חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:58 זריחה: 6:52 י"ח בחשון התשפ"ב, 24/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת משפטים / שקלים | בעין יפה
כבוד התורה
גם את ה'משפטים' צריך לשמוע דווקא מ'משה'
רצון ה' שהגאולה תבוא תיכף ומיד
"מזכירות כ"ק אדמו"ר"
לדובב שפתי ישנים
פרשת משפטים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, כ"ו שבט

בצאת הרבי מהזאל אחרי תפילת שחרית, מסר לו ר' זושא רבקין, שהגיע מאה"ק, מעטפה. הרבי נטל את המעטפה ובירכו ״האבן א סאך פרנסה".

לפני תפילת מנחה נתן הרבי את הסידור לחתן, וטרם כניסתו למעלית בירך "זאל זיין בנין עדי עד און מזל טוב". בצאתו מגן-עדן התחתון חילק מטבעות לצדקה לכל הילדים שנכחו שם. כן שאל שני ילדים אם הם "נאך בר מצוה". גם בביהמ"ד למטה המשיך לחלק מטבעות לצדקה לכל הילדים, כן שלשל מטבע בקופת הצדקה של ביהכנ"ס.

בשעה 17:50 נכנס הרבי ל'קבלת שבת' ועודד את השירה.

"ויהי בימי אחשורוש", כשהרבי מעודד שוב ושוב במהירות ובשמחה רבה.

שבת קודש פרשת משפטים, ז"ך שבט

מברכים החודש אדר ראשון

הרבי נכנס לאמירת התהלים בשעה 8:45 (כשהוא צועד במהירות גבוהה מהרגיל...). עודד את השירה בשמחה רבה. הרבי עמד במשך כל זמן אמירת התהלים, כשסיים הש׳׳ץ יצא את הזאל והוא עומד בפרק קל"א.

לתפילת שחרית נכנס ב-10:35 כשהוא מעודד את השירה "עס קומט שוין די גאולה", ב'שיבנה' ניגן הש"ץ והרבי עודד בחוזק.

ב'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינת המארש הצרפתי ובסיומו עודד הרבי בחוזקה כמה פעמים.

ב'ממקומך' החל הש"ץ את הניגון 'לכתחילה אריבער' ובתנועה הידועה הורה הרבי לנגנה תשע פעמים.

בקריה׳׳ת נעמד בשישי עד סיום הקריאה. הרבי נכנס להתוועדות ב-13:40. לאחר שהתיישב, בירך על היין וענה 'לחיים' לקהל. נתן פרוסת עוגה לילד שארף.

ניגנו "עס קומט שוין די גאולה", ולפתע החל הרבי לעודד השירה בידו השמאלית במהירות רבה. גם אחר כך המשיך לעודד מדי פעם בתנועות חזקות לעבר הקהל, ובמיוחד לעבר ר' זושא רבקין שישב על בימת ההתוועדות, וכן עודד לעברו כמה פעמים במשך ההתוועדות.

את השיחה הראשונה פתח הרבי בביטויים מיוחדים על האירועים האחרונים, שנציגי כמה ארצות התאספו לחוקק חוקים והחלטות בעניין מניעת מלחמות שבזה נראית בגלוי ההתקרבות לימות המשיח שאז ״לא ישא גוי אל גוי חרב״. אך, זה מעורר את השאלה ״הייתכן שלמרות זאת עדיין לא באה הגאולה בפועל?!״ וסיים בברכה בקשר לגאולה.

לאחר שיחה זו ניגנו 'האדרת והאמונה' בניגון המארש הצרפתי והרבי עודד בחוזק רב.

בשיחה השנייה אמר הרבי כי אחת ההצעות לקירוב הגאולה היא להרבות בצדקה, כדברי הגמרא ב'בבא בתרא', וזה קשור ל׳מלוה-מלכה' המתקיימת בקשר לקרן גמ״ח, ולכן, יעלה ״מיט א לבוש מיוחד״ [שטריימל], ויזמין את הקהל, ו״שמעון וראובן סלקין״ בגאולה [יצוין שמנהל הגמ״ח הוא ר' שמעון גולדמן, והיה יותר מרמז בהזכרת שמו].

לאחר סיום השיחה עלה ר' שמעון גולדמן, מנהל 'קרן גמ״ח שומרי שבת', לעבר בימת הרבי כשבידו כוס. הרבי מזג מבקבוקון קטן לגביעו ומגביעו מזג שלושה פעמים לכוסו של הרב גולדמן. אחר כך נתן לו פרוסת עוגה.

הנ״ל אמר 'לחיים' והזמין את כל הקהל להשתתף במסיבת 'מלוה-מלכה' השנתית של הגמ״ח שתתקיים בביהכנ״ס 'בית מנחם נחום' 440 קראון סט.

אחר כך סיפר סיפור כדרכו מדי שנה. במשך הזמן שסיפר את הסיפור כשכל הקהל מקשיב, ענה הרבי 'לחיים' לקהל תוך כדי שהוא מקשיב לסיפור.

לאחר שסיים הנ״ל החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל, ועודד את השירה בחוזק.

