חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשה תשא | צדקה של אש
לקשר יהודים לאילן החיים
התמסרות ללא חשבונות
הקדמת הטהרה לגאולה
"קיצורים" אהובים והפכם
המסווה של משה רבינו
פרשת תשא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, טו"ב אדר ראשון

לפני תפילת מנחה המתינו בגן-עדן התחתון שני חתנים. כשיצא הרבי שאל את הריל״ג מי מהם מתחתן קודם, ומשנענה, נתן את הסידור לראשון ובירכו ״אויסבעטן אלע גוטע זאכן״, ונתן לו שני מטבעות לצדקה. גם לחברו נתן הרבי מטבעות ובירכו כנ״ל, אחר אמר לכל אחד מהם ״מזל טוב״, וסיים לשניהם יחד ״בניין עדי עד״.

בצאתו מגן-עדן התחתון המשיך הרבי לחלק מטבעות וכן למטה בביהמ״ד לכל אורך דרכו עד הגיעו למקומו.

בשעה 18:30 נכנס הרבי לביהמ״ד.

ב׳לכה דודי' ניגן הש״ץ במנגינת 'בך ה' חסיתי', ובסיומו בניגון 'ווי ואנט משיח נאו', בסיום הניגון עודד הרבי בעוז.

ש"ק פרשת כי תשא, ח"י אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15 לערך. כשניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״ עודד בסיומו בחוזק שוב ושוב.

בדרכו לעליה לתורה עודד לעבר אחד הילדים.

לפני שנכנס הרבי להתוועדות עמדו שני גוים ממוצא אפרו-אמריקאי שאחד מהם קצין בכיר במשטרה - עם ילדיהם. הם הגיעו זה עתה במיוחד מקליפורניה כדי לראות את הרבי מליובאוויטש. כשעבר הרבי, חייך אליהם ונופף בידו לשלום.

הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:45, בירך על היין והקהל החל לנגן ״עס קומט שוין די גאולה״.

במשך זמן השירה נתן הרבי פרוסת עוגה לילד שארף שי' (גם השבת עמדו ילדי לאפיין שי' סמוך לרבי, וגם אביהם עמד בקרבת מקום).

אחר כך החל הרבי בשיחה הראשונה שארכה זמן ממושך. תוכנה היה, ביאור ייחודה של פרשת השבוע הכוללת בתוכה את כל סדר ההשתלשלות - מהתורה שלפני בריאת העולם, עד לגאולה האמיתית והשלימה שבסוף כל העניינים. הרבי הסביר בפירוט כמה וכמה ענינים בפרשה תוך שהוא מוציא מתוכם את ההוראה לפועל.

לאחר השיחה ניגנו 'כי אלקים יושיע ציון'. הרבי עודד את השירה בחוזק רב.

השיחה השניה הייתה קצרה יחסית, ובה הסביר הרבי את המשך הפרשיות הבאות: ויקהל, פקודי וויקרא, והתייחס גם להוראה מחודש אדר - ״מרבין בשמחה״, ומפורים קטן מגיעים לפורים גדול - ״זה הקטן גדול יהיה״.

לאחר שיחה זו ניגנו ״שובה השם״. הרבי עודד את השירה בעוז.

השיחה השלישית הייתה קצרה ביותר, בה הזכיר הרבי על דבר חלוקת המשקה והתבטא שיכריזו באופן כזה, שהנוכחים יקבלו חשק (״אנכאפן חשק״) וילמדו מפעולותיהם של המכריזים.

לאחר השיחה עלו לוקחי הבקבוקים. המזכיר העמיד על השולחן 14 בקבוקים.

הפעם היה הסדר כך: תחילה מזג הרבי מכל הבקבוקים לגביעו, אחר מזג מגביעו לכל בקבוק, ומהבקבוק לכוסו של הלוקח.

לאחר חלוקת המשקה וההכרזות החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל ועודד את השירה בחוזק רב. אחר כך סימן לחזן ר' משה טעלישבסקי לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״. במהלך הניגון עודד הרבי בתנועות חזקות ומיוחדות לעבר אורחים.

אחר כך הזכיר על דבר אמירת ברכה אחרונה.

