חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:31 ט"ו בכסליו התשפ"ג, 9/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מתן תורה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1743 - כל המדורים ברצף
מעמד שהביא בשורה לעולם
יש חדש
מהקש המתגלגל יוצרים לבֵנה
מתן תורה
ייחוס ודרך-ארץ
את מי לשבח
אורח ב'תיקון'
משה, דוד והבעש"ט
לצייר את פרקי התהילים
חלבי ובשרי

עשרה כנגד עשרה

עשרת הדיברות מקבילים לעשרת המאמרות, כי על-ידי התורה יש קיום למעשה בראשית. ״ברוך אומר ועושה״ הוא על מעשי בראשית, שנבראו בעשרה מאמרות, ו״ברוך גוזר ומקיים״ הוא על הדיברות שמקיימים את העולם.

(שפת אמת)

שלושה גילויים

״בחודש השלישי״ (שמות יט,א). בהר סיני היה חידוש בגילוי האלוקי שנתגלה לבני ישראל: הגילוי הראשון היה ביציאת מצרים עצמה, כשנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב״ה וגאלם. הגילוי השני היה בקריעת הים, שאז כל אחד מראה באצבעו ואומר: ״זה א-לי״. והגילוי השלישי היה במעמד הר סיני, שהתחיל בבואם של בני ישראל למדבר סיני.

(ספר המאמרים תש״ב)

דיברות ליחיד

״אנכי ה' אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים... לא יהיה לך״ – עשרת הדיברות נאמרו לכל יחיד בישראל, ללמדנו שאפילו כל העולם כולו יסור חלילה מדרך התורה, אל לו ליחיד ללכת אחריהם. על-ידי יהודי יחיד אפשר שתתקיים התורה.

(החוזה מלובלין)

עליך העולם מתקיים

אל יאמר האדם, העולם לא ייחרב גם אם לא אקיים את מצוות התורה, שהרי יש דיי והותר צדיקים בלעדיי, ועליהם העולם מתקיים. לכן אמרה התורה: אין להקב״ה בעולם אלא אותך בלבד.

(עיטורי תורה)

לא כדי שיראו

על המתנועע בתפילה כדי שאחרים יראו אותו נאמר "וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק" (שמות כ,יד). מי שכוונתו בנענועיו שהעם יראה אותו מוכיח שהוא רחוק מאוד מהקדושה – "ויעמדו מרחוק".

(הבעש"ט)

כאיש אחד ממש

גילוי האור העליון שהאיר לישראל בעת מתן תורה גרם לכולם להתבטל בעצם מהותם. ואף שהיו במעמד הר סיני שישים ריבוא נשמות, שאין דעותיהן שוות, היו כולם באחדות גמורה, 'כאיש אחד' ממש.

(ספר המאמרים תרצ״ו)

התחברות על-ידי עבודה

״אתם ראיתם... ואביא אתכם אליי״ (שמות יא,ד). את המילים ״ואביא אתכם אליי״ מפרש התרגום ״וקרבית יתכון לפולחני״ – וקירבתי אתכם לעבודתי. הדגש הוא על 'לעבודתי' – העבודה במעשה המצוות בפועל ממש. על-ידי קיום המצוות בפועל האדם זוכה להגיע 'אליי' – ביטוי המורה על פנימיות ועצמות אין-סוף.

(הרבי הריי״צ מליובאוויטש)

תחילה לנשים

״כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל״ (שמות יט,ג). רש"י מפרש: "לבית יעקב – אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה. ותגיד לבני ישראל – עונשים ודקדוקין". תחילה יש לדבר אל הנשים בלשון רכה, בדרך שתגרום לדברים להתקבל בליבן. לאחר מכן אפשר לדבר אל האנשים דברים קשים כגידים.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)