חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 י"ט באייר התשפ"ד, 27/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשמ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
להפיח חיים ביהודים 'יבשים | שבת חול המועד
חג הפסח קשור לשירה דלעתיד
הקדוש ברוך הוא אינו מוותר על "העצמות היבשות"
לחדור את ה'כותל' המפסיק
ה"מטה אפרים"
הסוד שמאחורי סיפור העצמות היבשות
טעמי ההגדה לילדי ישראל
"התחלה לקיץ בריא ושמח"
תמימוּת ועדוּת
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום רביעי י"ד ניסן - ערב חג הפסח

הרבי הגיע מביתו בשעה 9:30 בבוקר עם שקית של העשרה פתיתים, וירד לשרוף את החמץ. הרבי ירד במעלית ושרף החמץ בתנור שנמצא בצד המעלית למטה. החמץ היה בתוך שתי שקיות חומות שהיד של כף העץ בולטת החוצה. שמעתי שהרבי הפך עם המקל את החמץ בץנור בכדי שיישרף ולאחר מכן אמר את הנוסח.

לתפילת שחרית עמד במקומו בימות החול בצד צפון. [לפני התפילה פנה הרבי אל ר' בערל ליווי שעמד בצד ואמר לו כמה מילים, ולאחרי שנתן צדקה אמר לו עוד כמה מילים ובידו הק' הראה לו לכיוון חדרו. אחרי התפילה הביאו לרבי את המצות ובשעה 15:50 חילק הרבי חבילות מצות (חבילה ונוסף לזה עוד בשקית פתוחה) לחברי הכולל, לרב חדקוב ולאנשי המזכירות, ולר' מאיר הארליג.

ירד לתפילת ערבית ב-19:00 אל מקומו בבימה. כששרו "אלי אתה" ו"הודו לה' " הורה בידו הק' להגברת השירה. אחרי התפילה התחיל "על אחת..." ובידו הק' הורה להגברת השירה. חשבו שתהיה שיחה כמו בשנה שעברה שהייתה שנת הקהל ולכן הייתה צפיפות ולא הספיקו לפתוח מהר דרך לרבי. לאחד הילדים ש'ברח' נפלה הכיפה מהראש, והרבי הראה לו עם ידו הק' שיחבוש את הכיפה על ראשו.

אח"כ חילק בגן-עדן התחתון מצות לעובדים וה'משמשים בקודש', ואלו הם: בערל יוניק, ובניו. חיים ברוך הלברשטאם ולאחיו חסד. שלום בער גאנזבורג ושני בניו. בנימין קליין. לייבל גרונר. י. כץ. (ר' גרשון בער ג'קובסון הגיע רק בלילה השני) חלק מהם קיבלו מצה א' או שתיים וישנם שקיבלו נוסף לזה עוד חתיכה קטנה. אח"כ הלך לביתו. (לפני החג פינו את השלג לאורך הדרך עד ביתו).

שרו 'על אחת' והורה להגברת השירה. הצדיע לשוטרים שעמדו בפתח 770 בדרכו. במקומות שהיה רטוב על המדרכה עבר על השלג. קרוב לביתו עמד גוי שפינה את השלג למכוניתו וכשהרבי עבר לידו הוא נעמד להסתכל, והרבי עשה לו שלום, וכן עשה 'שלום' לעבר ניידת משטרה שליוותה את הרבי עד ביתו.

השנה זוהי הפעם הראשונה שהרבי לא הלך למוסדות לברך את התלמידים, וזו הפעם הראשונה שיורד שלג בחג הפסח בנויורק. היו שאמרו שהסיבה שהרבי לא הלך היא מפני השלג וקור העז ששרר בחוץ.

יום חמישי ט"ו ניסן - יום א' דחג הפסח

הרבי הגיע מביתו בשעה 9:00. ירד לתפילת שחרית ב-10:00. בהלל כששרו "אלי אתה" ו"הודו לה'" הורה להגביר השירה. [הורה לנגן ב'אתה בחרתנו' (וכן במוסף), וב'הוא אלוקינו'.

