חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ז בסיון התשפ"ג, 6/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשמ"ב


מאת: מיומנו של הרב אהרן קורנט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת אמור
ועוד ועיקר – על האחדות
הגדולים "זוהרים" על ידי הקטנים
לידת ילד יהודי מביאה את הגאולה
פרשת אמור
"ועל כרחך אתה חי"
האומן את היונק
עבודת ה' - בהרחבה
אמירת י"ג עיקרים בכל יום
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

נכתב על ידי הרב אהרון קורנט.

יום שישי י"ד אייר – 'פסח שני'

הגיע מביתו ב-10:10 וחילק לילדים מטבעות לצדקה. דיבר עם ב. אלטהויז שעמד בגן עדן התחתון. אח"כ הוא יצא משם, ומיד הריל"ג יצא וקרא לו חזרה ונכח שם עוד כמה רגעים. ירד לקבלת שבת ב-20:40, והלך לביתו ב-21:55.

שבת קודש פרשת אמור ט"ו אייר

הגיע מביתו ב-8:40. ירד לשחרית ב-10:00. במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו".

ההתוועדות החלה ב-13:30 והתסיימה ב-18:05, ובמהלכה נאמרו כשבעה שיחות ומאמר.

להלן כמה נקודות שדובר במהלך השיחות.

בשיחה הראשונה נעמד על זה שאחת ההוראות משם הפרשה – 'אמור' היא, שלשון אמירה הוא לשון רכה, ויש להשפיע על הזולת בצורה רכה ובדרכי נועם, ולא באופן קשה שמתבטא במילה 'דיבור', ובין הדברים אמר: "כאשר רואה יהודי שנמצא במעמד ומצב ירוד כו' – עליו לדעת שזוהי אשמתו כי בו תלוי לגלות אצל הזולת את הכוחות הנעלים שניתנו לו".

בשיחה השניה דיבר על ענין פסח שני "אַז ניטא קיין פאַרפאַלן" [= אין דבר אבוד], ולמד מכך, שאפילו יהודים שהיו במצב של הפך הטהרה, באו בטענה: "למה נגרע?!" אף שהדבר היה באשמתם! אלא מאחר שהם יהודים, כל הדברים שאינם כדבעי הם בחיצוניות בלבד, ואינם פועלים שינוי בעצם מציאותם שבה הם בתכלית העילוי.

בשיחה השלישית דיבר אודות

ואמר שההוראה בפועל מכל האמור, שכאשר נשיא דורנו מטיל שליחות על יהודי לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, לעסוק ב'מבצעים', לרשום יהודי לאות בספר תורה הכללי וכיוצא בזה, יכול מישהו לטעון: כיצד אתה יכול לדבר עם יהודי פלוני אודות רכישת אות בספר תורה – וכי יודע אתה כיצד התנהג פלוני ברגע שלפני זה?! וכי אתה יודע אם פלוני נולד באופן דטהרת המשפחה?! על זה אומרים לו: "אל תבט אל מראהו"! – אמנם אתה מוכרח להביט עליו בכדי לדעת כיצד לדבר ולהשפיע על פלוני, אבל כאשר אתה מביט עליו "אל תבט אל מראהו" החיצוני, אלא צריך להסתכל עליו בהתאם למציאותו האמיתית שהוא בן אברהם יצחק ויעקב!

ובהמשך לזה אמר שנשיא דורנו השקיע בך כוחות ומזה נעשתה כל מציאותך, וכל ענייניך כולל הברכה דבני חיי מזוני רויחי הוא מצד ברכותיו של נשיא דורנו – ועל כן צריך לנצל את הכוחות והאפשרויות שניתנו לך, ולמלא את השליחות של נשיא דורנו – לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, ובאופן דשלוחו של אדם כמותו"!

את דברים אלו אמר הרבי בתוקף מיוחד ממש, וכל גופו התנוענע...

בהמשך ההתוועדות אמר, שכאן המקום לבאר בנוגע לכך שבשיחה שנאמרה לילדים נאמר ש-30 יום קודם החג (שבועות) דורשים בהלכות החג, וכשהדברים נאמרו היה זה ביום ו' אייר, ואם כן, זה לא היה 30 יום שלימים. הרבי אמר, שיגיד תירוץ על פי נגלה ועל פי חסידות, אך יגיד קודם את הביאור בנגלה, כי אם יגיד את הביאור בחסידות הרי שהקהל יירדם...

