חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשמ"ט
יומן מבית חיינו

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ראה | לפתוח את העיניים
שבע מצוות בני נח
להתעורר, להתרומם
מתקיעת שופר באלול באים לחרדה דלעתיד לבוא
בכל דרכיך דעהו
פרשת ראה
"ותן חלקנו בתורתך"
ליישר את העולם
עת לדעת
תשמ"ט
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי כ"ד מנחם-אב

שחרית ומנחה התפללו בבית. כשהרבי עלה בחזרה עודד בתנועות נמרצות להגברת השירה. זמן לפני שבת הרבי הגיע ל-770. לקבלת שבת הרבי נכנס ב-20:20.

שבת פרשת ראה, מברכים החודש אלול

בשעה 8:35 הרבי ירד לאמירת תהילים. אחז בידו את ספר התהלים הגדול. הרבי ישב כל עת אמירת התהלים. החזן אמר את התהלים בקצב של הרבי, וסיים עם הקהל בשעה 10:10. כמה מהנוכחים שמו לב שהרבי לא אומר בסיום כל ספר את ה'יהי רצון', אלא רק בסיום הספר אמר.

לתפילה נכנס ב-10:35.

לפארבריינגען הרבי נכנס ב-13:30. וכרגיל בסיום הקידוש החלו לשיר את הניגון של מזמור השנה – פ"ח, ואחריו החל בשיחה.

גם השבת הייתה השיחה הראשונה השיחה הארוכה של ההתוועדות. הרבי עמד בעיקר על העבודה המיוחדת של חודש אלול כפי שנרמזים הדברים בראשי תיבות אלול. בהמשך השיחה האריך הרבי על משמעות התשובה, שאינה על עבירות אלא בעיקר "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה", ויהודי על ידי עבודה בכוחו להעלות את הנשמה למעלה גם מה״אלוקים אשר נתנה", עד לעצמותו ומהותו יתברך.

בסיום השיחה הראשונה ניגנו ניגון הקפות לאביו רלוי"צ ז"ל, והרבי עודד מידי פעם על ידי תנועות ראשו הק'. בשיחה השנייה דובר על ייחודה של השנה שהיא "שנת הארבעים", שאז "נתן הוי' לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואזנים לשמוע", ויש לנצל כוחות אלו בעיקר בשביל מעשה בפועל. הרבי סיים את השיחה באומרו, שכעת מוכנים כבר לגאולה, וגם את "צחצוח הכפתורים" כבר השלימו, ולא נותר כעת אלא לרקוד יחד עם משיח צדקינו בריקוד 'עד דלא ידע', בגאולה האמיתית והשלימה!

לאחר מילים אלו התחילו כל הקהל לנגן את ניגון הידוע 'מארש נאפוליון' בהתעוררות מיוחדת, והרבי עודד בידו מספר פעמים להגברת השירה.

בשיחה השלישית ביקש הרבי להשתדל לרשום ילדים למוסדות חינוך הכשר ובמיוחד כעת כשמתחילה שנת הלימודים החדשה.

בסיום השיחה הזמין הרבי את אלו שהגישו את קנקני המשקה שיעלו ויזמינו את כל המסובים להשתתף בפעולות הטובות שעושים.

בסיום השיחה העמיד המזכיר הריל"ג את הבקבוקים על השולחן כ-עשרה במספר. בסיום השיחה אמר 'לחיים' ושתה את כל הכוס, לקח ושפך מעט 'משקה' מכל בקבוק לתוך כוסו, וכשחילק את הבקבוקים שפך מכוסו לתוך כל בקבוק.

כשניגש הרב זייאנץ מברזיל, אמר לו הרבי "וואו דיין זון"? (=היכן בנך). הלה מיד קרא לבנו ולא הסתפק וקרא גם לבנו השני. הרבי נתן גם להם 'משקה' מהבקבוק, וברך את הבן הראשון "זאלסטו זיין אַ חסיד און אַ ירא שמים און אַ למדן". כן ניגש הרב מנחם גערליצקי לקחת 'משקה' עבור סיום הלכה ברמב"ם, הרב יהודה בלוסופסקי מ"ועד סעודת שלמה", הרב קופציק מחדרה ועוד. בסיום החלוקה החל הרבי לנגן כרגיל "והריקותי לכם ברכה", והקהל המשיך כשהרבי מעודד בידו הק'.

