חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת תצווה | 'עצם', למעלה מ'שֵם'
"שמחה פועלת גם בי"
עבודת ה' הנלמדת מאחשוורוש
הכהנים יקומו עם בגדי הכהונה עליהם
"יכנסו ל'מזכירות'"
הסוד שמסתתר בתענית אסתר
פרשת תצווה
פורים (קטן) של מסירות-נפש
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, י' אדר ראשון

כשיצא הרבי לתפילת מנחה סימן לשלום לילדים שעמדו ליד המעלית. לאחר התפילה הביט הרבי לעבר הסטענדער לאות על אמירת שיחה! השיחה ארכה כעשר דקות, והנושאים המדוברים בה היו: הקביעות בחודש - ״העשירי יהיה קודש״; ההכנה בערב שבת לקראת שבת, וחינוך הילדים ע״י נשי ישראל, והקשר של כל זה לגאולה האמיתית והשלימה.

לאחר השיחה ירד הרבי מבימתו וחילק לכל אחד מהנוכחים שני שטרות של דולר לצדקה. בסיום החלוקה עבר אחד והגיש לרבי ספר, הרבי נטל את הספר ויצא כשהוא מעודד את השירה. ל'קבלת שבת' נכנס הרבי ב-18:10. 'לכה דודי' הושר במנגינת 'בך ה' חסיתי', בסיומו עודד הרבי בחוזק.

בסיום התפילה עשה הרבי בתנועת ראשו ״גוט שבת״, ועלה לחדרו תוך כדי עידוד השירה.

שבת קודש פ' תצוה, י"א אדר ראשון

בכל הקטעים שניגן החזן בתפילה עודד הרבי בידו, כשלקראת סיום הניגון מתגבר קצב העידוד.

בשעה 13:40 לערך נכנס הרבי להתוועדות, לאחר שבירך על היין החל לענות 'לחיים' לכל עבר. ניגנו 'עס קומט שוין די גאולה' והרבי עודד את השירה בחוזקה.

הרבי פתח בשיחה הראשונה וביאר את ענין הקטורת הנזכר בפרשתנו, וההוראה הנלמדת מכך בעבודתו של כל יהודי, אשר לא די באמירת ענין הקטורת מידי יום, אלא צריך הדבר להתבטא בכל עניני האדם במחשבה, דיבור ומעשה, והוא - הקטורת שבנפשו, הקשר התמידי עם הקב״ה בעצמו (״בחד קטירא אתקטרנא״).

לאחר השיחה ניגנו ״האדרת והאמונה״ במנגינת המארש הצרפתי, והרבי עודד את השירה תוך כדי שהוא עונה 'לחיים' לקהל.

אחר פתח בשיחה השניה בה התעכב על המשכיות הפרשיות של השבועות הבאים: כי תשא, ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני. בסיום התבטא שכל אחד לומד תורה באופן של שמחה וממילא הקב״ה ״קורא ושונה כנגדו״ בשמחה שהיא באופן ד״ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה״! בהתאם לכך ניגנו לאחר השיחה את הניגון 'ופרצת' והרבי עודד בחוזק רב.

בשיחה השלישית הדגיש הרבי כי לא די בעבודה עם עצמו אף שיתכן שהוא צדיק גמור, ואף לא די בעשר כוחות נפשו, כי לענית דבר שבקדושה דרושים דווקא עשרה גדולים מישראל, ולכן על כל אחד להשפיע על עשרה גדולים מישראל מלבד נשים וטף. כאן פירט את דרכי הפעולה: כינוסם יחד והשפעה באופן ד״ויגבה ליבו בדרכי ה'״, וסיים בברכה ״מתוך שמחה וטוב לבב ואריכות ימים ושנים טובות״.

בין הדברים סיפר הרבי כי לאחרונה היה משפט של יהודי נגד גוי, והוא הצליח במשפטו, בהתאם לכלל הידוע בחודש אדר, וכיון ששמו יוסף הרי ודאי שהוא יוסיף וישפיע על עוד יהודים [הכוונה הייתה, כנראה, על ר' יוסף ו. - מתומכי מבצע נש״ק].

