חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ג בניסן התשפ"ד, 21/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
מנורה של אש
הפצת המעיינות בהתלהבות, כמו הלכות השולחן ערוך!
חברי ה"מזכירות" – אנשי קשר עם הרבי
צדקה בלילה
"מהשגת גבול לא תיבנה חב"ד"
פרשת תרומה
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

ו' אדר    

תרכ"ז

יום הולדת הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן, בנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר מהר"ש. נולד בתוך שנת האבילות של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ונקרא על שמו.

רבי מנחם מענדל הסתלק בשנת תש"ב באי קורסיקה, ושם נטמן.

הרבי השתדל להעבירו לקבורה בארץ הקודש, ובשנת תשט"ז הועלה גופו לארץ הקודש ועל פי פקודת הרבי נטמן בצפת. על פי עדותו של אחד מאלו שהתעסקו בקבורתו בצפת - הי' גופו שלם, למרות שעברו חמש עשרה שנה מפטירתו!

(ימי חב"ד ע' 131)

תשמ"ט (אדר א') 

יום פטירתו של הרה"ח  ר' שמריהו גורארי' - הרש"ג – חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, גיסו של כ"ק אדמו"ר, בגיל תשעים ואחת, ומנוחתו כבוד ליד ה"אוהל" בניו יורק.

הרבי התפלל בכל ימי השבעה בביתו של הרש"ג (בקומה השלישית ב-770). כמו כן הורה להדפיס מהדורה מיוחדת של ספר התניא לעילוי נשמתו, ושההדפסה תסתיים בתוך ימי השבעה. בהתוועדות ש"פ תצוה – השבת של ה'שבעה' – הזכיר הרבי את הרש"ג, באומרו, שהוא זכה למלא את שליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בהפצת המעיינות חוצה, ובאופן דפירות ופירי פירות וכו'.

(ספר השיחות תשמ"ט ח"א ע' 279 הערה 131. ימי חב"ד ע' 133)

ח' אדר

ת"ש (אדר ב')

ביום שני בשעה שש בערב לאחר שנים עשר ימי הפלגה, הגיעה האנייה, שהביאה את כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, לחופי ניו יורק, אך לא איפשרו לנוסעי האוניות שהגיעו לחוף לאחר שעה ארבע, לרדת מהן עד למחרת בבוקר.

(ימי חב"ד ע' 133)

ט' אדר

ת"ש (אדר ב')

יום בו נכנס כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (ב-11:30 בצהריים) יחד עם רעייתו ואמו לגבולות ארצות הברית, על מנת להתיישב בה. הרבי בחר להתיישב ברובע ברוקלין שבניו יורק.

אלפים הגיעו לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וכאשר יצא הרבי מהאניה, פרץ הקהל בקריאות "שלום עליכם", ורבים בירכו ברכת "שהחיינו".

משלחות מכל האירגונים היהודיים בארצות הברית באו לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

באי כח אגודת האדמורי"ם, אגודת הרבנים, ועד הרבנים, דגל הרבנים, אגודת ישראל, מזרחי, צעירי אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, צעירי מזרחי, יאנג איזראעל; ישיבות: ר' יצחק אלחנן, ר' חיים ברלין, ר' יעקב יוסף, רמ"ז מרגליות, תורה ודעת, תורת אמת, אהבת תורה, תורת חיים ועוד.

נציג מטעמו של ראש עיריית ניו-יורק שר העיר נואם נאום ברכה, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עונה בקצרה ומברך כל אחת מהמשלחות.

(ספר המאמרים קיץ ת"ש בתחלתו)

לאחר קבלת פנים קצרה באולם הנמל, יצא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אל מלון גרייסטאן שבמנהטן, שם השתכן בתקופה הראשונה לבואו לארצות הברית.

במסיבת קבלת פנים שנערכה לכבוד הרבי באותו היום, אמר:

פותחין בברכה, תודה להשם יתברך על שהציל אותנו והוציאנו מן המיצר אל המרחב . . מאד מצער אותי להפריע את שמחת לבבם של כל הנוכחים ואת שמחת לבבי אני, אבל הכאב הגדול של אחינו ואחיותינו המתענים בלי רחמנות – אינו נותן לי מנוח . . צעקתם-זעקתם של אחינו ואחיותינו וביחוד של תלמידיי הרבים מהישיבות בפולין, מלווה אותי בכל מקום ובכל שעה, ואיני יכול לתת מנוח לנפשי עד שיעזור השם יתברך ויצילו אותם.

(שם ע' 133)

ת"ש (אדר ב')

בו ביום יסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ישיבת תומכי תמימים בארצות הברית, בבית הכנסת "עונג שבת" בשכונת איסט פלאטבוש, ברוקלין ניו יורק. וכך אמר:

אנו המהגרים - יותר נכון המובאים הנה - הובאנו לכאן לשם עבודה במסירות נפש, לעשות את אמריקה למקום תורה. יודע אני היטב אילו כוחות של מסירות נפש זקוקים לשם כך, אך בטוחני כי בזכות אבות קדושים נצליח במסירות הנפש שלנו לתורה ומצוות בדרכי החסידות.

תוך זמן מסויים תהיה ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" הישיבה הגדולה ביותר, ותלמידי הישיבה יאירו את הבתים היהודיים ויתנו הגבהת רוח לרבנים המקומיים שיתמסרו להרבצת התורה.

...מובטחני בזכות אבותי הקדושים כי תוך זמן קצר מאד תהא ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש - לא רק הישיבה הגדולה והמסועפת במדינה - כי אם גם אור המאיר וכוח המעורר ומורה דרך ההתעסקות לרבנים וראשי הישיבות וה' יצליח לנו בגשמיות וברוחניות.

(סה"ש קיץ ת"ש ע' 126)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)