חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בלק ובלעם
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1748 - כל המדורים ברצף
ינצח מי שלא יתעייף
יש חדש
בין ישראל לעמים
בלק ובלעם
איך מזהים יהודי
'צעצוע' לא מפחיד
שלולית ההצלה
בין משה לבלעם
ניצל מירי וממשיך את המהפכה
מסיבות ב'בין המצרים'

זהירות במתן עצות

מדוע לא נקראה הפרשה על שמו של בלעם, שהוא הדמות המרכזית בפרשה? אלא שבלק היה היוזם של כל העניין, והוא שהכניס את בלעם לתמונה. ככתוב בהפטרת פרשתנו ״עמי זכר נא מה יעץ בלק... ומה ענה אותו בלעם״. לפיכך נקראת הפרשה על שמו. לומר לך: גם בנתינת עצה בלבד יש להיזהר זהירות רבה.

(הרבי מליובאוויטש)

ראייה מזיקה

״וירא בלק בן-ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי״ (במדבר כב,ב). נוח לרשעים שיהיו סומין, שעיניהם מביאים רעה לעולם. בדור המבול כתוב ״ויראו בני האלוקים״, וכתיב  ״וירא חם אבי כנען״ וכתוב ״ויראו אותה שרי פרעה״, וכאן ״וירא בלק״.

(במדבר רבה)

המצֵר לישראל נעשה ראש

למה לא נזכר מייד, בתחילת הפרשה, שבלק היה מלך למואב? אלא שבאמת מתחילה הדיוט היה ולא מלך, ורק לאחר שהתחיל לדבר סרה בישראל – ״הנה עם יצא ממצרים״, ״עתה ילחכו הקהל את סביבותינו״ – נבחר למלך. זהו שנאמר ״ובלק בן-ציפור מלך למואב בעת ההיא״, ולא קודם לכן.

(רבי חיים סולובייציק)

ראו ולא למדו לקח

״ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל״ (במדבר כב,ג). זו דרכם של רשעים. מואב ראה ושמע את כל אשר עשה ישראל לאמורי ולא לקח מוסר. והרי כמה ניסים קרו כאן, ולא עלה על דעתם שכל אלה מעשי ה׳, שנעשו בהשגחה אלוקית. מדוע ״ויגר מואב״? – ״כי רב הוא״. הוא לא תלה את ניצחון בני ישראל בקב"ה אלא בהיותם רבים.

(הכתב והקבלה)

הוראה לבלעם

״ויפתח ה׳ את פי האתון״ (במדבר כב,כח). הנס בא להזהיר את בלעם שלא ילך אחר נחש וקסם, ולא יקלל את ישראל. הקב"ה הודיעו שכשם שהוא פותח את פי הנאלמים, כך בכוחו לאלם פיהם של המדברים או לשים בפיהם דברים שייאלצו לדבר כרצונו.

(רמב״ן)

מי יכול לומר משל

״ויישא משלו ויאמר" (במדבר כג,ז). בעל שכל נעלה יכול להוריד את שכלו גם במשל גשמי, המכוּון ממש כנגד הנמשל הרוחני. בלעם היה בעל שכל נעלה ביותר, כמאמר רז״ל (במדבר רבה יד) ״ולא קם עוד נביא בישראל כמשה – בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ומנו? בלעם״. לכן היה יכול להוריד ולהלביש את שכלו במשל.

(לקוטי תורה)

צחוק הוא

"מן ארם ינחני בלק״ (במדבר כג,ז). ״מן ארם״ – קרא בלעם בלעג, הביאני בלק לייסר ולקלל את ישראל. "מן ארם" מלאת החטא והזימה הביאני להטיף מוסר לבני ישראל. וכי לא צחוק הוא?

(המגיד מדובנה)

אין להשיב

"וברך ולא אשיבנה" (במדבר כג,כ). הודה שאין בכוחו להשיב ולמנוע את הברכות שנתברכו ישראל מאבותיהם הקדושים.

(רבי יהושע מאוסטרובה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)