ב'ברכת כהנים' ירד הרבי מהבימה ונעמד ממול כשהש"ץ הגיע ל"אלוקינו ואלקי אבותינו". אחרי שאמר הש"ץ קדיש שלם לקח הרבי את הסידור בידו הק' ואמר 'יישר כח' לכהנים שעמדו על הרצפה, ואח"כ לאלו שירדו מהבימה. ר' רפאל כהאן ירד ולא הסתכל על הרבי. הרבי הסתכל עליו עד שהוא הסתכל חזרה לעבר הרבי, שאמר לו: 'יישר כח'. לאחר מכן עלה על הבימה.

אחרי התפילה התחילו את הניגון 'על אחת' והורה בידו הק' להגביר השירה. לא הלך לביתו.

למנחה ירד בשעה 18:00. אח"כ התחיל את הניגון 'על אחת', ובדרכו הורה להגברת השירה. ירד למעריב ב-19:15. הש"ץ טלישבסקי ניגן בברכה דהלל וב"הללו עבדי ה' ", ב"לא לנו", וכן כשניגן ב"הודו לה'" וב"אנא ה' " אך הרבי לא הגיב. רק כשניגן בשאר התיבות הרבי הורה להגביר השירה ע"י שהכה בידו הק' על הסטענדר ואלו הם: "בצאת ישראל ממצרים"- ניגן. "ה' זכרנו" - ניגן. ובמשפט האחרון ניגן ניגון אחר והרבי רק פתח וסגר כמ"פ את אצבעו ובהונו, וכן ב"אהבתי כי ישמע ה' ", "מה אשיב", וב"הללו" את ה' בניגון הידוע, ו"אודך ה' ", ב"ברוך הבא", ו"אלי אתה" ו"הודו לה' " כרגיל, וכן ב"כי לך טוב להודות".

היה יום-טוב'דיק!

אחרי התפילה התחיל הרבי 'על אחת' והורה להגביר השירה. אח"כ חילק מצות כמו בליל א'. אח"כ הלך לביתו כשב-770 שרים 'על אחת', והורה להגביר השירה. אמר "גוט יו"ט" לקבוצת אנשים שעמדו בצד, וכן לשני ילדים שעמדו בצד הדרך, וכן לכמה חסידי גור שעמדו בצד הדרך. לאחרי שנכנס לביתו וסגר את שתי הדלתות מזכוכית הראשיים עשה בידו הק' 'שלום' לאלו שליוו את הרבי.

יום שישי ט"ז ניסן - יום ב' דחג הפסח

הגיע מביתו ב-9:00 וירד לתפילת שחרית ב-10:00.

בהלל "הודו לה' " ו"אלי אתה", וכן ב"אתה בחרתנו" בחזרת הש"ץ הורה בידו הק' לנגן. בדרכו כשחזר למקומו נפל איזה דף מסידור ובידו הק' הורה להרימו. במוסף ברכת כהנים כמו אתמול ירד מהבימה עם הסידור והניח את סידורו על סטענדר הקטן של קרה"ת דיום חול (כמו בתשרי).

אחרי התפילה התחיל 'על אחת' ובידו הק' הורה להגביר השירה.

בשעה 18:00 ירד למנחה. הורה לנגן באתה בחרתנו, ולאחרי התפילה התחיל הניגון 'על אחת'. ירד למעריב בשעה 19:10. שרו את "לכה דודי" בניגון של 'יפרח בימיו'. אחרי 'מקדש מלך' ואחרי 'ימין ושמאל' ו'בואי כלה' הורה הרבי לנגן ג"כ את המשך הניגון השמח ששרים (אחרי המילים יפרח) "מי לי בשמים". אחרי התפילה התחיל הרבי את הניגון 'ושמחת' ובידו הק' הורה להגביר השירה. אמר "גוט שבת" לאנשים בפרטיות כרגיל במשך השנה ולא כמו בתשרי).