וביאר, שלדעת ר' יוסי ב-ז' בסיון ניתנה התורה, וכאשר בעניין מסויים הפסק דין לפי ר' יוסי יהיה לחומרא, אזי מחמירים ופוסקים כדעתו.

וכן בענייננו, שכאשר מדברים עם ילדי ישראל על מנת לעורר אותם לעסוק בהכנות למתן תורה, אין מקום לומר להם שאליבא דאמת היו צריכים להתחיל בהכנות אתמול, (ב-ה' באייר), והיות שלא הייתה הזדמנות לומר זאת כי לא התכנסו יחד, לכן אומרים את זה היום, ומובן שעניין זה לא יוסיף חיות ומרץ בהכנות למתן תורה. וה'חומרא' בעניין זה היא שיאמרו להם שההכנות צריכים להתחיל היום ב-ו' אייר בהתאם לשיטת ר' יוסי שמתן תורה היה בשבעה בסיון.

אמר הרבי, שמובן שאת כל ההסבר בענין זה על פי נגלה לא שייך לומר לילדים, ועוד לומר להם שבאמת הייתי צריך לפגוש אתכם יום קודם ולומר לכם ללמוד את הל' החג אלא שלא הייתה הזדמנות כזאת כי הם לא התכנסו יחד, ולכן אומרים להם זאת היום...

הביאור על פי חסידות: חז"ל אומרים "אלו ואלו דברים אלקים חיים", אלא שבנוגע להלכה בפועל צריך לפסוק כדעה אחת, אבל בנוגע ללימוד הוראות בעבודת ה' בודאי שיכולים וצריכים ללמוד לפי כל הדעות, ובענייננו, כשמדברים על ההכנות לחג השבועות יכולים למוד הוראה בעבודת ה' גם על פי שיטת ר' יוסי שמתן תורה היה ב-ז' סיון.

לאחר השיחה ברש"י נתן הרבי בקבוק משקה לרש"ג, [קודם לכן מזג מכוסו לבקבוק], ונתן לו לומר 'לחיים', וכן נתן 'לחיים' לסופר של הס"ת השני דתו"ת הרב זירקינד, עבור סיום הס"ת בל"ג בעומר, ובנוסף בקבוק שני עבור סיום ס"ת של חיפה והקריות באה"ק.

כן נתן בקבוק לרב יהודה לאלינסון (נציג מפלגת המפד"ל) שנוסע לארץ-הקודש, ואמר לו שבשדה התעופה באה"ק יבואו לקחת ממנו את הבקבוק. אח"כ הנ"ל חילק לאנ"ש שישבו מאחורי הרבי בהתוועדות [כנראה הרבי אמר לו שיחלק גם כאן בכדי שלא יהיה מכין משבת לחול].

אח"כ שרו ניגון שמח"ת והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. אח"כ עיין הרבי בחומש או בהערות של אביו וכן ציווה שיכריזו בנוגע לסיום הס"ת. שרו "הנה מה טוב ומה נעים" והרבי נענע בראשו להגברת השירה. כששרו "ווי וואנט משיח נאו" הרבי מחה כפיים לכיוון הילדים וכל הילדים התחילו ג"כ למחוא כפיים חוץ מילד אחד שעמד וחלם... הרבי הושיט את ידו הק' מול עיניו של הילד והזיזה כמה פעמים עד שהילד התעורר מחלומו ויתחיל ג"כ לשיר.

בסיום ההתוועדות נתן 'מזונות' לר' יעקב יהודה הכט עבור כינוס צבאות ה' שיתקיים בל"ג בעומר (מפני שזה יום שבו הרבי נוסע לאוהל הרבי לא ירד לכינוס אך אמר שב'רוח' יהיה. ובהתוועדות דיבר נקודות על מנת שידברו עמם בנוגע לאהבת ישראל, תלמידי ר"ע ואהבת ה' וכו') וכן מזג לו מהבקבוק יין לכוסו (רבע כוס גדולה) בכדי שיאמר לחיים, ואח"כ נתן לו גם את בקבוק היין. אח"כ התחיל ניגון ההקפות של אביו הרלוי"צ ע"ה ומחה כפיים בחוזק ובמהירות רבה. אח"כ הכריז בדבר ברכה אחרונה ובינתיים המשיכו לשיר, וכשקם מכסאו עשה בידו הק' תנועה חזקה להגברת השירה וכן בדרכו הורה כמה פעמים להגברת השירה. אח"כ התפללו מנחה, ואחרי התפילה התיישב לומר פרקי אבות פרק ד'.

