדה ולשחק בחץ וקשת. מנהג זה מעורר תמיהה. הרי ידועה חשיבות לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, עד כדי כך ש"אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין המקדש" (שבת קיט, ב), וכיצד מבטלים את לימוד התורה של התינוקות ויוצאים לשדה?

אמנם בהיותם בשדה מספרים לילדים את שבחו של רשב"י, אומרים עמהם ברכות וכו', אך אין זה דומה למעלת הלימוד והעיון בתורה.

הביאור בזה הוא על דרך מה שנאמר בתהלים "עת לעשות לה' הפרו תורתך", וכדברי המשנה בסוף מסכת ברכות "הפרו תורתך משום עת לעשות לה'", "פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה'": מצד אחד מדובר אודות מעלת התורה, "תורתך" של הקב"ה, ולאידך גיסא מדובר אודות עניין של עשייה בלבד, "לעשות לה'". ואף-על-פי-כן העניין ד"לעשות לה'" נעלה יותר מ"תורתך", שלכן, כשמגיע זמן מיוחד ד"לעשות לה'", "עת לעשות לה'", צריך להיות העניין ד"הפרו תורתך", בשביל העילוי ד"לעשות לה'".

לדוגמא: הירושלמי (יבמות י"ב, ה"א) אומר "מנהג מבטל את ההלכה", ויש לומר, שהמנהג שנהגו ישראל במעשה שבפועל הוא בבחינת "לעשות לה'", ולכן, "מבטל את ההלכה", כאמור, "הפרו תורתך משום עת לעשות לה'".

וכך נבין את מנהג ישראל לבטל את סדרי הלימוד של תינוקות של בית רבן ביום ל"ג בעומר, ולצאת עמהם לשדה, שמעשה זה הוא בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך", כפי שאנו רואים במוחש שעל ידי הפעולות והמנהגים השייכים לל"ג בעומר ניתוסף בחינוכם של ילדי ישראל ביתר שאת ועוז, עד לאופן ד"להזהיר... הקטנים", שהם נעשים מאירים וזוהרים באור התורה והיהדות.

(תורת מנחם תשמ"ז ח"ג ע' 269)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)