חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:45 ו' בתמוז התשפ"ד, 12/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשמ"ב
יומן מבית חיינו


מאת: מיומנו של הרב אהרן קורנט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
שבת חזון שייכת לכל אחד
עצה למלחמה נגד היצר הרע
ה' מנחם אב – זמן מסוגל לגאולה
נרקוד בתשעת הימים
חסידים מהדרים במצוות ואינם מכניסים עצמם לנסיונות
פרשת דברים
" כתר שם טוב עולה על גביהן"
עת לדעת
תשמ"ב
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי ג' מנחם אב

הרבי הגיע מביתו ב-10:25. דיבר עם ר' בנימין קליין במכונית. נתן מטבע לצדקה לילדה קטנה שעמדה שם, וכשנכנס נתן צדקה בקופה. הלך לספרייה ב-19:55, ואחז בידו חלק מהעיתון "ג'ואיש פרעס" (כנראה). ירד לקבלת שבת ב-21:05. אחרי התפילה שרו "שיבנה בית המקדש", ובדרכו הורה להגברת השירה. ב-22:20 הלך לספרייה.

שבת קודש פרשת דברים – חזון

הגיע מהספרייה ב-7:50. לשחרית ירד ב-10:00 והודיע שיהיה פארבריינגען. כשהסתובב לראות את הס"ת, הראה באצבעו הק' על ניירות שהיו על הרצפה, שירימו אותם.

להתוועדות ירד ב-13:30, והיא נמשכה עד 18:10. במהלכה נאמרו כ-7 שיחות, ואמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ציון במשפט תפדה".

בשעה 19:00 הלך לספרייה, וחזר ב-20:05, שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה להגברת השירה כמ"פ. יצא למעריב ב-21:12. אחרי הבדלה הסתכל שנותנים לילד פחות מבר מצווה לשתות את היין, ולאחרי שפתח את הדלת שוב הסתובב והסתכל, אח"כ חייך כשהילד גמר רוב כוס. כעבור זמן נסע לביתו, ולא שרו. [שנה שעברה שרו ולא הורה להגביר השירה, ולמחרת אמר שהיו צריכים לשאול רב. הכותב].

יום ראשון ה' אב - הסתלקות האריז"ל

הרבי הגיע מביתו ב-10:15. נסע למקווה ב-10:50. נתן מכתבים לבנימין ונתן צדקה. חזר מהמקווה ב-11:35, חילק ונתן צדקה. ילדה קטנה קיבלה את מטבע ומיד רצה החוצה, והרבי נעצר ואמר בקול 'לייגט אריין אין פושקע! [= להכניס את המטבע לקופה] הרבי חיכה עד שהילדה חזרה עד הפרוזדור, חייך ונכנס לחדרו. נסע לאוהל ב-15:00 וחילק צדקה. חזר מהאוהל ויצא למנחה ב-21:00. יצא למעריב ב-21:30, ואח"כ נסע לביתו.

יום שני ו' אב

במעריב היה הספורטאי הנ"ל והרבי חייך אליו. אח"כ נכנס ר' בנימין גורודצקי אל הרבי, ויצא ב-23:50.

יום רביעי ח' אב

הגיע מביתו ב-10:10, נתן צדקה, ואח"כ פנה לעומדים במסדרון ואמר: "אין דער צייט וואָס מ'וואַרט דאָ קען מען [בעסער] לערנען תורה, הלכות בית הבחירה, און העלפן צום בנין בית המקדש' [= בזמן שמחכים פה ניתן ומוטב ללמוד תורה, הלכות בית הבחירה, ו'לעזור' לבניין בית המקדש]. הרבי הסתובב לכיוון חדרו ואמר בשקט יותר "וואָס וואַרטמען דאָ?!" [= מדוע מתעכבים כאן?!] פני הרבי היו רציניות ביותר, וכולם נדהמו לשמוע מילים אלו.

הרבי יצא למנחה בשעה 18:00. בחזרת הש"ץ הגביה את הסידור, ועיין בכמה עמודים אחרי תפילת שמו"ע. [כנראה הסתכל במה שכתוב אחרי לאחר תפילת 'אשרי' אודות הימים שלא אומרים בהם תחנון, ושם לא מצוין ערב תשעה באב, ובפועל לא אמרו תחנון. ב'ימלוך' הרבי התרומם, וכן במנחה דת"ב גם כן התרומם ב'ימלוך', משא"כ בשאר מנחה דכול השנה].

