חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נדבת המשכן
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1733 - כל המדורים ברצף
אמונה, ביטחון, שמחה ואחריות
יש חדש
המשכן סימן את הוויתור
נדבת המשכן
בזכות המגילה
למלא לב אבן
זכות אחת
הבוטח בה' חסד יסובבנו
לנהל עיר במשבר הקורונה
תפילה בבידוד

מצווה לפרסם

״זה הדבר אשר ציווה ה׳ לאמור... קחו מאיתכם תרומה״ (שמות לה,ד-ה). בתשובות הרשב״א נאמר שמצווה לפרסם את שמות המנדבים לצורכי הקהילה לדבר מצווה. הדבר מרומז כאן: ״זה הדבר אשר ציווה ה׳ לאמור״ – אף-על-פי שצדקה צריך לתת בסתר, ו״מתן בסתר יכפה אף״, בכל-זאת בנדבה לדברים שבקדושה, לצורכי ציבור, ״ציווה ה׳ לאמור״ – מצווה היא לומר, לספר ולפרסם ברבים, שיהיה זה דוגמה לאחרים.

(פרדס יוסף)

לתת עם הלב

״כל נדיב לבו יביאֶהָ את תרומת ה׳״ (שמות לה,ה). כל נדיב לב יביאֶהָ – יביא את נדיבות ליבו עם התרומה. ייתן לא רק בכיסו אלא גם בליבו, ברצון ובחשק.

(שפת אמת)

החוכמה – לא להתחכם

״וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה׳״ (שמות לה,י). החוכמה הגדולה מכל החוכמות היא שלא להיות חכם יותר מדיי, אלא רק לעשות את כל אשר ציווה ה׳.

(דבש השדה)

יצאו ומייד הביאו

״וייצאו כל עדת בני ישראל... ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו״ (שמות לה,כ-כא). ההתרמה נעשתה במהירות. אך יצאו מלפני משה, וכבר חזרו ובאו ונדבות בידם. מן הסתם לא היו אז ועדים וגבאים...

(שפתי כהן)

הנשים קדמו

״ויבואו האנשים על הנשים״ (שמות לה,כב). בשני מקומות בתורתנו הקדושה הנשים נזכרות לפני הגברים. וזאת, בשני עניינים הנוגעים לכלל ישראל – מתן תורה וההתנדבות להקמת המשכן. במתן תורה נכתב תחילה ״כה תאמר לבית יעקב״ (לנשים), ורק בהמשך נאמר ״ותגֵיד לבני ישראל" (הגברים). ובנדבות המשכן כתוב ״ויבואו האנשים על הנשים״ – כהדגשת הרמב״ן בפירושו, שהנשים הקדימו את הגברים בהבאת נדבותיהן.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

תפקיד הנשים

בבניית בית המקדש בחיי המשפחה צריכים להשתתף גם הבעלים וגם הנשים, אך הנדבות הראשונות לבית המקדש בחיי המשפחה הן מתנות האישה. כשהיא נותנת את תכשיטיה לבניין החינוך, נעשה הבית משכן לתורה ולמצוות, וישכון בו שמו הקדוש של הקב״ה באושר רב.

(לקוטי דיבורים)

אומנות יתרה

״וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים״ (שמות לה,כו). טוו את העיזים – היא היתה אומנות יתרה, שמעל גבי העיזים טוו אותן.

(רש״י)

ניצול הכישרון

הנשים לא נצטוו לעשות את הטווייה על גבי העיזים, אלא נתעוררו לכך מעצמן. הן הבינו כי כישרון מיוחד זה שחוננו בו מאת ה׳ נועד שינצלו אותו בבניית המשכן. לומר לך: בשעה שהקב״ה מעניק לאדם חושים וכישרונות מיוחדים, עליו לנצלם לעבודת ה׳, לעשות את העולם משכן ו'דירה' לה׳ יתברך.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)