ההתוועדות הייתה קצרה יחסית. והסתיימה בשעה 15:00.

אחר כך נעמד הרבי לתפילת מנחה כשהוא סוקר את הקהל העומד לשמאלו.

לכהן שעלה לתורה נענע הרבי בראשו. בשעת קריאת התורה עקב הרבי באצבעו אחרי הבעל קורא מלה במלה מתוך הסידור.

ל'שלישי' עלה הרבי. בשעת הגלילה נישק את הס״ת פעמיים: פעם אחת לפני הלבשת המעיל, פעם שניה - במעיל.

בסיום התפילה הביט לעבר ילד שאמר קדיש, והביט על הקהל שעמד לימינו.

בצאתו עודד את השירה על מקומו. בדרכו עודד את השירה לעבר סגן השר ר' אליעזר מזרחי, המשיך ללכת ושוב פנה ועודד לעבר הנ״ל. כן עודד במאור פנים מיוחד לעבר קבוצת אורחים שעמדה לאורך דרכו עד הגיעו לחדרו.

לתפילת מעריב בזאל הקטן נכנס הרבי בשעה 18:25. בסיום התפילה הביט לעבר ילד שעמד לידו ואמר קדיש. בצאתו בירך נוסעים לדרכם.

יום ראשון, י"ט אדר ראשון

לאחר שחרית ניגן הקהל ״ויהי בימי אחשורוש״. הרבי עודד את השירה בצאתו מביהמ״ד.

בשעה 13:20 יצא הרבי מחדרו נתן את הסידור לחתן ובירכו בנוסח הרגיל, והוסיף: ״בשעה טובה ומוצלחת״. כן נתן לו מטבעות לצדקה, והמשיך לחלק לכל הנוכחים במקום מטבעות לצדקה, כולל למשפחה של חתן בר מצוה שזכו להשתתף בתפילה מנחה זו במחיצת הרבי .

לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה 13:50, והיא נמשכה למעלה מארבע שעות - עד לאחר השעה שש.

דקות ספורות לאחר סיום החלוקה יצא הרבי לתפילת מעריב בזאל הקטן, כרגיל בימי ראשון. בכניסתו הביט לעבר השעון. לאחר התפילה בירך נוסעים לדרכם.

יום שני, כ' אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:25. אחר קריאת התורה סימן באצבעו למגביה הספר שיסובב את פני הס״ת לעבר הקהל. כשחזר הרבי למקומו נישק את הפרוכת כפי שנוהג לאחרונה.

בצאתו מהתפילה בירך נוסעים לדרכם.

למקווה נסע היום הרבי בשעה שתים לערך. לאהל יצא הרבי כשהוא לבוש במעילו, בשעה 15:15 לערך. בעמדו בחוץ ליד המכונית בירך הרבי נוסעים, ביניהם סגן השר חה״כ ר' אליעזר מזרחי, כן חילק צדקה לעומדים במקום.

בהתיישבו במכונית נופף בידו לשלום לעומדים שם (ביניהם כמה מהתמימים).

הרבי חזר מהאהל בשעה 18:30. לאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה וערבית. היום לא זכינו לשיחת קודש מהרבי (בהמשך לרציפות של השבוע האחרון). בצאתו עודד הרבי את השירה בניגון ״ויהי בימי אחשורוש״, למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.

יום שלישי, כ"א אדר ראשון

הרבי נכנס לביהמ״ד לתפילת שחרית דקותיים לפני השעה עשר. לאחר התפילה הכריז הגבאי על תפילת מנחה שתתקיים במועדה הרגיל, אך לאחר שהרבי עלה לחדרו נודע שגם היום נוסע לאהל!

למקוה נסע הרבי בשעה 13:15. בעמדו ליד המכונית נתן מטבע לאחד הפועלים, העובד בשטח הבניה של בית רבינו שבבבל. הפועל שלא הבין מה הכוונה, קיבל את הסבר המזכיר. לאחר שנכנס הרבי לרכב נופף לשלום לעבר הפועלים (היום הם עבדו ליד מקום חניית הרכב).

לאהל נסע הרבי ב-14:35. טרם צאתו נתן את הסידור לחתן. במקום נכחו גם בני משפחתו. הרבי בירך את החתן ואת בני המשפחה ונתן להם מטבעות לצדקה לערך, ויצא מהמכונית כשבידו הספר 'רמב״ם לעם'.

לאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. בצאתו לתפילות חייך ונופף לשלום לרב שמחה עלבערג שעמד שם. כשעלה לבימת התפילה לא עודד את השירה.

לאחר התפילה המתינו ליד המעלית חתן וכלה ומשפחותיהם, הרבי בירכם ג' פעמים בברכת ״מזל טוב״.

יום רביעי, כ"ב אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:20. בצאתו בירך את הנוסעים לדרכם.

תפילת מנחה התקיימה בזמנה הקבוע. כשיצא הרבי מחדרו חילק ליד המעלית מטבעות לנשים וטף שעמדו שם. כן הניח מטבעות בקופה הקבועה שם בשני הפתחים שבה (מלמעלה ובצד). גם למטה בביהמ״ד המשיך הרבי לחלק מטבעות לילדים שעמדו בדרכו וכן בכמה מקופות הצדקה.

בצאתו בירך נוסעים לדרכם, גם כשעלה למעלה בירך נוסעים, ושוב - חילק מטבעות לילדים שעמדו שם - דבר נדיר!

גם תפילת ערבית התקיימה היום בזמנה. כשיצא הרבי מחדרו נופף לשלום לילדה שעמדה ליד המעלית, בהמשך דרכו החזיר שלום לשני אנשים שהושיטו לו ידם לשלום.

בדרכו לבימת התפילה עודד את השירה בניגון ״ויהי בימי אחשורוש״ בחוזק רב. כשעלה לבימתו לא הסתובב. באמצע קדיש בתרא סימן באצבעו כאות לחלוקת דולרים.

הרבי חילק לכל אחד ואחת שני שטרות של דולר בחיוך ובמאור פנים מיוחד. לכמה שביקשו ברכות ענה ״אמן״ וכן הִרבה לחייך לילדים.

החלוקה הייתה קצרה. בצאתו בירך הרבי נוסעים, ולאחד מהם שביקש ברכה לענין כלשהו, ענה לו הרבי: ״בקרוב״.

גם למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.

יום חמישי כ"ג אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי לביהמ"ד בשעה 10:25. למקווה נסע הרבי ב-13:25 לערך, לפני צאתו למכונית נתן את הסידור לחתן.

לאהל נסע הרבי ב-14:30 לערך, טרם צאתו נתן את הסידור לחתן נוסף. בעמדו בחוץ חילק מטבעות לצדקה לילדים, סימן לכמה ילדים שעמדו רחוק שיתקרבו לקבל מטבע צדקה.

הרבי חזר מהאהל בשעה 17:55, כעבור מספר דקות לתפילות מנחה ומעריב. כשעלה לבימת התפילה הביט הרבי על הסטענדר המיועד לאמירת השיחות.

לאחר תפילת ערבית סימן לאות על אמירת השיחה, מיד הוכן הסטענדר.

השיחה ארכה כעשר דקות, תוכנה היה אודות "ויקהל" וקיבוץ גלויות כבר עתה בקיבוץ כמה גלויות לארץ הקודש מלבד כמה מדינות, וגם ממדינות אלו יהי רצון שיצאו בקרוב.

בהמשך אמר כי ה'כלי' לענין זה – הוא אהבת ישראל, הרמוזה בנתינת מחצית השקל (פרשת שקלים).

בהמשך השיחה התבטא הרבי כי "זהו זמן המסוגל ביותר וביותר שתבוא בוא הגאולה האמיתית והשלימה".

לאחר השיחה חילק הרבי שני שטרות של דולר לכל אחד ואחת. גם במהלך חלוקה זו היה הרבי במאור פנים מיוחד. כשעבר הגביר ר' יששכר דוב וייס חייך הרבי מאוד, כן לעבר החזן ר' משה טלישבסקי. לכמה שביקשו וכן לילדים שברכו ענה הרבי "אמן". לקראת סיום החלוקה הניח הרבי שני שטרות של דולר בסידורו, כעבור זמן מה הניח שוב שני דולרים בסידורו.

החלוקה ארכה כרבע שעה, כשיצא עודד את השירה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)