נסע לביתו לסעודה מפסקת ב-19:25, וחזר מביתו ב-20:00. ירד לתפילת מעריב עם סידורו והקינות לת"ב בשעה 21:00. ישב על ארגז עץ עם ציפוי פלסטיק בקצהו, ולא על כל המשטח. הארגז למעלה מג' טפחים, אבל פחות מגובה כיסאו. את הסידור הניח על הסטענדר. ל'קינות' התיישב ואמר יחד עם הבעל קורא שקרא בקול. אחרי 'קדיש' ו'עלינו', הסתובב אל הקהל. אמרו עוד נוסח עם משניות מועד קטן וקדיש. הרבי נכנס לחדרו וכעבור דקות ספורות נסע לביתו ובידו הק' ספר [בימים רגילים לוקח מכתבים וכיו"ב]. על כל המושב האחורי במכונית הניחו לוח עץ (דיקט).

יום חמישי צום ט' באב

הגיע מביתו ב-9:05, וירד לתפילת שחרית ב-10:00. פתח את הסידור והניחו בגובה הסטנדר. בידו הימנית אחז בו ולמטה יותר פתח "אור התורה", וכל זמן התפילה קרא ב"אור התורה" בעמידה ואת הסידור דפדף כל פעם להיכן שאוחזים. [כמנהגו של הרבי בכל השנים שאינו מתפלל עם הקהל שחרית. וראה רשימות היומן ע' קנה על דבר הוראת הרבי הריי"ץ לרבי להניח בת"ב תפילין בצנעה, ושכן היה הנהגת הרבי נ"ע. המערכת]. ב'שמע ישראל' שם ידו על עיניו. בחזרת הש"ץ חצי הראשון הסתכל ב"אור התורה", אח"כ התיישב ושם את הסידור על המדף והסתכל בספר הקינות [אתמול נפלו 2 דפים מספר הקינות, והרבי הרימם ונישקם ושם בתוך הספר]. בזמן שהתחילו הקהל שמו"ע הרבי הזיז את הארגז שעמד מאחוריו כמו שמתכונן לפסיעות, אך לא עשה את הפסיעות. בקרה"ת קראו בס"ת דמשיח, ולקחוהו בלי הכתר וכו', הרבי עלה למפטיר. לקינות התיישב ואמר כסדר. ב"אלי ציון" נעמד, וכשהש"ץ התחיל הרבי ג"כ התחיל יחד עמו. גמר הפזמון לפני הש"ץ, ומיד התחיל את מה שאומרים חלק מאתמול בלילה. אחרי קדיש בתרא, אמרו המשניות האחרונות של מועד קטן.

ירד למנחה ב-15:15 וחילק צדקה, נגע בפרוכת [משא"כ בתפילות שלא היו פרוכת רק הסתכל על ארון הקודש]. היה עטוף בטלית ותפילין וכבר היה קשור בג' כריכות באצבעו הק'. מיד סידר הקשר של ראש וישר את התש"ר וש"י, וכן בג' כריכות בדק שיהיה החלק שמתחבר צמוד ויותר למטה, נפרד רצועה א' מהשנייה. כן יישר התפילין כמה פעמים במשך התפילה. התחילו בשיר של יום וכסדר לפני קורבנות שוב סידר התפילין כנ"ל, וכן לפני מנחה, ואחרי תפילת שמו"ע "בפותח את ידך" נישק התש"י וש"ר וכרגיל שם אצבעותיו על עיניו ונשקם. הרבי עלה למפטיר. בחזרת הש"ץ התיישב והסתכל בסידור, ובברכת כהנים הסתכל כרגיל על הש"ץ (שהיה הרב חדקוב).

בדרכו ראה נרתיק של תפילין מונח על סידור והרבי הורידו מהסידור. יצא למעריב ב-20:45, לאחרי שכבר נעל את הנעלים. בסיום התפילה שם את הסימנייה בקידוש לבנה, וכשיצא אמר הריל"ג לרבי שיש לבנה, וכעבור כמה דקות יצא לקידוש לבנה. עומד כשפניו לכיוון מזרח. לפני כן מסתכל על הלבנה. לאחרי עלינו לשבח שם את הסידור תחת ידו, בידו הימנית אחז ציצית אחת ובידו השנייה אחז רק פתיל אחד שיצא, וניער אותם כ-3-4 פעמים. אח"כ אמר לעומדים מסביב ובדרכו 'אַ גוטן חודש'. כעבור זמן מה נסע לביתו.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)