בשיחה הרביעית והאחרונה אמר הרבי, שיש לסיים את ההתוועדות עם הניגון שבלשון אומות העולם תוכנו הוא ש"אין עוד מלבדו", עמד בדבריו על פרק חמישי שבפרקי אבות, ולמד מכך את ההוראה שבנוסף לפעולות הטובות שכל אחד עושה עם עצמו, כדאי ונכון שיקבל על עצמו לפעול פעולות כאלו שישפיעו על כל העולם, כמו התעסקות בתחום החינוך, או על ידי מצות הצדקה או על ידי תפילה שפעולות ומשפיעות על כל העולם.

בסיום השיחה הרביעית הרבי הסתכל על מקומו של החזן טלישבסקי כמו שמחפשו. הלה לא נמצא כאן בשבת, והרבי פנה לר' יואל כהן וסימן לו שיתחיל "ניעט ניעט ניקוואו", והקהל הצטרף לשירה, ושוב הרבי עודד בתנועות ידו הק' מספר פעמים. מיד אחר-כך הזכיר הרבי אודות אמירת ברכה אחרונה. לאחר מכן [כרגיל] הרבי נעמד לתפילת מנחה, והתיישב ללמוד פרקי אבות. יצא לחדרו כשמעודד את הניגון בתנועות חזקות.

מעריב של מוצש"ק היה כרגיל בזאל למעלה. הרבי חיכה עד לסיום הברכה האחרונה של ההבדלה ונכנס לחדרו.

יום ראשון כ"ו מנחם-אב

לשחרית הרבי נכנס בשעה 10:00. בכלל ביום ראשון כבר בשעת התפילה הזאל מלא מאנשים מבחוץ שבאים לקבל דולר מהרבי. חלקם מתפללים עם המניין של הרבי וחלקם נוכחים ומביטים ברבי. כ-20 דקות לאחר התפילה החלה החלוקה.

להלן כמה סיפורים קצרים מהחלוקה.

יהודי תימני מבוגר ששהה תקופה ב-770 ונוסע היום לארץ, אמר לרבי שבארץ יש לו בית כנסת בו הוא משמש כחזן, ורוצה גם לזכות אותם בדולר מהרבי ושיתנו צדקה. הרבי אמר למזכיר לתת לו אח"כ 100 שטרות של דולר, וכך היה.

לאבא שעבר עם בנו בן ה-3 וביקש ברכה לרגל ה'אפשערניש', שאל הרבי את האבא, האם הילד אחרי התספורת או לפניה, והאבא השיב שאחרי. הרבי הגיב ש"יש לו שערות יותר מדי ארוכות"...

אחד מ'ועד הקהל' הביא כמה מפקדי משטרה בכירים מאזור ניו-יורק. כשעבר הראשון הרבי אמר לו: "תודה על זה שאתם שומרים עלי, ושתצליחו לשמור על כל התושבים" וכן היה כשעבר השני.

החלוקה נמשכה עד 14:45 לערך, ומיד אחרי מספר דקות הרבי נסע למקווה, וב-15:50 נסע לאוהל. הרבי חזר ב-20:55 מהאוהל. כשנעצר עוד המשיך לקרא במכונית בעודו מרכיב את משקפיו, ואחרי חצי דקה יצא מהמכונית ונכנס לחדרו. אחרי מספר דקות ירד לתפילות מנחה וערבית.

כשסיימו את התפילה והגבאי גמר להכריז, החלו כבר לשיר אבל לפתע הסתובב הרבי אחורנית לאות שרוצה לומר שיחה. היות שלא הכינו את הסטענדר של השיחות, נשען הרבי על הסטענדר של התפילה, ומיד לקחו את המיקרופון שמחובר לעמוד של החזן והמזכיר הריל"ג החזיק את המיקרופון במשך כל זמן אמירת השיחה למול הרבי.

