חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ט"ו בכסליו התשפ"ד, 28/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשמ"ב


מאת: מיומנו של הרב אהרן קורנט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת בהעלותך | להדליק את הנשמה
לקיים בפועל, אף שלא מבינים
לפעול עלייה בנרות
ה"אשל אברהם" מבוטשאטש
קולו ללא 'בת-קול'
חצות לילה
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

מאת הרב אהרון קורנט

יום שישי י"ג סיון

היום הגיע הרבי מביתו ב-10:20. נתן צדקה לילד שלום בער גליצנשטיין ואמר לו 'תודה'. הלך לספריה ב-19:45. חילק צדקה ובידו היה עיתון. חזר כעבור שתי דקות וחילק צדקה. בנו הקטן של ר' מאיר הארליג אמר לרבי כשקיבל את המטבע 'א דאנק' [= תודה] והרבי ענה לו 'צוגעזונט' [= לבריאות]. אח"כ אמר הרבי לכולם 'א דאנק'. ירד לקבלת שבת ב-20:50. הש"ץ שר "לכה דודי" בניגון של "בך ה' חסיתי", ובכל הזמן ששרו הרבי הורה להגברת השירה על ידי שהכה בידו הק' על הסטענדר. ב"לא תבושי" התחיל הש"ץ ניגון אחר והרבי הפסיק להכות על הסטענדר. היה עוד קטע שהתחיל הש"ץ ניגון של 'חיילי אדונינו' והרבי רק פתח וסגר את הבוהן ואצבעו הק' פעם אחת. אחרי התפילה התחיל ר' זלמן יפה את הניגון "ווי וואנט משיח נאו", ובדרכו הורה הרבי להגברת השירה. הלך לספריה לערך ב-21:45.

שבת-קודש פרשת נשא (קביעות חו"ל) - י"ד סיון

ירד לתפילת שחרית ב-10:00. במוסף הורה לנגן "הוא אלוקינו".

להתוועדות ירד הרבי ב-13:30. שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו עד אחרי שעלה את המדרגות הורה להגברת השירה. במהלכה נאמר שישה שיחות, בהם השיחות הרגילות על הרש"י, ליקוטי חוי"צ, פרקי אבות, והמשך הסיום על מסכת סוטה. כן אמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה צאינה וראינה.

בסיום השיחה על פרקי אבות בביאור העניין של "והעמידו תלמידים הרבה", סגר את העיניים עד סיום השיחה ואמר שצריך להיות העמדת תלמידים שיהיו בעלי תשובה ובאופן שהתלמידים יהיו ראויים להשפיע על אחרים שזהו הפירוש "והעמידו", וזה על דרך הנאמר 'כל מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, ומי שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות' שיהיה באופן של כפליים ממה שהיה עד עתה, ועי"ז שיעסקו בהפצת המעיינות נזכה לגאולה השלימה.

כשביאר את הזוהר בנוגע למה שכתוב שבנ"י אמרו להקב"ה "במה אהבתנו", אמר שלמרות שהקב"ה הכניסם לארץ ישראל אמרו "במה אהבתנו", היינו שבגלוי האהבת הקב"ה לישראל לא נראתה, ולכן צריך הקב"ה לומר "אהבתי אתכם אמר ה'".

כיצד ייתכן, שואל הרבי, שבן המלך נמצא במעמד ומצב דטוחן אחר הריחים... ואם לעבד חייב האדון לתת את כל המצטרך לו, כל שכן מי שהתורה אומרת עליהם 'מלכים הם'! כבר עברו 1900 שנה ועדיין לא נושענו!! ולאחר שעברו כל כך הרבה שנים בגלות הגיע הזמן שאהבת הקב"ה לבני ישראל תהיה באופן גלוי!

ולכן, כל זמן שנמצאים בגלות צריכים להרעיש עולמות ("אויפשטורעמען וועלטן") ולהכריז ולבקש "ווי וואנט משיח נאו"!!!

ישנם כאלו שמתלבשים באיצטלא של יראת שמיים וטוענים שלא זו הדרך לבא בטענות להקב"ה. אבל כך כתוב ברמב"ם, שכשחסר ליהודי משהו הרי הוא צריך להתפלל לקב"ה וזהו מצוות עשה! אם-כן, לא רק שזה חסרון אלא זוהי מצוות עשה שכשחסר ליהודי הגאולה הרי צריך לבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה, וכפי שאומרים גם בשבת - "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

אחרי שיחה זו התחיל הרבי "ווי וואנט משיח נאו", ומחה כפיים מעט. אחרי שיחה אחרונה התחיל הרבי "שיבנה ביהמ"ק", בראשו הק' נענע מדי פעם להגברת השירה. אחרי שדיבר כנ"ל על הפגישה שרו "כי אנו עמך". בידו הק' הראה תמיהה על שיר זה ומיד שתקו. אח"כ התחיל הרבי "הנה מה טוב", ובראשו הק' הורה להגברת השירה.

הרש"ג ניגש עם בקבוק משקה והרבי מזג מהבקבוק לכוסו ומכוסו לבקבוק, סגר את הפקק וערבב, ונתן לרש"ג לומר 'לחיים'. אח"כ נתן בקבוק משקה לפרופ' חנוכה עבור ה'פגישה'. בסיום ההתוועדות הורה הרבי שיכריזו את כל ההכרזות [על הדינר של הישיבה, על סיום הס"ת של 'באפאלו'] אח"כ הסתובב הרבי אל המכריז ובחיוך רחב מאד אמר לו שיכריז שמשיח מגיע נאו. אח"כ הכריז הרבי בדבר ברכה אחרונה.