יום שבת-קודש חוה"מ פסח י"ז ניסן

הגיע מביתו בשעה  8:52 בבוקר. ירד לשחרית בשעה 10:00. במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וב"אתה בחרתנו" וכן כשהש"ץ טלשבסקי ניגן ב'וקרב פזורינו' את הניגון 'ואתה אמרת היטב היטיב עמך', וב'ונעשה ונקריב' ניגון 'דרושבא נשא' .ב"שים שלום" ניגן 'וביום שמחתכם' והרבי הורה להגביר השירה באופן חזק. אחרי התפילה התחיל הרבי את הניגון "ושמחת" והורה להגביר.

ירד למנחה ב-18:00. עלה לתורה. לפני קרה"ת הסתכל על הילדים שעמדו לידו, ובאצבעו הק' הראה לכיוון הס"ת, ומיד רצו הילדים לנשק הס"ת. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר את השירה. יצא למעריב ב-19:15. אחרי התפילה חיכה כמה דקות עד שהביאו יין, אח"כ נסע לביתו שרו והורה להגביר השירה.

יום ראשון' י"ח ניסן

יום הולדת אביו של כ"ק אדמו"ר – הר"ר לוי"צ ע"ה

הגיע מביתו בשעה 9:50 בבוקר. ירד לבית הכנסת עטוף בטלית ב-10:00. בדרכו חילק צדקה. לאחרי שגמר 'ברוך שאמר' חיכה לש"ץ שיסיים ורק אח"כ התיישב. נעמד כשהש"ץ אחז ב'וירם קרן לעמו' והמשיך להתפלל עד אחרי 'ישתבח'. אח"כ עיין ב'הערות התמימים ואנ"ש', ומ'ברכו' המשיך שוב עם הש"ץ. עיין ב'הערות' מ'קדושה' ועד 'רפאינו' ואח"כ התיישב והקשיב. בקרה"ת התיישב, ובקדיש באמן יהשמ"ר נעמד והתקרב לקצה הבימה להסתכל על הס"ת בהגבהתו, אח"כ עלה לתורה.

כשהגיע לס"ת נגע בס"ת. אח"כ שאל מדוע אין את יד הכסף על הס"ת (ס"ת של משיח). כשהרבי הסתכל על החזן כשאמר מי שברך הביאו את יד הכסף. אחרי הקדיש נגע בקצה הטלית בס"ת ונישק, וכן לפני שהגביה את הס"ת. אח"כ נישק את הס"ת הא' של משיח והלך למקומו.

במוסף הורה לנגן ב"אתה בחרתנו". אח"כ התיישב. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובידו הורה להגביר השירה. אח"כ ניגש אליו הרב יאלעס לבוש שטרימל וטלית והרבי חייך אליו ודיבר עמו כמה רגעים. אח"כ הרב יאלעס הלך אחרי הרבי ועלה אתו יחד במעלית, וכשיצאו מהמעלית הרבי חייך (כנראה דיבר עמו במעלית). אח"כ נכנס אחרי הרבי יחד עם חתנו ושלושת נכדיו אל גן-עדן התחתון. הרבי חייך אליו וניגש לשולחן שעומד בגעה"ת ובראש השולחן היה כיסא מרופד עבור הרבי. אח"כ התיישב הרב יאלעס כנראה על הספסל הקטן שהיה שם והשאר עמדו.