לבסוף היה כדלקמן, שזכינו והרבי ירד לשיחה.

יצא לתפילת מעריבב-20:45. אחרי ההבדלה יצא לחדרו, ובפתח גן עדן התחתון עמד הרב אלינסון הנ"ל והרבי דיבר עמו ואז הוא המשיך ללכת אחרי הרבי ונכנס לגן עדן התחתון, שם עמדו ודיברו כ-15 דקות. הרבי נתן לו 100₪ לצדקה באה"ק. אח"כ נסע הרבי לביתו. שרו "ווי וואנט משיח נאו" ובדרכו הורה להגברת השיר, וכן כששהה בתוך המכונית.

יום ראשון ט"ז אייר

הגיע מביתו ב-10:25. נסע למקווה ב-11:15 נתן צדקה. נסע לאוהל ב-14:45.  באמצע חזרת הש"ץ של תפילת מנחה הסתכל לפני "למנצח" שב-"ובא לציון" כנראה בכדי לראות שלא אומרים בערב ל"ג בעומר תחנון במנחה. אח"כ נסע לביתו שרו "ווי וואנט משיח נאו" ובדרכו הורה להגברת השירה.

יום ב' י"ז אייר

יצא לקריאת התורה ב-10:10. אחרי שעלה לתורה קרא בספר תהילים (שלי) פרקים: פא, פב, פעמיים. יצא למנחה ב-15:30. לפני מנחה נכנס חתן לגן עדן התחתון לקבל סידור. תפילת מעריב התקיימה בגן עדן התחתון ב-20:30 כי צם היום בה"ב. אח"כ נסע לביתו.

יום שלישי י"ח אייר 'ל"ג בעומר'

הרבי הגיע מביתו בשעה 10:30.

בשעה 11:20 ירד לכינוס של ילדי צ"ה. (נכנס עם הסירטוק של ימי החול, ובלי 'גאַרטעל' - כי לא התפללו). אמרו י"ב פסוקים, אח"כ שרו "ווי וואָנט משיח נאַו", ומחא כפיים בחוזקה.

אח"כ אמר שיחה. בתחילה דיבר ב' שיחות על שהיום הוא יום שמחה של רשב"י ע"י שביום הסתלקותו נשמתו מתקשרת יותר להקב"ה. כן דיבר שצריכה להיות אהבת התורה ואהבת ישראל, ולימוד חומש של יום זה "אם בחוקותי תלכו" - הרי הקב"ה מבקש שתלכו בחוקותיו ומצוותיו, ואז הוא יתן את כל המצטרך. אח"כ אמר על הפסוק שמביא בזוהר משיר השירים "הנצנים נראו בארץ וקול התור נשמע בארצינו": הניצנים הם זכות האבות שנראו בארץ וקול ביאת משיח צדקינו נשמע בארצנו...

אח"כ אמר שקיימנו קו התורה שזהו י"ב הפסוקים, ויתנו צדקה מיד ביום זה ל"ג בעומר, וקו השלישי שהוא תפילה - ישירו שיר עם הניגון שהוא סוף כל סוף שלנו "שיבנה ביהמ"ק", וכן ישירו בשמחה ניגון "עוצו עצה" ו"אל תירא".

הריל"ג ניגש והזיז את הרמקול לצד (כרגיל לאחרי סיום הכינוס כשהרבי אומר שישירו ויתנו צדקה), והרבי קרא לו ואמר כמה מילים, ולאחרי שירד - שוב קרא לו ואמר לו כמה מילים.

הוא מיד הלך למנגן ר' אלי ליפּסקר ואמר לו את דברי הרבי, ומיד חיפשו מי שישיר את המילים ברמקול. אחרי גמר התרגום לאנגלית, ניגש הרבי ולקח את הרמקול ואמר שהיות ובהשגחה פרטית הולכים הילדים היום לפארק ויוכלו לראות שם את נפלאות הבורא וכו'.

