חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 י"ח בכסליו התשפ"ד, 1/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

דברך נצב
ישמיע כל תהלתו

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
להפוך את בלק לקדושה
וירד מים עד ים
לצאת מאחורי מסך הברזל
בלק ידע את גדולת הייחוס של משיח
דברך נצב
מענות לתואנות
פרשת בלק
ליבון סיפור אתון בלעם
"הלומד מחברו פרק אחד"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

"לְעוֹלָם, ה', דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם". (קיט, פט)

ידועים דברי אדמו"ר הזקן בתחילת שער היחוד והאמונה: "כתיב "לעולם ה' דברך נצב בשמים", ופירש הבעש"ט ז"ל, כי דברך שאמרת "יהי רקיע בתוך המים וגו', תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים".

מקורו של פירוש זה הוא במדרש תהלים על הפסוק, וזה לשון המדרש: "איזה דבר הנצב בשמים? אלא אמר הקב"ה: על מה השמים עומדים, על אותו דבר שאמרתי יהי רקיע בתוך המים וגו'... ובאותו הדבר שברא אותן בו הם עומדים לעולם, לכך נאמר לעולם ה' דברך נצב בשמים".

וצריך להבין, מדוע הביא אדמו"ר הזקן את הדברים בשם הבעש"ט, שנראים תואמים לחלוטין לדברי המדרש?

כמה ביאורים נאמרו בדבר:

א) עניין זה היה שגור בפי הבעל-שם-טוב ולכן הביאו אדמו"ר הזקן וקרא את העניין על שמו. הוא על דרך מה שמצאנו בחז"ל שהזכירו פסוק בשם אמורא ותנא, לדוגמה: הגמרא בכתובות (כב, ב): "דאמר רב אסי הסר ממך עקשות פה", וכן במשנה אבות (ד, יט) "שמואל הקטן אומר בנפול איבך אל תשמח", ומבואר, שחכמים אלו היו רגילים להביא פסוקים אלו, ומשום כך נקראו על שמם (על פי הערת הרבי בספר השיחות תש"ג ע' 146).

ב) הרבי הריי"צ מספר ששאלה זו שאל סבו, הרבי המהר"ש, את אביו, הרבי הצמח-צדק, וכעבור משך זמן ענה לו הרבי הצ"צ שאת המדרש רבה סידר ר' אושעיא, והמאמר הראשון במדרש רבה הוא "פתח ר' אושעיא" כדי שיישאר לזיכרון נצחי שמו של ר' אושעיא. כך נהג גם רש"י שפתח את פירושו על התורה במילים "אמר ר' יצחק", ובכך הנציח את זיכרון אביו ר' יצחק.

ובענייננו: אדמו"ר הזקן ("הסבא") רצה לעשות זיכרון נצחי ליום הבהיר ח"י אלול, בו נולד הבעל-שם-טוב, שבשנת הולדתו (תנ"ח) הייתה קביעותו ביום שני, בו נאמר במעשה בראשית המאמר "יהי רקיע", ולכן הביא את הפירוש על הפסוק בשם הבעש"ט. בכך יצר זיכרון נצחי ליום הולדת הבעש"ט בח"י אלול שחל ביום שני (ספר השיחות תש"ג ע' 146).

ג) הרבי ביאר שהלשון "פירש הבעל שם טוב", (מלשון "פאַרשפּרייט") שפירש וגילה את עניין זה באופן של הרחבה והתפשטות (תו"מ תשמ"ו ח"א ע' 687). שהלימוד במדרש תהלים יהיה יסוד ודרך בעבודת ה' בתורה ומצוות של כל אחד מישראל במעשה בפועל (לקו"ש חכ"ה ע' 331 הע' 29), ואדמו"ר הזקן המשיך את זה בשכל שיהיה לתהילה ולשם ולתפארת, שיהיה מובן וניתן להשגה גם בשכל של נפש הבהמית, ואפילו בשכלם של אלו שהיו לפני שלמדו עניין זה מינים... (סה"מ מלוקט ח"ב ע' צג).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)