חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:38 כ"ט בסיון התשפ"ב, 28/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשמ"ב


מאת: מיומנו של הרב אהרן קורנט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת חוקת | פרה והיפוכה
היכן האקטואליה?
קבלת עול מתוך שמחה
הירידה עצמה תחילת העלייה
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
וירונו מדרכיו
פרשת חוקת
הלכה ונבואה
"עשרה ניסים נעשו לאבותינו"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי ד' תמוז

הרבי הגיע מביתו ב-10:20. הלך לספרייה ב-20:00 לערך, וחזר כעבור כמה דקות. ירד לקבלת שבת ב-21:05. אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובאמצע דרכו הורה בידו להגביר השירה. הלך לספרייה ב-22:05 לערך.

שבת-קודש פרשת קרח ה' תמוז

הגיע מהספרייה ב-9:35. ירד לשחרית ב-10:00. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו". הרבי לקח את התהילים והביט מה שכתב שם החתן שהניח שם את ספר התהילים. הנ"ל כתב את שם כלתו ואת שמו ושמבקשים 'שיבנו א חסידישע היים וכל טוב בגו"ר... והעיקר משיח נאו', והרבי הביט בזה זמן ממושך [לאחר מכן החתן סיפר שטעה בשני השמות של כלתו...] אח"כ קרא בתהילים פרקים פ, פא, פב. אח"כ דפדף לאחור לערך בפרק ס"ט והסתכל שם (אולי דפדף קצת קודם לתהילים דיום י"א שבו הוא יום חתונתם כמו שכתב). אחרי התפילה הכריזו [ע"פ הוראת הרבי] שיצטרפו לתענית שעות בחצי שעות היום, ביום שני ז' תמוז, עליו הכריזו 'אגודת הרבנים' שנחתמה ע"י הרב משה פיינשטיין, לאור המצב באה"ק, ועל כל עם ישראל בכלל.

אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובאמצע דרכו הורה להגביר השירה. הלך לספרייה ב-14:45. חזר ב-15:55. בפתח 770 עמד ילד והרבי אמר לו 'גוט שבת'. אח"כ התחילו לשיר במסדרון, והרבי הורה פעמיים להגברת השירה. יצא למנחה ב-20:00. קראו בס"ת דמשיח, ועלה לתורה. אחרי התפילה התחיל "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה בידו להגביר השירה. יצא למעריב ב-21:25. אח"כ נסע לביתו. שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה להגברת השירה.

יום ראשון ו' תמוז

לפני מנחה כשחילק צדקה נתן לר' זלמן בוטמן כמה מטבעות [כך שמעתי] ולאחרי מנחה אמר לו 'פארט געזונטערהייט ואריכות ימים ושנים טובות'.

יום שני ז' תמוז

[תענית שעות]

יצא לקריאת התורה ב-10:05. לתפילת מנחה ירק ב-13:30, וחילק צדקה. נכנס עם ספר תהילים [כמה דפים בקצה היו מקופלים]. לחזרת הש"ץ התיישב, והוריד את התהלים, והסתכל על סיום החת"ת של יום זה בפרק מג. אח"כ השאיר את התהלים פתוח, והניח עליו את הסידור פתוח, והקשיב (עיין) בחזרת הש"ץ. כשנעמד ל'מודים' הרים את הסידור והתהלים יחד והניחם על הסטענדר. בתפילת לחש אמרו ב'שמע קולנו' 'עננו'. הש"ץ אמר 'ברכת כהנים', והרבי הסתכל עליו (כרגיל).

אחרי התפילה נאמרה שיחה. בפתח השיחה אמר הרבי שהיות ונמצאים עדיין בצום, לכן לא יעכב את הקהל כדי שלא להרבות בצער הגוף, שהרי ידוע שאין עניין לענות את הגוף היהודי, ולכן כל רגע הוא יקר וצריך לנצל אותו.