בשיחה הרביעית הזכיר הרבי על חלוקת המשקה. המזכיר העמיד עשרה בקבוקים והלוקחים הכריזו על הפעולות הטובות וכו'. לאחר סיום החלוקה החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל ועודד את השירה בחוזקה.

הריל״ג הודיע לרבי שנמצאים כאן ילדי משפחת לאפיין ואביהם ר' חיים דוד. הרבי מזג לילדים יין מגביעו, אביהם התקרב בינתיים, הרבי מזג גם לו ואמר לו: ״ברכה והצלחה, 'ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים' בגאולה האמיתית והשלימה״. אחר כך המשיך הרבי לעודד את השירה לעברו ולעבר ילדיו.

כשסיימו ניגון זה החל הרבי לנגן ״ניעט ניעט״, ועודד את השירה בשני ידיו הקדושות בחוזק רב. במשך הניגון וכן במהלך ההתוועדות, שהייתה שמחה במיוחד, עודד הרבי כמה פעמים לעבר ר' דוד נחשון. אח״כ הזכיר ע״ד אמירת ברכה אחרונה.

בסיום תפילת מנחה אמר אחד מילדי לאפיין 'קדיש יתום'. הרבי המתין משך זמן עד שסיים את הקדיש, כשהוא עונה אחריו ומביט לעברו בשימת לב מיוחדת. כך גם בקדיש בתרא. בסיום הכריז הגבאי על זמן תפילת ערבית ב-18:10. כשפנה הרבי לצאת, לא עודד על מקומו (כפי הרגיל), אך בהמשך עודד הרבי את השירה.

הלילה לא התקיים 'קידוש לבנה', יען אשר השמים היו מעוננים.

יום ראשון, י"ב אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי לביהמ״ד בשעה 10:45!

לתפילת מנחה בגן-עדן התחתון יצא הרבי ב-13:40. במקום המתינו שני חתנים לקבל את הסידור. הרבי חילק מטבעות לצדקה להם ולכל המתפללים במנין. לחלוקת הדולרים יצא הרבי ב-13:50. החלוקה הסתיימה בשעה שש לערך. לאחר כמה דקות יצא הרבי לתפילת מעריב בזאל הקטן.

יום שני, י"ג אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:35! בשעות הבוקר המוקדמות יצא לאור מאמר מוגה חדש - קונטרס פורים קטן - תשנ״ב, הוא נחטף בצימאון על ידי קהל התמימים ואנ״ש שיחיו, עוד לפני התפילה. אך מי חשב שמצפה לנו הפתעה שכזו... - עליה נודע רק בשעות הערב.

בשעה 13:30 יצא הרבי למקווה ונתן את הסידור לחתן. אוזנו של החתן קלטה כיצד אמר הרבי למזכיר הריל״ג שיחלק הערב את הקונטרס עם לעקאח, וכן בצאת הרבי למכונית הבחין מישהו כי הרבי אוחז בידיו את הקונטרס הנ״ל ואומר לריל״ג ״אויסדריקן צוליב טיילן״ [=להדפיס כדי לחלק], וכך עשתה לה השמועה כנפיים במהירות רבה - הרבי עומד לחלק הלילה את הקונטרס ״פורים קטן - תשנ״ב״ ועוד בצירוף עם לעקאח!

לאהל יצא הרבי בשעה 15:30. חילק מטבעות לצדקה לאנשים שעומדים בקרבת מקום.

לרגל החלוקה הגיעו במשך שעות הצהריים רבים מאנ״ש והתמימים מערי השדה: בוסטון, ניו הייבן, וכן תלמידי ישיבת מוריסטאון ועוד. בשעה 18:35 חזר הרבי מהאוהל, וכעבור דקות ספורות יצא לתפילות מנחה ומעריב. קהל גדול גדש את כותלי ביהמ״ד שנערך כבר לרגל החלוקה.

