חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ' באייר התשפ"ד, 28/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרשיות התמיד והקטורת
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1749
הזדמנות לקפוץ על העגלה
יש חדש
ייחוס לשבח וייחוס לגנאי
מסירות נפש
לפייס מייד
קינא והמליץ
חייט לא פשוט
רוצים לבנות? תלמדו!
אנציקלופדיה לבית המקדש
פרשיות התמיד והקטורת

שאלה: האם אמירת פרשיות התמיד והקטורת לפני תפילות שחרית ומנחה היא חובה?

תשובה: כתב אדמו"ר הזקן: "נהגו כל ישראל וקבעו חובה על עצמן לקרות פרשת התמיד בכל יום קודם התפילה, שעל-ידי קריאה זו מעלה הקב"ה עליהן כאילו הקריבו קרבן התמיד במועדו". לדעתו, אף הנשים חייבות בזה כגברים, "שהרי תפילה במקום תמיד תיקנוה". וכן פסק המשנה ברורה. אבל למעשה נשים ספרדיות ואשכנזיות אינן מקפידות על כך (חוץ מבחב"ד, ובפרט על-פי פסק אדמו"ר הזקן שנשים חייבות להתפלל שחרית ומנחה).

והוסיף אדמו"ר הזקן:  "וטוב לומר גם פרשת הקטורת אחר פרשת התמיד" (ובלשון זה הוא כותב גם על פרשת העקידה). לפי זה פרשת התמיד היא חובה יותר מכל הקרבנות והקטורת.

באשר לדילוג על חלקים בתפילה כדי להספיק להתפלל בציבור – אף שהדבר מובא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הרי בפועל הורו המקובלים שלא לדלג כלל. וכן הורה הרבי מליובאוויטש לנהוג בפועל. כשהוצע לפניו שנערים ילמדו לדלג על הנאמר "לפני הודו", כדי שיספיקו להתפלל עם המניין, השיב שהדילוג מביא לידי זלזול בכל חלקי התפילה, ומוטב שלא יידעו כלל על פתרון זה.

מעניין שב'קצות השלחן', שאינו מסתייג מהדילוג בתפילה, פסק שאמירת הפסוקים במרוצה גרועה מדילוגם לגמרי.

מקורות: שו"ע אדה"ז מהדו"ק סי' א ס"י ומהדו"ב ס"ט. סו"ס מז ור"ס מח, וסי' קו ס"ב. וראה אשי ישראל פ"ז ס"ט ובהערות, וש"נ. ילקוט יוסף, הל' השכמת הבוקר (תשס"ד) עמ' קכו. דילוג: שו"ע אדה"ז סי' נב, בה"ט, משנ"ב ושע"ת. כף החיים שם, ובסי' רלב ס"ק ו. אג"ק חט"ו עמ' קע. שלחן מנחם ח"א עמ' ריט. קצות השלחן סי' יח בבדה"ש ס"ק יב.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)