חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:54 זריחה: 6:55 כ"א בחשון התשפ"ב, 27/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת משפטים / שקלים | בעין יפה
כבוד התורה
גם את ה'משפטים' צריך לשמוע דווקא מ'משה'
רצון ה' שהגאולה תבוא תיכף ומיד
"מזכירות כ"ק אדמו"ר"
לדובב שפתי ישנים
פרשת משפטים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"ז שבט      

תשל"ז 

כ"ק אדמו"ר שלח קבוצה שניה של שלוחים לארץ הקודש, לצפת עיה"ק.

(ראה בספרים: "סיפורה של שליחות". "השליחות לארץ הקודש")

כ"ח שבט    

תרפ"ח

מיד עם הגיעו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לריגה (תשרי תרפ"ח) פנו חסידי חב"ד בווארשא וביקשו מהרבי שיקבע את מושבו בפולין. פולין היתה באותם ימים המרכז היהודי הגדול ביותר. הרבי הודיע להם שבינתיים הוא יגיע רק לביקור קצר, "לגודל תשוקתי להתראות עם ידידינו אנ"ש התמימים ולבקר את ישיבת תומכי תמימים דליובאווימש אשר בעיר ווארשא".

הרבי נסע לווארשא ביום כ"ח בשבט תרפ"ח ושהה בפולין ובליטא במשך שבועיים.

(ראה באריכות בספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 3)

ל' שבט, א' דראש חודש אדר  

תר"ח

הרה"ח ר' שמואל בצלאל שעפטיל – הרשב"ץ בא בפעם הראשונה מהעיירה ה'מתנגדית' לליובאוויטש אל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:

...מורי החסיד ר' שמואל בצלאל – מכונה רשב"ץ – הנה אחרי תלאות ביסורי נפש בעינויים ודיחויים שונים ושלשלת של עמל, עניות ורעב - הנה סוף דבר זכה לאור של קירוב גדול ופנימי מאת הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש אשר הואיל לקרבו בקירוב פנימי נפלא, ובחר בו למסור על ידו את חינוכו של בנו האמצעי הוא כ"ק אאמו"ר הרה"ק מוהרש"ב, בהיותו עדיין בצעירתו. הוד כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש סיפר להרשב"ץ ענינים פנימיים, בידעו כי הוא אחד המיוחד מתלמידי וחסידי כ"ק אביו הרה"ק צמח צדק, מהבעלי עבודה ומסורים בכל תמצית נקודת משאת נפשם עד כדי מסירת נפש.

(ספר המאמרים תש"י ע' 163)

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מינה את הרשב"ץ למחנכו ומדריכו של בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, משנת תרנ"ד עד שנת תר"ס. בשנת תר"ס נתמנה למשפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים ובתפקיד זה שימש עד לפטירתו.

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

אבי אמר לי: מורך הרשב"ץ יש לו חוש מיוחד להפליא, לעשות מהתלמיד שלומד עמו, שהתלמיד עצמו יעורר חיות בעבודתו.

(ימי חב"ד ע' 190)

ב' אדר     

תרח"צ

הלילה הנורא שבו התרחש גל המעצרים המפורסם ביותר של חסידים ברוסיה, בו נעצרו עשרות חסידים, וחלקם נורו למוות מיד במרתפי הג.פ.או. הי"ד.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)