חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:35 זריחה: 6:14 ט"ו באדר א' התשפ"ד, 24/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המשיח יבנה את המקדש
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1750
הקורונה כמשל
יש חדש
לצאת מחוזקים מהירידה
נקמה במדיין
החובה הראשונה במעלה
מסעות מתוכננים
הבטחה בתופת
המשיח יבנה את המקדש
מסיורי ילדות לאלפי מבקרים
ארוחה חגיגית בט' הימים

מאז חורבן הבית עסקו חכמי ישראל בשאלה כיצד ייבנה בית המקדש השלישי. יש דעות שהוא ייבנה מן השמיים (רש"י סוכה מא סוף עמוד א), ולעומתן דעות (ויקרא רבה פרשה ט,ז ובמדבר רבה פרשה יג,ב) שבניינו יהיה בידי אדם. וגם לדעת הסבורים שהוא ייבנה בידי אדם יש דיונים אם הבניין תלוי בגאולה השלמה על-ידי המשיח, או שאפשר לבנותו גם קודם שבאה הגאולה. המדרש (בראשית רבה, פרשה סד,י) מספר שבימי רבי יהושע בן-חנניה התיר השלטון הרומי לבנות את בית המקדש, וכבר התחילו בהכנות לבנייה, אלא שהכותים הכשילו את המהלך.

עוד יש דיונים בשאלה אם בניית בית המקדש יכולה להיעשות על-ידי יחידים או על-ידי הציבור דווקא. הרמב"ם כותב (ספר המצוות, סוף מצוות עשה) שיש מצוות "שהם חובה על הציבור, לא כל איש ואיש, כמו בניין בית הבחירה". כך כותב גם ספר החינוך (סוף מצווה צה): "וזו מן המצוות שאינן מוטלות על יחיד כי אם על הציבור כולן, כשייבנה הבית במהרה בימינו תקוים מצוות עשה".

כמו-כן עוסקים בשאלה אם בניין בית המקדש יכול להיעשות בלי הוראת נביא, ואם הוא תלוי במינוי מלך, כפי הסדר שהיה בכניסה לארץ, שהיו שלוש מצוות שצריכות להתקיים לפי הסדר הזה דווקא: מינוי מלך, הכרתת זרעו של עמלק ובניין בית המקדש.

הבניין מוכיח שהוא המשיח

הרמב"ם מכריע שבית המקדש השלישי ייבנה בידי המשיח דווקא. הוא אומר זאת פעמיים בפרק העוסק בהגדרה ההלכתית של המלך המשיח (פרק יא מהלכות מלכים). בתחילת הפרק הוא קובע כי בניין בית המקדש הוא מתפקידיו המרכזיים של המשיח: "המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש". בסיום הפרק הרמב"ם מגדיר את בניין בית המקדש על-ידי המשיח כסימן מובהק שאכן הוא 'משיח בוודאי': "אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נידחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי".

עוד עולה מהרמב"ם כי למעשה לא יתאפשר לעם ישראל לבנות את בית המקדש קודם ביאת המשיח. כשם שבימי רבי יהושע בן-חנניה התברר בסופו של דבר שהמשימה אינה אפשרית, כך הקב"ה לא ייצור נסיבות שיאפשרו את בניין בית המקדש. היחיד שהקב"ה יאפשר לו לבנות את בית המקדש הוא המשיח, ולכן כשהוא יבנה את בית המקדש – זו תהיה ההוכחה שאכן הוא המשיח המיוחל.

פסק הלכה ללא עוררין

הרבי מליובאוויטש מציין (לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 493) שגם אם התממשו במשיח כל הסימנים שהרמב"ם מפרט "אין עדיין ודאות, כי אם כשלאחרי כל זה הצליח ובנה מקדש במקומו (כי אחֵר לא יעשה זה)". ובמקום אחר (תורת מנחם תשמ"ח כרך א, עמ' 84) הוא אומר: "אף אחד (אפילו גדולי ישראל כו') אינו יכול לבנות את בית המקדש מלבד משיח צדקנו, כפסק דין הרמב"ם 'המלך המשיח... בונה המקדש'".

יש הנתלים בדברי הרמב"ם, בתחילת פרק יב, כי "כל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יידע אדם היאך יהיו, עד שיהיו", אבל המעיין בדברי הרמב"ם יראה ששם הוא מדבר על דברים אחרים – שינוי מנהגו של עולם, מלחמת גוג ומגוג, ביאת אליהו וכדומה. על הדברים האלה הוא אומר שלא נדע אותם עד שיהיו, "שדברים סתומים הן אצל הנביאים". לעומת זה, כל הדברים שהוא מפרט בפרק יא, על תפקידו של המשיח וסימניו, ובכלל זה שהמשיח דווקא הוא שיבנה את בית המקדש, הם בבחינת פסק הלכה ברור ומוגדר, שאין עליו עוררין.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)