אח״כ פתח בשיחה השלישית בה הזכיר שוב בקשר למעלת הצדקה וכן על מעלת 'אהבת ישראל', אשר בהבטל סיבת הגלות בטל גם המסובב ובאה הגאולה.

אח״כ ניגנו ״שובה ה'״ ועודד בעיקר בתנועה שבסוף השיר. החסיד ר' אליעזר ננס מירושלים ניגש אל הרבי וביקש ברכה, הרבי בירכו.

השיחה הרביעית הייתה בקשר להשתתפות בפועל במלוה-מלכה, ולהוסיף בתרומה לענייני הגמ״ח.

אחר כך ניגנו ״ויהי בימי אחשורוש״, ועודד את השירה בחוזק. הורה למשב״ק ר' שלום בער גאנזבורג לומר 'לחיים'.

השיחה החמישית הייתה קצרה מאוד ובה הזכיר על חלוקת המשקה, וסיים שיה״ר שנצא ידי-חובה כבר בהחלטות ומיד באה הגאולה.

בכלל יש לציין שרוב השיחות היו קצרות וארכו כל אחת כעשר דקות.

אח״כ עלו לוקחי הבקבוקים 13 במספר. הפעם היה סדר חלוקת המשקה שונה במקצת מהרגיל: תחילה מזג הרבי מכל הבקבוקים לכוסו, ואחר מזג היישר מכוסו לבקבוקי הלוקחים (ולא מהבקבוקון כרגיל).

בסיום החלוקה החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו רלוי״צ ז״ל בתנועה הידועה סימן לחזור עשר פעמים כשהוא מעודד בידיו בתנועות גדולות וחזקות.

בסיום הזכיר על דבר אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה ב-15:15 לערך.

בצאתו מהזאל עודד לעבר הקהל, כשהבחין בד״ר פלדמן הסתובב לעברו ואמר לו 'גוט שבת'.

לתפילת מעריב נכנס הרבי ב-18:05 לערך לזאל הקטן, וביציאתו בירך נוסעים.

יום ראשון, כ"ח שבט

לתפילת מנחה בגעה״ת יצא הרבי ב-13:40, נתן את הסידור לחתן ובירכו כרגיל ונתן לו צדקה. במקום נכח חתן נוסף שעתיד היה לקבל את הסידור לאחריו. הרבי בירכו ג״כ ונתן לו ולמשפחתו ב' מטבעות לצדקה.

לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה 14:20. החלוקה נמשכה כארבע שעות רצופות, והסתיימה ב-18:30 לערך.

באמצע חלוקת הדולרים, כשעבר הרב יוסף הלוי ויינברג ואמר לרבי שהוא נוסע הערב למדינה מסוימת, אמר לו הרבי (התוכן): אני אדבר כמה מילים אחר תפילת מעריב, ותמסור את דברים אלו שם.

מובן, שהשמועה התפשטה מיד והתפרסמה בכל רחבי השכונה, וכן בעולם כולו על ידי משרד השידורים 'wlcc' שדאג להודיע על כך מבעוד מועד.

קהל גדול התאסף והגיע לביהמ״ד 770 כדי להיות נוכח בעת אמירת השיחה המיוחדת עליה הודיע הרבי מראש, שלא כרגיל.

ב-18:35 ירד הרבי לזאל הגדול למטה לתפילת מעריב (שלא כנהוג שתפילות מעריב של יום ראשון מתקיימות בזאל הקטן למעלה - כנראה מחמת העובדה שתיאמר שיחה).

בסיום התפילה, באמצע אמירת קדיש דרבנן, ניגש לסטענדער המיועד לאמירת השיחות. לאחר הכרזת הגבאי החל באמירת השיחה שארכה כרבע שעה.

בתחילה פתח באומרו שנתחיל בשקלא וטריא בעניין הלכתי, וכאן דן בנושא של קידוש החודש ועיבור השנה במקרה שמשיח יבוא באמצע חודש אדר ראשון - האם תשתנה הקביעות בעקבות ראיית הלבנה או לא, ודן בזה בכמה היבטים.

בין הדברים הזכיר שבאים מכ״ה בחודש - ״כה תברכו״, וכ״ו בחודש - בגימטרייה שם הוי'. בהמשך הורה לפרסם עניינים אלו.

לאחר השיחה חילק שטרות לצדקה - דולר ובירך שתהיה עשירות מופלגה.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלושה דולרים בסידורו. בדרכו לצאת הגיע אדם שלא קיבל. הרבי הוציא דולר אחד מסידורו ונתן לו.

בהמשך הדרך שאל כמה ילדים אם קיבלו, הוציא את שני הדולרים הנותרים מסידורו ונתן לאלו שלא קיבלו.

בצאתו בירך נוסעים. לאחד שהניף את ידו לשלום, הניף הרבי בחזרה. גם למעלה בירך קבוצה גדולה של נוסעות בברכה הרגילה.