כשהלך לתפילת מנחה שרו "שיבנה ביהמ"ק", והורה להגביר. אחרי התפילה התיישב לומר פרקי אבות, ובסיומם התחיל "שיבנה ביהמ"ק". בדרכו הורה להגברת השירה. כעבור זמן מה הלך לספרייה. יצא למעריב ב-21:15 וכשנסע לביתו שרו "שיבנה ביהמ"ק", והורה להגברת השירה.

יום ראשון ט"ו סיון

הגיע מביתו ב-22:10 ועשה 'שלום' לילדה קטנה בפתח 770. בירך נוסעים 'פאָרט געזונטרהייט זאָל זיין בשו"ט'. נסע למקווה ב-10:50 וחילק צדקה. חזר מהמקווה ב-11:35 וחילק צדקה. נסע לאוהל ב-14:50. חזר מהאוהל ויצא למנחה ב-21:00. נענע בראשו הק' וענה אמן עם הילד גליצנשטיין, וכן עם הילד אופן שעמד לידו. ב-21:30 נכנס הרב חדקוב אל הרבי וב-21:40 יצא. כשיצא לתפילת מעריב בירך את בני המשפחה [המחותנים הכט] בברכת 'מזל-טוב'. אחרי התפילה בירך את החתן וכלה שעמדו בפתח גן עדן התחתון ואמר: 'מזל-טוב מזל-טוב, קיימא סיהרא באשלמותא'. כשנסע לביתו שרו "שיבנה ביהמ"ק', ובדרכו הורה להגברת השירה.

יום שני ט"ז סיון

יצא לקריאת התורה ב-10:10. קראו בספר תורה שסיימו אתמול [של באפאלו]. כשהרבי עמד בצד הבימה הוא הזיז את מעיל הס"ת שהיה מונח גם על העץ חיים והסתכל מה כתוב או מצויר שם. לאחרי אמירת 'יהללו' התחילו לשיר "שישו ושמחו", והרבי הורה להגברת השירה כשהכה בידו הק' על השולחן. בתחילה המשיך להסתכל בספר-תהילים, אחר כך הסתכל על הס"ת ועל הילדים, ואח"כ הסתכל על ר' זלמן יפה וחייך ושוב המשיך בחיוך ג"כ אחרי שהכניסו את הס"ת להיכל והורה להגברת השירה. שפתיו ממשיכות למלמל, וכשגמר לומר הפסיק להורות לשיר ומיד פסקו לשיר, והרבי נכנס לחדרו. יצא למנחה ב-15:15. קודם לכן נכנס חתן לקבל סידור. אחרי התפילה נכנס ר' זלמן יפה עם רעייתו לגן עדן התחתון ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. הרבי נתן להם מטבעות ממדינתם לתת לצדקה כשיגיעו לשם. יצא למעריב ב-21:35, אח"כ בירך נוסעים 'פאָרט געזונטרהייט זאָל זייל בשו"ט' [הרבי חייך אליהם מעט].

יום שלישי י"ז סיון

הגיע מביתו ב-10:15. נתן צדקה לילד שהיום האופשערניש שלו וכן לילד לאחר גיל בר-מצווה שעמד עם תפילין. אח"כ הסתובב לילד ואמר לו 'א דאנק'. יצא למנחה ב-15:15. יצא למעריב ב-21:30 ונסע לביתו ב-22:35. עשה בידו הק' שלום לצ'ארלי. אח"כ התחיל סיום ס"ת של מ. ליפסקר הרבי מסר ע"י הריל"ג משקה ומזונות לסיום הס"ת.

יום רביעי י"ח סיון

הרבי הגיע מביתו ב-10:40. אורחת מאה"ק שהגיעה וגם נוסעת חזרה היום מסרה לרבי מכתב. הרבי לקח המכתב והיא המשיכה לומר משהו אך הרבי לא התייחס לזה. נסע לביתו ב-22:10. ביציאתו ניגש אל המעקה ודפדף בסידור שהיה מונח שם לראות האם הוא הפוך [לקחתי את הסידור].

יום חמישי י"ט סיון

יצא לקרה"ת ב-10:10. קראו בס"ת של מ. ליפסקר. אחרי 'יהללו' שרו "שישו ושמחו", והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. כן היה אחרי שהכניסו להיכל כששפתי הרבי ממשיכות לומר כנראה תהילים, וכשגמר יצא אל היכל ק'. למנחה יצא ב-15:15. היה ילד קטן שענה אמן בקול. הרבי הסתכל עליו וענה אתו לאט אמן ובקול יותר ובהדגשה. לפני התפילה נתן סידור לחתן [עם החתן נכנס הסב ר' ז. בוטמן. הרבי אמר לו רפו"ש, ונתן לו בידו הק' כסף ואמר 'לאריכות ימים ושנים טובות' – כך שמעתי] אחרי התפילה בירך נוסעים. יצא למעריב ב-21:30 ונסע לביתו 23:10 [הדלת של המזכירות הייתה פתוחה כבר מ-21:50.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)