תוכן השיחה הייתה: בתחילה הרבי שאלו על ספרו האם עומד להוציא אותו שיהיה כרוך ומוכן כדי להשתמש בו. אח"כ אמר לו הרבי שיצטרכו לספור "ספירת העומר" עד שהספר יהיה מוכן. אח"כ שאל את הרבי מדוע הרמב"ם אינו כותב בנוגע למצווה שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. [זוהי הסיבה שהרב יאלאס מגיע בכל שנה לרבי בחוה"מ פסח]. אח"כ שאל האם צריך להכין את ארץ ישראל למשיח ע"י שיכבשוה. וענה הרבי: שאין ללכת לכבוש כי זה יהיה רק ע"י משיח, כשיש סנהדרין וכו' ורק אז אפשר לכבוש את הארץ, אבל כעת אין לכבוש, ומה שמדברים בנוגע לאה"ק זהו לא מלחמה אלא מצד ההלכה בשו"ע (הלכות שבת סימן שכ"ט) שנכרים שצרו על עיירות מישראל ואפילו על עסקי קש ותבן - מחללים עליהם את השבת ויוצאים עליהם עם כלי זיין וזהו אפילו אם זה יקרה ח"ו בברוקלין, גם אז יחללו עליהם את השבת וכו', וכאן מדובר בנוגע לפיקוח נפש, ואפילו שזה שטח (סיני) שהוא לא חלק מארץ ישראל, אבל ע"י שמחזירים את 'ימית', 'עצמונה', ו'חצר הדר', הרי הגבול מתקב 10 ק"מ לתל-אביב, בני-ברק, וכפר חב"ד, וזהו יותר סכנת נפשות.

הרבי התבטא ואמר לו השמעת כזו שטות?! שמחזירים השטחים, וכן בנוגע למה שבגין חתם שבעוד 5 שנים ר"ל היל"ת הוא יהיה יחד עם הפלסטינים, וכן הזכיר בנוגע לכך שהיו חסידי חב"ד אצל בגין לרשום אותו לס"ת ואמר שימית אינה מארץ ישראל, ועל זה אמר הרבי כנ"ל שאין זה נוגע אם היא ארץ ישראל אלא מצד פקו"נ, וכאן ישנו אדם שמוכן לוותר על פקו"נ בכדי שיקבל תקציב לישיבות...

(כשהרבי דיבר בנוגע למצב בארץ ישראל הוא דיבר בחוזק ותוקף ובידו הק' עשה תנועת ביטול וכו'). אח"כ שאל מהו הסדר ברמב"ם בנוגע לביאת משיח. ואמר הרבי שכתוב שיקום איש מבית דוד וכו' ויכוף כל ישראל וינצח ועדיין עם כל המעלות האלו הוא בן אדם פשוט, ורק אחרי שבפועל יבנה את בית המקדש אז הוא יהיה המשיח. אח"כ אמר לו הרבי בנוגע ל"ווי וואנט משיח נאו" הרי נאו זהו גימטרייה ז"ן שזהו ענין הזן ומפרנס את העולם כולו בטובו שזהו ענין של הרחב פיך ואמלאהו [פרק פ"א] שזהו בין בגשמיות ובין ברוחניות.

אח"כ אמר הרב יאלאס לרבי, שהרבי אדם מרומם מכל העם, שכמו למעלה מכל העם ונשמה כללית וראש בני-ישראל. וכן הרבי אמר לו "יישר כח" על שבמי שברך שאומרים אצלו בביהכ"נ אין מוזכר על אתחלתא דגאולא. הנוכחים שהו עם הרבי במשך כ-40 דקות, ואח"כ כשעמדו לצאת הרבי דיבר עמו עוד מעט, וחייך אליו. הרבי ליווה אותו עד פתח געה"ת, הביט עליו במבט חד עד שנעלם בין הבחורים. אח"כ ניגש הרבי לקחת את הסידור מהשולחן (כי ישבו מיד אחרי התפילה והרבי היה עטוף בטלית) ונכנס לחדרו.

ירד למנחה ב-15:15. חילק להרבה ילדים צדקה, ובאמצע ר' לייבל גרונר הוסיף לרבי עוד כמה מטבעות. אחרי התפילה התחיל הרבי "ושמחת" והורה להגביר השירה. ב-16:20 יצא לביתו. הרבי נכנס למכונית והדלת נשארה פתוחה. הרבי הכניס את ידו לכיס ומיד קרא ר' יודל קרינסקי לילדים שעמדו בצד עם עגלה והרבי נתן להם כסף לשים בצדקה, ולאחר שסגר את הדלת עשה להם בידו הק' 'שלום' והילד עשה לרבי חזרה והרבי עשה לו שוב. ירד למעריב ב-19:15. אח"כ התחיל "ושמחת". נסע לביתו ב-23:30. שרו "הרנינו לאלוקים" והורה כמה וכמה פעמים להגברת השירה.

