חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:39 ג' בתמוז התשפ"ב, 2/7/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קריאת שמע
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1752
הערכים שמבססים בית יציב
יש חדש
תפילה של 'מתנת חינם'
קריאת שמע
תפילה באמירה
בעת ההיא
יושרו של רב
נחמה בלתי-נתפסת
חגיגת בר-מצווה ב...אוטובוס
איחור נישואין

המצווה הראשונה

״שמע ישראל ה׳ אלוקינו ה׳ אחד״ (דברים ו,ד). מסדר המשנה פתח ב"מאימתי קורין את שמע בערבית״, מפני שמצוות קריאת שמע של ערבית היא המצווה הראשונה שנער יהודי מתחייב בה עם כניסתו למצוות.

(חידושי הרי"ם)

אלוקים בכל דבר

״שמע – בכל לשון שאתה שומע" (ברכות יג). כל השמועות שיקלטו אוזניך תשמע בהן את ״ה׳ אלוקינו ה׳ אחד״. ראה בכול את גדלותו ואחדותו, שכן הכול מעיד עליו. זהו ״סוף דבר הכול נשמע את האלוקים ירא״ – הסוף והתכלית של כל דבר שנשמע הוא "את האלוקים ירא".

(שפת אמת)

אחדות כוללת כול

״ה׳ אחד״ (דברים ו,ד). מדוע נאמר 'ה׳ אחד' ולא 'ה׳ יחיד'? אלא שתכלית ואמיתת ייחודו של הקב״ה אינה מתבטאת בשלילת כל מציאות זולתו, אלא דווקא בכך שיש מציאות של עולם, ובכל-זאת נרגש בעולם שאין הוא מציאות לעצמו ושהוא מאוחד עם הבורא בתכלית. אחדות כזאת נרמזת במילה 'אחד'.

(הרבי מליובאוויטש)

תמיד ואהבת

״ואהבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך״ (דברים ו,ה). ה׳ זו מידת הרחמים; אלוקים זו מידת הדין. בין שהקב"ה מתנהג איתך ברחמים ובין שהוא מתנהג איתך במידת הדין, תמיד – ״ואהבת את ה׳ אלוקיך״.

(אלשיך)

הבטחה

״ואהבת״ – זו הבטחה שסופך לבוא לידי אהבה. וכיצד אפשר להגיע לאהבה זו? – על-ידי הקדמת ״שמע ישראל ה׳ אלוקינו״, הרומז ללמעלה מהטבע, שהוא "אלוקינו", כוחנו וחיותנו. דבר זה מעורר ומביא לידי אהבת ה׳.

(המגיד ממזריטש)

צריך לרצות

אהבה מלשון 'אבה' שמשמעותו רצון. ולפי זה ״ואהבת את ה׳ אלוקיך״ – אדם חייב לרצות שה׳ יהיה אלוקיך, היינו שעל האדם להיות בטל אליו יתברך בביטול מוחלט.

(אור התורה)

ללמוד מהיצר

״בכל לבבך – בשני יצריך". למד מדרכו של יצר הרע, שהוא הולך בהדרגה, היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך. אמץ מידה זו גם בעבודת ה' והתעלה צעד אחר צעד.

(ברכת יוסף)

רק היום

״אשר אנכי מצווך היום״ (דברים ו,ו). ״אנכי״ – ״אנכי מי שאנכי״, מהותו ועצמותו יתברך. ״מצווך״ – מלשון צוותא וחיבור, כי על-ידי קיום המצוות האדם מתקשר עם הבורא. ״היום״ – קיום המצוות אפשרי בעולם הזה בלבד, "היום לעשותם".

(תורה אור)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)