תוכן השיחה: בעמדנו אחר שבת מברכים אלול - ראשי תיבות - איש לרעהו ומתנות לאביונים, שמתנה ניתנה כשעביד - המקבל - ניחא לנפשיה. והיינו, שהמתנה צריכה להינתן באופן שתהיה נרגשת חשיבות המקבל. לאביונים - "התאב לכל דבר", קאי גם על בנ"י שהקב״ה צריך לתת להם פרנסה גשמית כהישג יד הנותן ועד לגאולה האמיתית והשלימה.

כשסיים החל בחלוקת דולרים, 2 דולר לכל אחד, אנשים נשים וטף, ובינתיים שרו "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה". חלוקת הדולרים הייתה על אותו סטענדר, אבל הזיזו את הסטענדר יותר לכיוון הקהל כדי שיהיה נוח יותר לחלק.

יום שני כ״ז מנחם-אב

לשחרית הרבי ירד בשעה 10.00. לפני מנחה נתן הרבי להדפיס מאמר מוגה "קונטרס - ר״ח אלול" ד"ה "אני לדודי", שנאמר באור לא' דר"ח אלול תשל״ב, ועד הלילה כבר היה מודפס.

למנחה נכנס מאוחר מהרגיל בשעה 15:30. למעריב נכנס ב-20:00. בדרכו חזרה עמדו כמה שנוסעים מחר בבוקר. לאלה שעמדו למטה הרבי אמר "פארט געזונאערהייט, און זאל זיין כתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה". לאלה שעמדו ליד המעלית למעלה אמר "פארט געזונטערייט און זאל זיין כוח"ט" בלבד.

יום שלישי כ"ח מנחם-אב

לשחרית הרבי נכנס ב-10:20.

לתפלת מנחה הכינו את הזאל לקראת בואם של ילדי קעמפ גן ישראל וכן קעמפ "אמונה" של הילדות, שמסיימים היום את מחנה הקיץ. הכינו את הבימה כמו בכל "כינוס" והיות והם איחרו קצת הרבי נכנס למנחה ב-16:25. כשהרבי נכנס לתפילה הילדים שרו בחזקה "כתיבה וחתימה טובה", והרבי עודד בתנועות ידו. ובפרט כשעלה לבימה תוך כדי הילוך לכיוון הסטענדר הסתובב לילדים והניף את ידו בתנועות חזקות.

באמירת י"ב הפסוקים ניתן היה לראות שהרבי גם אומר את הפסוקים מילה במילה אחר הילדים. כשסיימו, הרב י"י העכט אמר באנגלית שכולם ימחאו כף לילדים שאמרו את הפסוקים, וכולם מחאו כפיים, ואף הרבי הצטרף במחיאת כפיו הק' בתנועות קצרות ומהירות. כך במשך כ-20 שניות.

לאחר מכן אמר שלושה שיחות בפני הילדים.

בסיום השיחות ולאחרי התרגום החלו לשיר "אך צדיקים", והרבי החל למחוא כפיים בתנועות נלהבות. כשהמשיכו את המנגינה במילים "כי אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה", הניף הרבי את ידו הימנית בתנועות סיבוביות ומהירות, והקהל הגביר את השירה ביתר שאת ויתר עוז. כך זה נמשך זמן מה. אח"כ הרב העכט אמר לילדים לעמוד כעת כי כמו שהרבי בירך אותנו, כך אנו צריכים לברך אותו, ואמר את נוסח הברכה בהתרגשות בקיצור: "שהרבי יהיה בריא לאורך ימים ושנים טובות. ושיוליכנו לגאולה האמיתית והשלימה". כל הקהל ענה אמן, וגם הרבי ענה אמן.

בסיום השירה הר׳ העבט הכריז שהרבי יחלק כאמור בשיחה כפליים - גם מטבעות וגם דולרים, ושייגשו מרכזי הקעמפ של הילדים והילדות לקבל את הכסף וכן היה. אחר כך חילק הרבי לכל הקהל – אנשים, ולאחריהם הנשים שטר אחד לכל אחד.