יום שני י"ט ניסן חול המועד פסח

היום הגיע מביתו בשעה 9:50. ירד לתפילת שחרית עטוף בטלית ב-10:10 שפתיו ממלמלות, והסתכל בתחילת הסידור, וכעבור זמן מועט דפדף באמצע ומשם התפלל כפי הנראה עם המניין והשאר כמו אתמול. הורה לנגן ב"אלי אתה" ו"הודו לה' " וב"אתה בחרתנו". אחרי התפילה התחיל "ושמחת", חייך ואמר "יישר כח" לש"ץ במוסף - החזן העכט מבורו פארק.

בשעה 15:15 ירד למנחה וחילק צדקה. אחרי התפילה התחיל "ושמחת". לפני שיצא דיבר עם ר' בערל ליווי עד המעלית. הרבי שאל את הרב לווי האם קיבל ידיעות חדשות... אח"כ אמר ליווי לרבי על שתי תמונות הנ"ל מה יש בכל תמונה.

ירד לתפילת מעריב ב-19:15. אחרי התפילה התחיל הרבי "ושמחת" ועוד לפני שירד את המדרגות והבימה קפצו אני אנשים להניח ספר תהילים שהרבי ישתמש בו עבור מחר בבוקר. הרבי הסתובב והסתכל עליהם במבט חד... אח"כ המשיך בדרכו וע"י בימת קרה"ת הורה שוב להגברת השירה. הרבי נסע לביתו ב-23:30. שרו "ושמחת" והורה להגביר את השירה.

יום שלישי כ' ניסן חול המועד פסח

הגיע מביתו בשעה 9:50 בבוקר. ירד לתפילת שחרית ב-10:00. הש"ץ שכח 'יעלה ויבא' והרבי הרים את ידו הק' להזכיר לומר 'יעלה ויבוא', אך המשיך להסתכל בסידור להקשיב לחזרת הש"ץ. הורה לנגן ב"אלי אתה" וב"הודו לה' " וכן ב"אתה בחרתנו". לאחרי ההגבהה וכשהמגביה גלל הספר על הבימה והתחיל לקחת הס"ת בכדי להתיישב, הרבי ניגש נגע ונישק עם הטלית. המגביה שחשב שהרבי לא נגע - חזר עם הס"ת אל הרבי והרבי שוב נגע עם הטלית ונישק. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר השירה.

למנחה ירד בשעה 15:20 וחילק צדקה. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובדרכו הורה להגברת השירה. ירד לתפילת מעריב ב-19:10. לתפילת שמו"ע עשה ג' פסיעות שלימות (שהן 4). אחרי התפילה התחיל הרבי "ושמחת" והורה להגביר השירה. הלך לביתו ב-20:10.

יום רביעי כ"א ניסן - שביעי של פסח

לתפילת שחרית ירד ב-10:00. הורה לנגן ב"אלי אתה" וב"הודו לה' ". כשקראו בתורה את ה'שירה' הרבי קם ממקומו (נעמד באמצע הפסוק "ויושע ה' "), ונעמד בצד הסטענדר. עמד לערך כנגד הס"ת, ואחרי "שירת מרים" התיישב. עלה למפטיר.

במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וכן כשניגן הש"ץ. אח"כ הורה לנגן ב"אתה בחרתנו" (וכן בשחרית). אח"כ התיישב ועיין ב'הערות התמימים ואנ"ש' עד הברכה "מקדש ישראל והזמנים", ורק אז קם ממקומו וירד מהבימה. הש"ץ חיכה עד שהכהנים יעלו על הבימה ורק אח"כ התחיל 'רצה'. הרבי הסתכל על הכהנים לפני שבירכו וכשירדו אמר הרבי "יישר כוח". ועם רפאל כהאן הי' כנ"ל. אחרי התפילה התחיל הרבי "ושמחת" ובדרכו הורה להגביר השירה.

