חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כל יהודי רוצה להיגאל
שלחן שבת

כששאל משה את הקב"ה מה ישיב לבני-ישראל כשירצו לדעת את שמו של הקב"ה, אמר לו הקב"ה: "אהיה אשר אהיה". המדרש מפרש, שבמילים אלה הבהיר הקב"ה, שהוא יהיה ימלוך רק על מי שירצו ש"אהיה" לו, ואולם מי שירצו לפרוק את עולו – יניחם ללכת בדרכם.

כך אכן היה – מי שהאמינו בקב"ה ורצו לעבדו, נגאלו ממצרים; ומי שלא רצו לצאת ממצרים מתו בשלושת ימי האפלה ולא זכו להיגאל.

האובדים והנידחים

אולם בגאולה העתידה לבוא לא יישאר שום יהודי בגלות. הקב"ה הבטיח: "ושב ה' אלוקיך את שבותך", והכוונה היא שהוא "אוחז בידיו ממש איש-איש... תלוקטו לאחד-אחד בני-ישראל". כך נכתב גם בהלכה, שכל אחד ואחד מישראל "בוודאי סופו לעשות תשובה... כי לא יידח ממנו נידח".

מכאן שבבוא עת הגאולה יעורר הקב"ה גם את ליבם של הרשעים, שאף הם יחזרו בהם וירצו להיגאל. כך נאמר במפורש בנבואת ישעיה: "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים" – שגם מי ששקעו בגלותם, עד שנעשו 'אובדים' ו'נידחים', יתעוררו בתשובה ויבואו "והשתחוו לה' בהר-הקודש בירושלים".

קשר של בן ואב

מה הסיבה להבדל בין שתי הגאולות? הלוא גם במצרים נחשבו בני-ישראל בניו של הקב"ה, כפי שאומר משה לפרעה "בני בכורי ישראל". הקשר של בן לאביו הוא קשר בל-יינתק, וגם כשהבן חוטא לאביו, עדיין הוא נשאר בן. מדוע אפוא לא נגאלו אותם מבני-ישראל שלא רצו להיגאל?

הסיבה לכך היא, שמי שרוצה להישאר במצרים ואינו רוצה לצאת ממנה ולעבוד את ה' פועל נגד עצם הקשר של הבן לאביו. סתם רשעים נגאלו ממצרים, אבל מי שהתכחשו לעצם הקשר לקב"ה ולא רצו לצאת ממצרים – אכן לא נגאלו. אמנם הקשר בין בן לאביו הוא קשר עמוק ומוטבע בעצם המהות, אבל האדם יכול לפעול גם נגד הקשר הזה.

קשר של בחירה

מדוע אפוא ייגאלו בגאולה הקרובה גם מי שלא ירצו להיגאל? ההבדל נובע מהעובדה שבינתיים קרה דבר-מה גדול ביותר – מעמד הר-סיני. בשעת מתן-התורה בחר הקב"ה בעם-ישראל ובני-ישראל בחרו בקב"ה. קשר זה, שבא מבחירה חופשית, עמוק לאין-שיעור מהקשר הטבעי של בן ואב, ואי-אפשר להתכחש לו.

הבחירה הזאת של הקב"ה בעם-ישראל נהפכה למהות האמיתית של יהודי. כל יהודי רוצה בתוך-תוכו להיות קשור עם הקב"ה, וזה רצונו האמיתי. גם מי שמצהיר כי אינו רוצה לצאת מהגלות, רוצה בפנימיות לבבו לצאת ממנה, ורצונו החיצוני אינו רצונו האמיתי. לכן יגלה הקב"ה את רצונו זה של כל יהודי ויגאל את כולם מהגלות.

(לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 1)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)