חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשמ"ב
יומן מבית חיינו


מאת: מיומנו של הרב אהרן קורנט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת מטות-מסעי | כללים למתארח
פחד מכשפים
"מטות" – הכוח לפסוק הלכה מתוך "מסעי"
נחמה אמיתית בראיית בית המקדש
מאגרותיו של "ראש המזכירות"
פרשת מטות-מסעי
"דע מה למעלה ממך"
עת לדעת
תשמ"ב
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי כ"ה תמוז

הרבי הגיע מביתו ב-11:00. הלך לספרייה ב-19:55 וחילק צדקה. כעבור כמה דקות חזר, וחילק צדקה. נפלו כמה מטבעות, וזה שהרימם הושיט את המטבעות לרבי, והרבי הראה באצבעו הק' שישים בקופה. אח"כ הראה באצבעו הק' על עוד מטבע שנשארה על הריצפה, שירימו וישימו בקופה. ירד לקבלת שבת ב-21:05. אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה להגברת השירה.

שבת-קודש פרשת מטות-מסעי, כ"ו תמוז

לאמירת תהילים ירד ב-8:30. לשחרית ירד ב-10:30. אחרי 'מודים', פתח את החומש והשעינו על הקיר אבל לא שם על הסידור. ב"חזק" קם ממקומו. בהפטרה קרא בסוף את הפסוקים כפי שכתוב במנהגים. במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו". אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה להגברת השירה.

ירד להתוועדות ב-1:35. בהתוועדות נאמרו שישה שיחות.

בין השיחות דיבר על צורת המנורה והלוחות, ואמר שישנה טעות שנעשתה בצורת הלוחות שמצוירות למעלה בחצי עיגול, אלא שמקורו של הציור הזה לראשונה הוא בצייר גוי ומשם השתלשל העניין, אך מוכח בגמרא שהם היו מרובעות. ואעפ"כ ישנם כמה בתי כנסת ומוסדות חינוך שמציירים את הלוחות על גבי הסמל שלהם באופן של חצי עיגול מלמעלה – היפך דברי הגמרא!

כן הוא בעניין המנורה שקניה צריכים להיות ישרים ולא עגולים, כפי שצייר הרמב"ם את המנורה בכתב ידו. גם טעות זו מבוססת על ציור שנעשה על ידי גוי ימ"ש ב'שער טיטוס' שם ציירו איך ששבויים יהודים מובלים לרומא ביחד עם כלי המקדש בהם המנורה, (וחרטו בכמה מקומות את התיבות "יהודא קאפטא", שפירושו – שיהודים הם שבויים) ומציור זה נלקח הציור הנפוץ שקני המנורה עגולים ולא ישרים הפך דעת הרמב"ם!

[במהלך אחת השיחות, כשדיבר על ענין הבחירה, הרבי הוציא ידו מהמפה ובאצבעו והבוהן נענע לפי אופן הדיבור, ואח"כ שדיבר שכך הוא ברמב"ם... הכניס חזרה ידו תחת המפה. וכן היה בהתוועדות הקודמת כשדיבר בעניין של עשר ולא תשע ואיך שנמשך לבי"ע וכו' גם הוציא את ידו הק' ועשה לפי אופן הדיבור].

חזר מאמר כעין שיחה "אלה מסעי".

כן הניח החוברת של 'יחזקא-ל והלכות בית הבחירה להרמב"ם', ושם מפית לסמנייה, ואמר שיחה בקשר להלכות בית הבחירה לרמב"ם.

ההתוועדות הסתיימה ב-17:45, בדרכו מישהו נתן לרבי יד לשלום והרבי החזיר לו את ידו הק' לשלום. ישב בקרה"ת, ובחזרת הש"ץ עמד. אחרי התפילה התיישב לומר פרקי אבות, אח"כ שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה להגברת השירה. אח"כ הלך לספרייה וחזר ב-19:25. למעריב יצא ב-21:15, אח"כ נסע לביתו, שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו וכן מהמכונית הורה להגברת השירה.

יום ראשון כ"ז תמוז

הגיע מביתו ב-10:20. נסע למקווה ב-11:05, וחזר מהמקווה 11:45, לא נסע לאוהל. יצא למנחה 15:30, אח"כ בירך נוסעים. כעבור כמה דקות נכנס הר' העלברג אל הרבי, והם ישבו בגן עדן התחתון. כרגיל, הרבי בראש השולחן יושב עם כסאו, והרב העלברג יושב עם כיסא עץ מתקפל בצד השולחן. בשעה 18:50 הרב העלברג יצא. הרבי עמד בפתח והביט עליו עד שיצא את פתח געה"ת, וכעבור כמה דקות נסע לביתו.

כשחזר מביתו ב-19:50, ניגש אחד אל הרבי וביקש ברכה. הרבי אמר לו 'הצלחה בכל העניינים'. בחזרת הש"ץ במנחה הרבי התיישב, והגביה את הסידור בשני ידיו הק' והסתכל בהקדמה (השכמת הבוקר), אח"כ פתח בסוף הסידור, ואח"כ הסתכל בסידור. לחזרת הש"ץ התרומם ב'ימלוך' (בד"כ מתרומם רק ב'קדוש' וב'ברוך') כשכולם אחזו ב'עלינו לשבח' הרבי אמר ג"כ, הסתובב ב"ולריק", ולפני 'קדיש בתרא' הרבי שוב הסתובב וירק, ובפעם הזאת ג"כ ניגב את פיו עם המטפחת כמו שעושה בד"כ ואמר הלאה עוד הפעם (כפי הנראה) 'עלינו לשבח'. ובסיום הקדיש, סגר את הסידור, ויצא והמשיך לומר בע"פ.

יום שלישי כ"ט תמוז

ערב ראש חודש.

הגיע מביתו ב-10:35. נסע למקווה ב-10:45 ונתן צדקה. נסע לאוהל ב-14:30. חזר ויצא למנחה 21:15. יצא למעריב 21:45, אח"כ נסע לביתו.

יום רביעי ראש חודש מנחם אב

יצא לקרה"ת ב-10:05. כשחילק צדקה, עמדה אישה עם ילד בעגלה ליד פתח 770, הרבי ניגש אל הילד והניח בידו מטבע לצדקה.

יום חמישי ב' מנחם אב

יצא לקרה"ת ב-10:05. חילק צדקה, ואח"כ עשה בידו הק' 'שלום' לילדה קטנה. אחה"צ כשנסע לביתו ב-18:50, נתן צדקה, ומיד כשנכנס למכונית החל לקרוא בחלק מעיתון שאחז בידו הק'. כשחזר מביתו ב-19:35, עמד הרב ליווי בפתח געה"ת, ואמר שיש לו תמונה מהציון  של אדמו"ר מוהר"ש, ונכנס לגעה"ת ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. יצא למעריב 21:30.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)