למנחה ירד ב-16:45. אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובדרכו הורה להגבירה. כעבור כמה דקות יצא הרבי לפתח 770 ועמד ע"י המדרגות כשהוא לבוש בבגדי המשי חגור אבנט - גארטעל [בצד ימינו עמד הרב חדקוב] ובמדרכה עוברים כמעט בזוגות אלו שהולכים ל'תהלוכה' (בכדי לשמח יהודים, ולדבר בפניהם בבתי הכנסת), ושרים את הניגון "מארש נפוליאון" ומידי פעם הרבי מנפנף בידו הק' להגברת השירה, ובזמן ששרו הרבי היכה ברגלו הק' לפי הניגון. הרבי מביט על כל אחד ואחד ומסתכל בתחילה כשיוצאים מ-770 עד לצד השני.

כך עמד הרבי עד שהשיירה פסקה, ואח"כ הביט חזק על אלו שעמדו בצד והסתכלו עליו... הללו התחילו גם כן ללכת ואז עשה הרבי כמה פעמים בידו הק' להגביר השירה. אח"כ נכנס להיכל קדשו. ירד לתפילת מעריב לערך ב-19:25. במקום היו קצת זקנים, כי רוב הקהל הלכו לתהלוכה. אחרי התפילה התחיל "ושמחת". הלך לביתו לערך ב-20:05.

יום חמישי כ"ב ניסן – אחרון של פסח

ירד לשחרית ב-10:00. הורה לנגן ב"אתה בחרתנו", וכן במוסף. אח"כ הסתכל בסידור לחזרת הש"ץ וירד מהבימה כשהש"ץ אחז ב"אלוקינו וא"א" כרגיל. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו". אחרי התפילה התחיל הרבי "ושמחת" והורה להגביר את השירה. יצא למנחה ב-17:45 ועמד במקומו דשבת. הורה לנגן ב"אתה בחרתנו". אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר את השירה.

ירד להתוועדות ב-18:20. (עוד לפני ההתוועדות רוב הקהל נטל ידיים ושתה ארבע כוסות).

בהתוועדות דיבר הרבי שאחרון של פסח הוא המאסף לכל המחנות, שזהו ענין התשובה שהוא למעלה מכל המצוות. אח"כ דיבר שאפילו 'מחשבה טובה' מועילה לתשובה, ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ובפרט שכך באמת רוצה כל יהודי מצד נשמתו והוא רוצה כך באמת... ולאמיתו.. לגמרי...! וכן אמר באריכות את הלימוד מהחת"ת של יום זה, ובנוגע לחומש הזכיר שכעת עסוקים בנוגע לקדשי שעה ולא בקדשי דורות. ובעוד שלפני שנה (ולפני 10 שנים) הרי אז עוד היה ענין של קודשי דורות ומשיח עדיין לא הגיע, אבל כעת המדובר בנוגע לקדשי שעה - משיח נאו, שהרי כבר משיח מגיע... ודיבר (מקודם לכן) שצריכים לעזור לזולת בגשמיות וברוחניות וכו'.

הרבי אמר שמי שעדיין לא שתה ארבע כוסות שישתה כעת. והורה לרש"ג שייתן יין והרש"ג חילק כמה בקבוקים. אח"כ שוב הסתכל אליו הרבי והראה בידו הק' לעברו (כאות זירוז) וחילק עוד כמה בקבוקי יין. הרבי הורה להרבה לומר 'לחיים' וביניהם צ'רלי שהרבי חייך אליו, וכן הרבי חייך ואמר לומר לחיים ל י. כץ, וכן לשקלאר (שאשתו נפטרה לפני שבוע) והרבי נתן לו חתיכת מצה. לפני ההתוועדות הרבי הורה לטלישבסקי בתנועה בראשו שיכריז שכל מי שעדיין לא נטל ידיים שייטול כעת ידיים ובסוף ההתוועדות הוא הכריז על הסדר שיהיה ברכהמ"ז, מעריב, הבדלה, ו'כוס של ברכה'.

