חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ג באייר התשפ"ד, 21/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרשת פרה
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1732 - כל המדורים ברצף
האם תשנא חצי ממך?
יש חדש
מקור האיסור למנות את ישראל
שבת
זהירות: מילים!
אתה מחצית
המשפץ האלמוני
חוקה חקקתי
יהדות ברוסיה: עכשיו הסרט
פרשת פרה

שאלה: מדוע קוראים השבת את פרשת פרה?

תשובה: השבת מוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את פרשת פרה אדומה (בפרשת חוקת).

בתלמוד הירושלמי נאמר: "בדין הוא שתקדם פרשת החודש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה. ולמה פרה קודמת? שהיא טהרתן של כל ישראל". לכן קוראים את פרשת פרה קודם פרשת החודש, כדי לבטא את "טהרתן של ישראל".

מבחינה הלכתית אין טהרת הפרה הכרחית כדי לאפשר את הקרבת קרבן הפסח. הצורך בטהרה הוא רק כאשר הטמאים הם מיעוט מהעם, ואילו כשרובו טמא – רשאי העם להביא קרבן פסח בטומאה. אבל כאמור, פרשת פרה מבטאת לא רק צורך מעשי, אלא את "טהרתן של ישראל".

מהפסוק "והייתה לעדת בני ישראל למשמרת" למדו, שתמיד צריך להישאר אפר פרה למשמרת. לא רק כדי שיהיה מוכן להזאה על הטמאים, אלא כדי לקיים את הציווי שתמיד יישאר אפר מוצנע, מוכן ומזומן למי שירצה להיטהר. ובלשון רב סעדיה גאון: "ופרה למשמרת בתדר" (מלשון 'תדירות').

לכן כתב הרמב"ם: "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו, עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח, מהרה ייגלה, אמן כן יהי רצון".

מסיום דברי הרמב"ם אנו למדים הלכה למעשה עד כמה צריך לצפות לביאת המשיח, שאף כשעניין המשיח עולה בדרך אגב בלבד, מחייב הדבר מייד תפילה לבואו במהרה ("מהרה ייגלה").

מקורות: ירושלמי מגילה פ"ג ה"ה. ספר המצוות לרס"ג פרשה מה (קצא,א) ובביאור הרי"פ פערלא שם. ספר המצוות להרמב"ם מ"ע קיג. רמב"ם הל' פרה אדומה ספ"ג; פ"ד ה"ה. לקוטי שיחות כרך טז עמ' 418 ואילך. 'יין מלכות' סי' קלט.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)