חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת במדבר | ראשית העבודה - הכיור
גם נשים מגוייסות להפצת היהדות
ראשית העבודה – "מדבר סיני"
הדרת פנים זקן
פסיקת דינים בעזרת מופתים שמימיים
"אלא במקום תורה"
חשבתי דרכי
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"ט אייר    

תש"י

הסתיים תשלום המשכנתא על רכישת "770" וכ"ק אדמו"ר קיים התוועדות מיוחדת לרגל המאורע. הנדיב הרב יוסף רובינסון הוא שסיים את התשלום האחרון של המשכנתא על הבניין.

(תורת מנחם ח"א ע' 80)

תש"מ

כ"ק אדמו"ר הכריז על מבצע "הבאת ילדים לקריאת עשרת הדברות בחג השבועות".

(לקו"ש חכ"ג ע' 250)

כ"ק אדמו"ר הורה לערוך כינוסי ילדים לפני חג השבועות – עכ"פ פעם אחת ומה טוב פעמיים – ובפרט ליד הכותל המערבי, מערת המכפלה וקבר רחל.

(שם)

חודש סיון

א' סיון       

תרל"ו

יום פטירתה של הרבנית דבורה לאה, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, אשת הרה"צ ר' יעקב ישראל מטשרקאס.

(ימי חב"ד ע' 179

על פטירתה של הרבנית דבורה לאה, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, מסופר:

נכדם היה הרה"צ ר' מרדכי דב מהורנסטייפל, שעוד בחיי זקנו היה אדמו"ר לאלפי חסידים. פעם הזמין הרה"צ ר' יעקב ישראל מטשרקאס את נכדו שיבוא אליו. כשבא הרה"צ מהורנסטייפל לטשרקאס, ביקש ממנו זקנו שיכנס אתו לחדרו של זקנתו הרבנית דבורה לאה, ואמר לו:

יש לי סכסוך עם סבתא, והחלטנו שנינו שנביא את הדברים לפניך וככל אשר תפסוק, כן יקום. וזה דבר הסכסוך: סבתא אומרת שהיא צריכה להסתלק מן העולם לפני, כי אם תשאר אלמנה, וחסידים לא יבואו, היא תשאר בודדה והיא לא תוכל להסתגל לחיי בדידות. ואילו אני אומר שאני צריך להסתלק ראשון, כי אם אשאר אלמן, פלג-גוף, לא אוכל להסתדר, ועכשיו – אמר הסב לנכד: תפסוק אתה, אנו סומכים עליך.

אמר רבי מרדכי דב:

בעצם, הסבתא צודקת, חייה כאלמנה יהיו קשים יותר. אבל מכיון שדעתו של סבא היא אחרת, אינו רוצה לעבור על דעת סבא. ולכן דעתי היא שכשיגיע זמן הסתלקותכם, תהיה הסתלקות שניכם בשנה אחת.

וכך אכן היה... בא' סיון תרל"ו הסתלקה הרבנית דבורה לאה, וביום י"ג אלול באותה שנה הסתלק בעלה הרה"צ ר' יעקב ישראל מטשרקאס.

(סיפורי חסידים  - על התורה - ע' 531)

תש"י

התקיימה התוועדות בבית המדרש ב-770, לרגל הדפסת הספר 'שדי חמד' מהרה"ג חיים חזקיהו מדיני, שכ"ק אדמו"ר הוציאו לאור בעריכה מחודשת.

(ראה תורת מנחם ח"א ע' 85)

ג' סיון    

תקפ"ט

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מקבל את הנשיאות בגלוי באמירת המאמר (הראשון) "על שלושה דברים העולם עומד", כשהוא לבוש בגדי לבן אותם קיבל בירושה מרבנו הזקן.

כידוע, בתחילה לא רצה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לקבל על עצמו את הנשיאות, עד אשר הרב החסיד ר' פרץ חן מצ'רניגוב פעל עליו באמצעות דבר הלכה. הוא אמר ל'צמח צדק' מאמר חז"ל על הפסוק אשה כי תזריע וילדה זכר:

איש מזריע תחלה יולדת נקבה, ונולדה אמכם, אשה מזרעת תחלה יולדת זכר – ונולדתם אתם, במילא אתם הנכד האמיתי והעצמי. זה פעל על הצמח צדק לקבל על עצמו הנשיאות.

(ימי חב"ד ע' 179. וראה הקדמת היום יום בשלשלת היחס: תקפ"ח קבל את הנשיאות (סה"ש קיץ ת"ש ע' 99))

בימי נשיאותו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התווספו לחסידות חב"ד מאות אלפי חסידים, רובם של יהודי רוסיה; גם חלק גדול מיהודי אוקראינה נמנה על חסידי חב"ד.

ה' סיון, ערב חג השבועות      

ת"ש

 לפני חג השבועות עוזבים כ"ק אדמו"ר והרבנית את פאריז מפני הכיבוש הנאצי, ומעתיקים לוישי, לשם הגיעו בערב חג השבועות. שוהים שם כמה חדשים, ומשם ממשיכים לניצא, בניצא שוהים משלהי קיץ ה'ת"ש עד תחילת קיץ תש"א.

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

תש"ט

יום פטירתו של של הרה"ח ר' מיכאל דבורקין. נפטר בערב שבועות בשעה שלוש אחר הצהריים, וכ"ק אדמו"ר עשה מאמצים מרובים להביא אותו לקבורה עוד לפני כניסת יום טוב, וזאת, כדי שלא להשהות את הקבורה, ואכן בא למנוחתו באותו היום, ליד אוהל רבותינו נשיאינו.

כשר' מיכאל נפטר, לא רצו להודיע על כך לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, כדי לא לצערו. ר' מיכאל אכל תמיד את סעודת יום טוב אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וכשהפעם הוא לא הגיע, תמה על כך הרבי, אך לא סיפרו לו, כשביום שני של החג שוב לא הופיע ר' מיכאל, הבין הרבי שר' מיכאל איננו.

טרם פטירתו ביקש ר' מיכאל לאכול דובדבן, אח"כ ביקש מאחד הבחורים לספר אותו, נכנס וטבל במקוה, וכשיצא נשכב על ספסל סמוך, וכך יצאה נשמתו בטהרה.

(זכרונות אהרן (זאקאן) ח"ב ע' 11)

תשל"ט

בסיום ההתוועדות דערב חג השבועות חילק כ"ק אדמו"ר סידור תהילת ה' בפורמט כיס לכל הילדים והילדות שתחת גיל בר ובת מצוה.

 לשער הפנימי של כל סידור צורף דולר לצדקה ומכתב אישי מהרבי לילדים.

(שיחות קודש תשל"ט ח"ג ע' 57)

תשמ"ט

המאמר האחרון שנאמר -בניגון מאמר- שאמר כ"ק אדמו"ר, והתחלתו "אנכי ה' אלוקיך". המאמר היה ללא הקדמת ניגון רוסטוב (דער ראסטאווער ניגון), ונאמר ע"י הרבי בעמידה ליד הסטענדר.

 (תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 251)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)