בתחילת ההתוועדות הרבי נטל ידיים, ואחז את שני ידיות הספל עם המגבת (לא מילא באמצע עוד מים) נטל ביד ימין 3 פעמים וביד שמאל 3 פעמים אח"כ שפשף יד ביד כ-3 פעמים, ואח"כ ניגב ידיו ובחיבור הזרוע ומעלה. אח"כ ניגב כל אצבע לחוד. לקח חתיכת מצה מתוך שקית חומה שהייתה על השולחן. אח"כ ניגב את הגביע במפית והרב מענטליק מזג יין לכוסו. במשך ההתוועדות הרבי אמר 'לחיים' על כוס זו ובכל פעם שתה קצת כמו בכל התוועדות לקראת הסוף, כשניגנו הניגונים הרבי הורה לרב מענטליק שוב למזוג לכוסו. הרבי אמר שיגידו בקול 'לחיים' כמו שאומרים את ההגדה בקול רם, ובינתיים שינגנו ניגון שמח, אמר כמה מילים והתחיל "ושמחת". הרבי מחה כפיים. אח"כ הורה לנגן ניגון ההכנה וניגון אדמוה"ז ד' בבות ג"פ. אח"כ שרו 'ניזוריצי כלופצי' אח"כ ציווה לנגן 'האפ קאזק' ומחה כפיים זמן רב ובחוזק. אח"כ התחיל 'נייעט נייעט' והסתובב לכיוון ד"ר אבוחצירה שישרוק ומיד שרק, והרבי מחה כפיים חזק והייתה שמחה גדולה... אח"כ הורה לרב מענטליק שיכריז בנוגע לכינוס תורה שיתקיים למחרת. הרבי התחיל "ווי וואנט משיח נאו".

אח"כ הרבי אכל חתיכת מצה ואח"כ שתה כוס מים, ואח"כ נטל מים אחרונים על קצה האצבעות ידיו כל יד לחוד וכשידו פשוטה (לא קמוצה) ובאצבע האמצעית האמה העביר על שפתיו ואח"כ בידו השנייה ג"כ עם האצבע - האמה.

אח"כ הגביה את הכוס לערך טפח מהשולחן ואמר את הזימון. התחיל לומר בקול. "בפותח את ידיך וכו' ואכלת ושבעת וכו' ". אח"כ ב"לחיים טובים ולשלום ביום חג המצות וכו' ". "ובנה ירושלים וכו' " ו"הרחמן הוא ינחילנו וכו' " עד הסוף. אח"כ נתן מצות לרב מענטליק עבור 'כינוס תורה'. אח"כ רחץ ידיו לתפילת מעריב. אחרי תפילת מעריב הבדיל על הכוס. הגביה את הכוס ג' טפחים מהשולחן והחזיר את ידיו בצורה ישרה.

לאחר מכן החלקה חלוקת 'כוס של ברכה'. בתחילה נתן לרש"ג. היו עסקנים ציבוריים וכיו"ב שלוחים שנתן להם הרבי בקבוק יין והיו הרבה שבקשו בקבוק יין והרבי נתן להם (והיו שביקשו לא כ"כ חזק ולא קיבלו...) וכן היו הרבה מהם שהם הושיטו יד לרבי והרבי החזיר להם את ידו לשלום והם נישקו את ידו הק'. היה אחד שלקח לבד בקבוק ואמרו לו להחזיר, והוא החזיר את הבקבוק. הרבי חייך אליו ונתן לו בקבוק יין (קטן).

היו הרבה ילדים שהלכו לבד או עם אביהם וכיו"ב שהרבי מאד חייך אליהם. בנו של ר' לייבל גרונר בא ללא כוס וביקש רק עבור מקום שליחותו. הרבי שאל אותו 'ולעצמך אתה לא לוקח?!' ומיד נתנו לו כוס והרבי נתן לו בקבוק וגם כן כוס של ברכה. אח"כ פני הרבי הראו כאי שביעות רצון (בתמיהה) ע"ז. וכן ניגש שרגא ז. מפ"ת ואמר להרבי שהיום יש לו יום הולדת ואמר לו אד"ש: 'מזל - טוב, שתגדל ת"ח, דו זאלסט אויס וואקסן אגרוסן תלמיד חכם.

