חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:35 ז' בסיון התשפ"ד, 13/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צדקה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1754
ה'פשע' בהבאת צעירים לארץ
יש חדש
כדי לעלות צריך לרדת
צדקה
בעבור מי המאמץ
היום לברכה
בקשת ההלך
הבחירה בהעדר רע
חלוץ מבארי התלמוד שנגע בלבבות
מיקרוגל ומכונת קפה

רמזי צדקה

״נתון תיתן לו ולא יֵרע לבבך בתיתך לו״ (דברים טו,י). במילה 'צדקה' כמה רמזים על מעלת הנתינה לעניים. כשיש לך ק' עשה ממנו צ', רמז למעשר. ואם אתה רוצה להרבות בצדקה, עשה מה' – ד', היינו שתיתן חומש לצדקה, כמאמר חז״ל (כתובות סז) "המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש".

(מהר״ל)

שליח משמיים

"נתון תיתן" – מה שאתה נותן לעני, נתון לו מן השמיים ואתה אינך אלא שליח להולכה. וכן "עזוב תעזוב" – העזרה שאתה מגיש לחברך נעזרה לו מן השמיים, אלא שנתגלגלה זכות לידך לעזור לו.

(הפלא״ה)

להתרגל לתת

״נתון תיתן לו אפילו מאה פעמים״ (רש״י). אם נתון תיתן אפילו מאה פעמים, היינו שתרגיל את עצמך לתת, ממילא ״לא יירע לבבך״ – לא תצטער על נדיבות ליבך, כי ״הרגל נעשה טבע״.

(עיטורי תורה)

לתת מפני הציווי

רבי שמחה-בונם מפרשיסחה אמר: אל תיתן מחמת הרחמנות שבליבך בלבד. הוא היה נותן לעני פעמיים, בכניסתו וביציאתו. שאלו אותו, הלוא לפני שעה קלה כבר נתת לו! השיב: קודם נתתי מתוך הרחמנות הטבועה בלב כל איש יהודי, ועתה אני נותן לו מפני ציווי ה׳ יתברך.

חיסרון יחסי

״די מחסורו אשר יחסר לו״ (דברים טו,ח). מביא רש"י: ״אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו״. קודם לכן רש"י קובע כי "אי אתה מצוּוה להעשירו", ואם כן, מדוע צריך לתת לו ״סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו״? אלא שכאשר מדובר במי שירד מנכסיו ואלה הדברים שהורגל בהם, אין זה בגדר עשירות ומותרות בעבורו, וחייב אתה למלא את חסרונו בזה.

(הרבי מליובאוויטש)

החטא נשאר

״ורעה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו... והיה בך חטא״ (דברים טו,ט). מדוע נאמר ״והיה בך חטא״ דווקא בהעלמת עין מצדקה? כי ״אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״, ולכל אדם חטאים ועוונות מסוימים. אך הצדקה מעבירה ומבטלת חטאים אלה, ככתוב (דניאל ד) ״וחטאך בצדקה פרוק״. נמצא שמי שאינו מקיים את מצוות צדקה נשארים בידו חטאיו – "והיה בך חטא".

(לקוטי תורה)

עבודה עיקרית

עיקר עבודת ה׳ בעיתים הללו, בעקבתא דמשיחא, הוא עבודת הצדקה, כמאמר רז״ל (שבת קלט,א) ״אין ישראל נגאלין אלא בצדקה״.

(תניא)

בך הדבר תלוי

יהודי בא אל אדמו״ר ה'צמח צדק' ואמר  שרצונו לתת הרבה צדקה, אך אשתו מונעת זאת ממנו. אמר לו ה'צמח צדק': ידוע שאיש הוא אש-י', וי' מורה על צמצום והעלם. לעומתו, אשה היא אש-ה', וה' עניינה גילוי והתפשטות. דע אפוא כי מה שקיים אצל הבעל בצמצום ובהעלם בא לידי ביטוי אצל אשתו בגלוי ובהתפשטות...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)