אח"כ ניגש החזן ר' משה טלישבסקי, והתחיל לשיר בחזנות את ה"יהי רצון... שיבנה..." וכו', וכשהתחיל החלק השמח "שיבנה ביהמ"ק" - התחיל הרבי למחוא כפיים לפי קצב השיר ובחוזק זמן רב (עד שלא שמעו כבר את החזן). אח"כ שרו "עוצו עצה" ומחא כפיים, ואח"כ "אל תירא" ושוב מחא כפיים חזק ויותר זמן.

כשהכריזו שיגשו המדריכים ומדריכות, מיד רץ הריל"ג והודיע לר' יעקב יהודה הכט שיכריז שיגשו רק המדריכים והמדריכות, ויתנו מטבע אחד לצדקה ואחד לעשות כרצון הטוב של כאו"א. כשחילק המטבעות, ניגשו גם שני יהודים ספרדים שנישקו את ידו הק'. אח"כ שרו "חיילי אדוננו", ובגמר החלוקה עמד ומחא כפיים, וכן בדרכו המשיך ומחא כפיים כל הדרך.

[היה דף שהיה מונח על הסטנדר; הרבי קרא בו בתחילה, ולקראת הסוף קיפל את הדף ל-4 ושם אותו בכיס הפנימי הימני של הסירטוק.

הבחנתי שבין שיחה לשיחה הסתכל הרבי על השעון]

נסע למקוה בשעה 13:30. חילק ונתן צדקה, ואחרי שהילד שם את המטבע השני שקיבל בקופה - אמר לו הרבי "א דאַנק] "= תודה]. במשך הזמן שלאחרי שנכנס הרבי למכוניתו עד שהמכונית נסעה, עשה תנועת 'שלום' בידו הק' לילדים הקטנים שעמדו בחוץ עם הוריהם. חזר מהמקווה בשעה 14:00.

לאוהל נסע בשעה 15:30. חילק צדקה. ליד המכונית התחילו לשיר "ווי וואָנט משיח נאַו" והרבי הורה להגברת השירה. לאחר שנכנס למכוניתו - הוציא את הספר "ביאורים בפרקי אבות" (שעדיין לא היה כרוך עם כריכה) הניח ליד החלון, והוציא את המשקפיים. עשה תנועות בידו הק' לאות הגברת השירה.

היום היה סיום הס"ת ב' דתו"ת בישיבת תו"ת באושען פּאַרקוויי. הסיום התקיים מחוץ לישיבה. הרבי חזר מהאוהל בשעה 20:50. שרו "שישו ושמחו", אך הרבי לא הגיב.

אח"כ יצא למנחה. אחרי שגמר "עלינו לשבח" פתח את הסידור בסיום תפילת שמו"ע (כנראה לראות מתוך הסידור את "שיבנה בית המקדש"), ולאחרי קדיש בתרא - סגר את הסידור והתחיל "שיבנה ביהמ"ק", ובידו הק' הורה להגברת השירה, וכן בדרכו להיכל ק'. וכך רקדו ושרו עד תפילת מעריב בשעה 21:30.

כשהרבי נכנס לזאל הסתכל על הרצפה שרעדה, ובראשו עשה תנועה של אי שביעות רצון (כי הארון קודש ג"כ זז מהקפיצות וממילא גם הספרי תורה זזים). בסיום התפילה התחיל "שיבנה ביהמ"ק", ובידו הק' הורה להגברת השירה, וכן כשהמשיך להיכל ק'.

אח"כ נסע לביתו. שרו "שיבנה ביהמ"ק", והרבי הורה בדרכו להגברת השירה. אח"כ עוד המשיכו זמן רב לרקוד על המדרכה ועל השדרה.

יום רביעי י"ט אייר

הגיע מביתו ב-10:30. יצא למנחה ב-15:20. אחרי התפילה נפל דף מאמר על הריצפה והרבי הביט על הדף עד שהרימו אותו. אח"כ בירך נוסעים. יצא למעריב ב-21:30.

יום חמישי כ' אייר

יצא לקריאת התורה ב-10:10. אח"כ דיבר שיחה בגן עדן התחתון לשלוחים הנוסעים לקאראקס.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)