הסטענדער המיועד לאמירת השיחה - שעליה כנראה ידעו מראש - הוכן במקומו, גם השולחנות סודרו בצורה מיוחדת לצורך החלוקה.

כשנכנס הרבי לביהמ״ד פצח הקהל בשירה אדירה בניגון ״ויהי בימי אחשורוש״. בתפילות נכחו שתי ילדי לאפיין שאמרו את הקדישים, הרבי הביט לעברם כשהוא עונה אחריהם 'אמן'.

בסיום הקדיש דרבנן של תפילת מעריב, פנה הרבי לעבר הסטענדער לאמירת שיחה והמשיך להביט לעבר ילדי לאפיין עד שסיימו את הקדיש. אחרי הכרזת הגבאי פתח הרבי באמירת שיחה שארכה למעלה מעשר דקות.

תוכן השיחה היה אודות הקביעות בימי השבוע ובימי החודש, כן התייחס לחודשים הבאים: ניסן - ניסי ניסים נעשו לו, ואייר - ד' רגלי המרכבה, וכו'. מיד אח״כ ירד הרבי למקום החלוקה והחל בחלוקת הקונטרס. החלוקה החלה בשעה 19:15 וארכה קרוב לשלוש שעות. בזמן החלוקה היה הרבי נראה בשמחה, וחייך לעבר הרבה מהעוברים - אנשים, נשים וטף.

בשעת החלוקה עמד מהצד קהל גדול וניגן ניגונים, כשהרבי מפסיק מפעם לפעם ומלהיב את שירת הקהל, מה שהזכיר את המחזה המרהיב של חלוקת ״כוס של ברכה״.

לפני סיום החלוקה הניח הרבי בסידורו שני קונטרסים, ופנה לצאת. בינתיים הגיעו עוד אנשים שעדיין לא קיבלו, הרבי עצר בדרכו, הוציא את שני הקונטרסים מסידורו ונתן להם, מיד הובאו עוד קונטרסים והרבי המשיך לחלק להם. בהמשך דרכו לצאת מביהמ״ד עודד את השירה בחוזק רב. כשהגיע לפתח היציאה המתינו שוב כמה אנשים שהגיעו ברגע האחרון, הרבי המשיך לחלק, בסיום, הניח בסידורו קונטרס אחד. כשעלה הרבי לחדרו הייתה השעה 22:05.

תלמידי התמימים חיכו שעות ארוכות לערוך 'קידוש לבנה' עם הרבי, אך בשל השמים המעוננים לא התאפשר הדבר.

יום שלישי, י"ד אדר ראשון - פורים קטן

מהכרזת הגבאי אחרי תפילת שחרית על זמן תפילת מנחה - כשיהיו מוכנים, הבינו שהרבי נוסע היום לאהל. בשעה 14:15 נסע הרבי למקוה, לאהל נסע ב-15:30. מתוך המכונית נופף לשלום.

ב-18:20 חזר הרבי מהאהל, כעבור דקות ספורות נכנס לתפילת מנחה ומעריב. לאחר תפילת ערבית הביט לעבר המיקרופון לאות שיחה. השיחה ארכה כעשר דקות ותוכנה היה - ענינו של שושן פורים וההוראה מזה.

התוכן העמוק של השיחה נסב אודות הפיכת הרע לטוב: בתחילה התייחס הרבי לכך שהיום נקרא שושן פורים, דבר המדגיש שגם בחו״ל נוהג הענין, בהמשך, ביאר הרבי שזה קשור לענין ה׳אתהפכא׳, וכן לביאור בסמיכת ״ארור המן״ ו״ברוך מרדכי״ – על דרך מעלת התשובה המהפכת, מיד, את היפך הטוב - לטוב.

לאחר השיחה ירד הרבי לחלוקת הדולרים - שני שטרות לכל אחד. בשעת החלוקה היה הרבי במאור פנים. הרבי יצא מביהמ״ד כשמעודד את השירה ״פרזות תשב ירושלים״.