יום שני, כ"ט שבט

אמירת התהלים לאחר תפילת שחרית ארכה זמן רב מהרגיל. בצאתו בירך נוסעים בנוסח שונה מעט מהרגיל: ״פארט געזונטערהייט, עס וועט זיין בשו״ט, הצלחה רבה״. למקווה נסע הרבי ב-13:15.

לאהל נסע ב-14:25, ביציאתו למכונית חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם.

חזר מהאהל ב17:45. לאחר כמה דקות יצא לתפילות מנחה ומעריב.

בסיום התפילה עודד את השירה בידו הק', ובירך נוסעים שעמדו למעלה.

יום שלישי, אדר"ח אדר א'

לתפילת שחרית נכנס הרבי כשבידו התהלים. גם לעליה לתורה ניגש כשבידו התהלים, לאחר הגלילה סימן לסובב את הס״ת.

לאחר תפילת שחרית עלה הרבי לחדרו לערך לרבע שעה.

בחזרו לביהמ״ד לתפילת מוסף עודד הרבי את השירה. ב״שים שלום״ ניגנו בניגון הרגיל, הרבי עודד בחוזקה ואף סימן לחזור על הניגון ג' פעמים! תנועות העידוד התחזקו לקראת הסיום יותר ויותר.

לפני תפילת מנחה נתן הרבי סידור לחתן בגן עדן התחתון ונתן לו מטבעות לצדקה. אחר כך המשיך לחלק לילדים על יד המעלית. כשנכנס לביהמ״ד, שלשל הרבי מטבע לקופה הסמוכה לדלת בה נכנס. כן חילק מטבעות לילדם שעמדו בדרכו.

בצאתו מהתפילה בירך הרבי נוסעים, למעלה עמדה משפחת וועכטער, הנוסעים היום. הרבי אמר להם נוסף על הנוסח הרגיל ״חסידישע נחת״.

לתפילת ערבית ירד הרבי בשעה 18:45. לפני כניסתו לביהמ״ד נתן אחד פתק לרבי והרבי הכניס את הפתק לסידורו. בסיום התפילה פתח הרבי את הסידור במקום שבו הפתק והבליט הפתק מעט החוצה.

בסיום השיחה פנה הרבי לעבר המיקרופון, לאות שיחה.

השיחה ארכה כ-10 דקות. בסיומה ירד הרבי למקום חלוקת הדולרים. לפני החלוקה - דולר א׳ לכאו״א - אמר מילים נוספות.

בסיום הכניס הרבי שני שטרות לסידורו. ויצא כשהוא מעודד את השירה. בצאתו בירך נוסעים (גם למעלה).

יום רביעי, בדר״ח אדר א’

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15 לערך.

ב'הלל' ניגנו בכמה קטעים ועודד, במיוחד עודד ב"הללו את ה'".

בכניסתו לתפילת מנחה חילק צדקה לילדים שהיו בידי הוריהם. אחר התפילה, בדרך צאתו מביהמ׳׳ד, אחר התפילה, עמד הרב יעקב הכהן כץ משיקאגו והחל לברך את הרבי. הרבי עצר, חייך לעברו חיוך רחב מאוד, וכשהנ׳׳ל סיים לומר את 'ברכת כהנים' אמר הרבי "ואני אברכם" כשהוא מניף בידו.

לתפילת מעריב נכנס הרבי במועד הרגיל, בסיומה פנה לעבר הסטענדער המיועד לאמירת שיחה.

במשך אמירת השיחה שארכה כעשר דקות, דיבר הרבי על כך שחודש אדר מסייע להפיכת כל העניינים הבלתי רצויים לטוב.

יום חמישי, ב' אדר ראשון

לפני נסיעת הרבי למקווה ב-13:45, נתן את הסידור לחתן, חילק מטבעות צדקה לו ולאחיו באמרו "געבן אויף צדקה". גם לפני נסיעתו לאהל ב-14:45 נתן את סידורו לחתן נוסף ונתן לו מטבעות לצדקה. כשיצא למכונית המשיך לחלק מטבעות לצדקה למזכירים שעמדו שם. חזר מהאהל בשעה שש לערך, לאחר כמה דקות ירד לתפילות מנחה ומעריב. בסיום התפילה הביט לעבר הסטענדער המיועד לאמירת השיחה. השיחה ארכה כעשר דקות ובתחילתה הדגיש הרבי את מעלת העשירות, שעל כאו"א להשתדל ככל התלוי בו להיות עשיר בפשטות. כן הסביר ש'בריא מזלי'' בחודש אדר ענינו כפשוטו שעל כל יהודי להיות בריא וחזק )"געזונט און שטארק!)" לאחר השיחה חילק הרבי שלושה שטרות של דולר לצדקה לכאו"א. בסיום החלוקה הניח פעמיים שלושה דולרים בסידורו, ויצא כשמעודד את השירה. ליד המעלית למטה בירך נוסע. בשעות הערב נודע על הרצח המזעזע של האישה מרת פעסיא לאה בת ר' שרגא פייויש לאפיין הי"ד. הלילה התקיימה הפגנה גדולה מול המשטרה, ומחר, ביום שישי, כנראה תתקיים הלווייה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)