כן אמר שצריכים ללמוד הוראה מפרשת השבוע דיום זה, שהיא חו"ב בחו"ל (משא"כ בא"י פ' בלק) ששם נמצאים רוב מנין בנ"י, וקוראים זאת בשבוע זה וביום זה. שבה כתוב על החילוק הגדול בנוגע לקידוש השם שמשה היה יכול לדבר אל הסלע בכדי שיצא מים, לבין זה שהכה בסלע, ויצאו מים. ומזה רואים שעד כמה שבנ"י היו במצב ירוד עד שמשה היה צריך לברוח מפניהם אל אוהל מועד עכ"ז נעשה להם נס כזה שיצאו מים מן הסלע. וכ"ש כיום, לאחרי כל הגזירות והשמדות ר"ל שהיו על עם ישראל, ובכ"ז עדיין הם מאמינים בקב"ה, הרי בוודאי שהקב"ה יעשה להם ניסים. וכמו שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים. ולא כאלו שחושבים שנס יכול לעשות דווקא הכי גדול בישראל, אלא כמ"ש בסיפורים ואגדות חז"ל שניסים יכולים להתבצע גם ע"י חיות. כ"ש כאן שזה נעשה ע"י אדם, ולא רק אדם אלא יהודים, שזכו להגן על העם הדרים באה"ק. וזה התחיל מזה שנשיא מדינה זו נסע מכאן לעשרה ימים, ואח"כ ראש הממשלה דשם נסע משם, ואח"כ הנס שלאחרי שהיה כאן, הבינו את המצב באה"ק, למרות שקודם היו רוב נגד. ועוד נס שאין ידוע מה גדול ממה, והוא, שכעת היו חילופי גברא [שגריר ארה"ב], שזוהי הוראה ברורה שיוכלו לגמור את הפעולה, שכל יושבי אה"ק ישבו בשלום, ואפילו חרב של שלום לא תעבור בארץ, שזה כולל האו"ם ש"אוך און וויי" לשלום שלהם... אח"כ אמר, שיתנו צדקה עוד לפני שהולכים לאכול, שזה יהיה המעשה טוב שיעשו עוד ביום צום ורצון זה. וכן שיוסיפו ויתחזקו בכל המבצעים. מתחיל מרישום יהודים לס"ת וכו'. אח"כ שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה הרבי בידו להגביר השירה. [הרבי לא נסע לביתו אחה"צ כי משלים התענית. כן הוא בד"כ] יצא לתפילת מעריב בגעה"ת בשעה 21:00, ונסע לביתו ב-21:20. שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה הרבי בידו הק' להגביר השירה.

יום שלישי ח' תמוז

הגיע מביתו בשעה 10:30. נענע לשלום בראשו הק' לרח"ל שעמד בפתח 770. יצא למנחה ב-15:15. לפני"כ נתן סידור לחתן אחרי התפילה ובירך נוסעים. יצא למעריב ב-21:30 ואח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו ושרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו וכן מהמכונית הורה להגברת השירה.

יום רביעי ט' תמוז

כשנסע לביתו אחה"צ ב-18:45. נתן לילד אחד מאה"ק צדקה ואמר לו 'לך שים בצדקה', ואתמול אמר לו הרבי 'תזכה למצוות' [כך אמר לי]. בשעה 21:10 יצאו בני ה'ספר' מהרבי, וה'ספר' עצמו יצא ב-21:20 עם התיק וכלי עבודתו. הרבי יצא למעריב ב-21:35.

שמעתי היום [ממ' טיפלבוים] שבשנה שעברה הגיע ל-770 ביום שישי, והלך לאכול, ובקש מבנו שיזכיר לו לברך ברכה אחרונה. אך בנו שכח להזכיר לו, ושכח לברך. בדרכו למקווה נזכר, ואמר לעצמו שאחרי המקווה יברך. אך אז ג"כ שכח. כשהרבי הלך לביתו, הנ"ל פתח את דלת 770 והרבי בדיוק הגיע הרבי אמר לו 'אַ דאַנק'. אח"כ שאלו 'האם יש לך היכן לאכול ולשתות?' וענה שיש לו ב"ה! [הוא אמר איפה שנמצא בש"ק], והוסיף הרבי לשאול 'האם יש לך פרנסה?' וענה 'ב"ה!' ושאלו הרבי 'א"כ מה אם ברכה אחרונה...?'

יום חמישי י' תמוז

יצא לקרה"ת ב-10:10. נסע למקווה 12:53. חזר מהמקווה 13:30. נסע לאוהל ב-18:00. חזר מהאוהל ויצא למנחה ב-21:05. יצא למעריב ב-21:35. נסע לביתו ב-22:30, שרו "שיבנה ביהמ"ק" והורה להגברת השירה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)