עוד כמה עניינים מיוחדים שהתרחשו במהלך חלוקת 'כוס של ברכה'.

אחד שהרבי אמר לו הרי (אחיך-?) מנגן אם כן מדוע אתה לא שר (בכוס של ברכה).

אחד מהבחורים (א. קנלסקי) שהרבי נתן לו בקבוק יין בלי שיבקש, ניגש אח"כ למשפיע ר' מענדל פוטרפאס ושאל אותו מה יעשה בזה והרי הוא לא עסקן ציבורי וכיו"ב, וענה לו: שהרבי נתן זאת עבורו שכל יום אחרי מודה אני ישתה מעט, והנ"ל שאל אם לפני ק"ש או אחרי וענה לו: שזה תלוי ב"ההרגש...".

למחרת הכניס הנ"ל פתק לרבי על כך "שהוא סך הכל בחור שנמצא כאן... ואין יודע מה לעשות עם הבקבוק שקיבל". הרבי הדגיש את המילים 'נמצא כאן' והוסיף "ים" כלומר, הרבי כתב "נמצאים" ולמטה הוסיף: "יעורר חוג מתמידים ובמיוחד מבין הבחורים". ומיד בש"ק בלילה כבר אירגן קבוצה גדולה של בחורים חלק מהנמצאים כאן וחלק מהלומדים כאן ב-770 ואחר סעודת ש"ק למדו את השיחה של אחש"פ וכן במוצש"ק ישבו ולמדו, וכן במשך כל ימי השבוע, ודאג שתצא לאור הנחה פרטית באידיש מההתוועדויות, ומענה הרבי על הדו"ח ש"ק ומוצש"ק א, ב, ג 'נת' ות"ח ודבר בעתו-בסמיכות לחה"פ זמן חרותינו אזכיר עה"צ'. על המשך הדו"ח עד יום ט' אייר ענה אד"ש: 'נת' ות"ח ודבר בעתו וסמיכות לי"ד אייר - פסח שני, אזכיר עה"צ.

הנ"ל הכניס פתק ובו כמה שאלות וביניהם: האם לכתוב (בלאנק) חוג מתמידים נוסד ע"י כ"ק הרבי בשנת ה-80. וענה הרבי שעניין חוג מתמידים היה לא להוסיף במוסדות אלא להוסיף בלימוד התורה ושיהיה תחת אחד המוסדות הנמצאים כאן. וכתב שאינו יכול ללמוד (ע"פ הוראת הרבי שישב וילמד) כי צריך להדפיס שיחות חדשות וכו' להשיג כסף וכיו"ב, וענה הרבי: 'יש ללמוד מספרים הנדפסים (ולא לבזבז ממון ישראל). ועוד ענה שאין צריך לעשות ע"י אדם אחד אלא ע"י ארגון. וכתב שרוצה להדפיס הערות התמימים של החוג, וקיבל ע"כ מענה: 'כבר נדפסים בכמה וכמה'.

בזמן שהרבי חילק שרו ניגונים ובהרבה מהם הורה הרבי להגביר השירה. ההתוועדות הסתיימה לערך ב-22:30 והרבי חילק כוס של ברכה אחרי הבדלה עד 00:55. אח"כ בירך 'ברכה אחרונה' רחץ ידיו הק' ולקח עמו את הכוס יין עטוף במפית ומכוסה בצלוחית קטנה (מזכוכית) והתחיל לנגן 'כי בשמחה תצאו' ובדרכו הורה להגברת השירה, וכן כשיצא מהמעלית. אח"כ כשנסע לביתו שרו 'כי בשמחה' ובדרכו הורה להגביר השירה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)