יום רביעי כ"ט מנחם-אב, ערב ראש חודש אלול

אחרי תפילת שחרית לא הכריז הגבאי על זמן תפלת מנחה וזה הסימן שהרבי נוסע היום לאוהל [כבכל ער"ח]. הרבי נסע לערך בשעה 14:00 וחזר ב-20:50. לאחר מספר דקות נכנס לזאל הגדול למטה לתפילות מנחה וערבית.

לאחר תפלת ערבית הסתובב הרבי כלפי הקהל. מיד הכינו את הסטנדר והרבי החל באמירת שיחה שתוכנה היה כדלקמן:

מכיוון שנמצאים אנו כעת בתחילת חודש אלול שהמלך נמצא בשדה ומקבל את כולם בסבר פנים יפות - הרי עפ"י הכלל ש"המעשה הוא העיקר", יש לעשות מעשה בפועל הקשור עם "מלך בשדה", וכן דיבור ומחשבה בפועל הקשורים עם "מלך בשדה", ולכן נסיים את הדיבור כעת בנתינת 2 שטרות של דולר לצדקה לכל אחד.

בהמשך התעכב הרבי על ההוראה הנלמדת מפרשת השבוע שמתחילה בציווי "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" - שעל כל אחד מוטלת החובה להעמיד שופטים ושוטרים בכל השערים שדרכם נוצר קשר בין הגוף למה שחוץ ממנו, שיכנסו רק דברים טובים ורצויים ("שופטים"), ולא יכנסו דרכם עניינים בלתי רצויים ("שוטרים"), ועי"ז נזכה בקרוב ממש לקיום הציווי "שופטים... בכל שעריך" בארץ ישראל כפשוטו (שציווי זה הולך בעיקר על ארץ ישראל).

הרבי האריך - לקראת סיום השיחה - בברכות, והדגיש את העניין שכל אחד יכול וצריך להגיע לדרגת שבט לוי עד לדרגת "קדש הקדשים".

אחרי השיחה חילק הרבי 2 שטרות של דולר לכל אחד.

כשעבר הר' יצחק קוגן מארגון שמי"ר בירושלים חייך אליו הרבי ונתן לו 2 דולרים נוספים.

יום חמישי ל מנחם-אב, א' דר"ח אלול

אחרי תפילת מנחה קודם שהרבי נכנס למעלית למטה ניגש יהודי מאנ״ש וביקש ברכה עבור אדם מסויים, וסיפר באריכות. הרבי הקשיב והתענין בפרטים, ברכו, והוסיף שיהיה 'כתיבה וחתימה טובה'. הלה ביקש בשביל אדם נוסף, והרבי שוב בירך ואמר לו: "עכשיו סיפרת משהוא, וכשיהיה לך מעשה טוב גם תכתוב" [זה רק חלק ממה שהצליחו לשמוע].

לאחרונה החלו שוב למסור שעורים בטלפון מטעם ה"וועדה לדוברי עברית". השיעורים נמסרים ע"י תמימים מ-770 בעיקר בשעות הערב. הכניסו דו״ח ע"ז והיום יצא תשובה שנייה מהרבי, וזלה״ק: "נת׳ ות״ח. ודבר בעתו - בחודש אלול כשהמלך בשדה ומקבל את כולם בספ״י וכו׳ אזכיר עה״צ וכח״ט".

וכן עוד בשורה משמחת. היום יצא תשובה מהרבי להרה״ת משה ששונקין שי' "הסכמה וברכה אזכיר עה״צ", ליציאה לשליחות לעיר מטולה בארץ הקודש. [ועכשיו אפשר לומר "נכבשה הארץ לפנינו" מ-מטולה עד אילת!...].

לתפילת מעריב הכינו את הסטענדר עבור שיחה. ואכן אחרי התפילה הרבי הסתובב והחל באמירת שיחה. השיחה ארכה כ-35 דקות

בסיום השיחה הרבי החל בחלוקת דולרים לאנשים נשים וטף.

לא' שעבר ואמר לרבי שהחתונה שלו תתקיים בעוד מספר ימים הרבי חייך ואמר "אמן. שיהיה בשעה טובה". לאחד שאמר שיש לו יום הולדת ברכו ב"שנת הצלחה".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)