עד הלילה לא יצא עדיין הרבי ל׳קידוש לבנה׳, מפני שהשמים היו מעוננים.

יום רביעי, ט״ו אדר ראשון - שושן פורים קטן

 

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית ניגן הקהל את הניגון ״ויהי בימי אחשורוש״, זהו הניגון המושר לאחרונה בדרך כלל. גם היום הודיע הגבאי על תפילת מנחה - ״כשיהיו מוכנים״, פירוש הדבר שהרבי נוסע היום לאהל. זהו היום השלישי ברציפות, בנוסף למנהגו לנסוע גם מחר - יום חמישי!

למקוה נסע הרבי ב-14:15. בצאתו לרכב חילק צדקה למזכירים, לעומדים מסביב סימן בידו לשלום כשהמטבעות בידו. לאהל נסע הרבי ב-15:20 לערך. לפני כן חילק צדקה לעומדים שם. בשעה 18:35 חזר הרבי מהאהל. כשיצא מהמכונית החזיק בידו ״רמב״ם לעם״. כעבור עשר דקות יצא הרבי לתפילות מנחה ומעריב. בכניסתו עודד את השירה בתנועות חזקות. לאחר תפילת מעריב פנה הרבי לעבר המיקרופון לאות על אמירת שיחה - זה הלילה השלישי ברציפות השבוע שהרבי אומר שיחה! השיחה ארכה כעשר דקות, תוכנה נסב אודות פרשת השבוע, שבראשיתה מסופר על הירידה הגדולה ביותר שאין כמוה - במעשה העגל, ובהמשך הפרשה מסופר על העליה הבאה כתוצאה מכך - עליה שאין כמוה! וכך גם בנוגע לגלות שעל ידה באה הגאולה - עליה נצחית ללא הפסק כלל, עד ״יראה אל אלקים בציון״.

לאחר השיחה ניגש הרבי לשולחן החלוקה וחילק שני דולרים לכאו״א מהנוכחים. בצאתו עודד הרבי את השירה בעוז.

יום חמישי, ט"ז אדר ראשון

בתפילת שחרית, בקריאת התורה כיסה הרבי בשעת אמירת חצי קדיש את ספר התורה שחלקו נשאר מגולה. לאחר גלילת הס״ת, סימן הרבי למגביה הס״ת שיהפוך את הס״ת כך שפני הספר יהיו כלפי הקהל.

בתפילה נכח האדמו״ר ממאקאווא קריית אתא. בצאת הרבי מביהמ״ד בירך נוסעים לדרכם. למקוה נסע הרבי ב-13:30. לאהל יצא בשעה 14:35. הרבי חזר מהאהל אחרי השעה שש, וכעבור כעשר דקות ירד לביהמ״ד לתפילות מנחה ומעריב.

כשנכנס הרבי לתפילות לא עודד את השירה בעלותו לבימתו, אך הביט לעבר המיקרופון וכן הנהן בראשו לאחד שנופף לעברו לשלום. גם הפעם זכינו, זו הפעם הרביעית השבוע ברציפות, לשיחת קודש.

במשך רוב זמן אמירת השיחה היו עיני הרבי עצומות. תוכן השיחה נסב בעיקר, כאתמול, על ההוראות שיש ללמוד מפרשת השבוע אותה הגדיר הרבי כ'פרשה נפלאה שכל הענינים כלולים בה'. בסיום התייחס לעניני ערב שבת, הזכיר אודות המנהג להעביר את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום כבר בערב שבת.

לאחר סיום אמירת השיחה ירד הרבי וחילק לכל אחד שלושה שטרות של דולר לצדקה.

במהלך החלוקה נתנה ילדה ציור גדול לרבי. בסיום החלוקה, הכניס הרבי לתוך סידורו את הציור ושלושה דולרים, בנוסף לכך הניח, שלא כרגיל, שלושה שטרות נוספים ליד הסידור. לאחר החלוקה יצא הרבי כשמעודד את השירה בעוז.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)