חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 ט"ז בכסליו התשפ"ד, 29/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת יתרו | ה'יתרו' שבכל אחד
פרסום תמונת הרבנית
להתכונן לבירור האומות העולם של זמן הגאולה
השלב האחרון בהכנת העולם
סגולות נגד פחדים
מדוע רבה בר-רב-הונא מדד מים בשבת?
פרשת יתרו
הרבנית חיה מושקא נ"ע
גלגולי נשמות ומגבלות אישיות
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום חמישי, ח"י שבט פתיחת 'כינוס השלוחות העולמי'.

הרבי  נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:00 בדיוק. כשחזר מקריה"ת לבימת התפילה הסתובב מעט לעבר הקהל ועשה תנועת עידוד בידו. למקווה נסע הרבי  ב-14:15. לפני כניסתו לרכב נתן מטבעות לצדקה למזכירים וגם לילד שעמד שם. לאחר שנכנס לרכב סימן לשלום. ב-15:30 לערך נסע לאהל, לפני כניסתו למכונית חילק צדקה לעומדים שם. מהאהל חזר הרבי ב-18:30. לאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. למטה, עודד את שירת 'דידן נצח', גם כשעלה לבימת התפילה. בסיום התפילה עודד את התפילה בחוזק רב כו"כ פעמים, וכן למעלה ליד המעלית.

יום שישי, י"ט שבט

לפני תפילת מנחה הגיע הקונטרס החדש שיצא לאור לקראת כ"ב שבט, הכולל מאמר והדרן. כן יצא לאור שיחה על דבר מעלת נשי ישראל שבדורנו. שלוחים רבים בליווי "ביתו – זו אשתו" הגיעו לכבוד שבת ולקראת כינוס השלוחות העולמי ד'כ"ב שבט'. כן הגיעו גם אורחים רבים. כולם שמחים לראות בתנופת הבניה ד'בית רבינו', שנכנסה השבוע להילוך גבוה.

הרבי נכנס ב-17:45 ל'קבלת שבת'. בתוך סידורו הק' היה מונח קונטרס בצבע ורוד, וכפי שנודע זהו קונטרס חדש שיחולק אי"ה ביום ראשון. יש לציין, כי הקונטרס היה מונח בסידור במשך כך התפילות וההתוועדות, ובתפילת שחרית, הרבי אף עיין בו.

 שבת קודש פ' יתרו, כ' שבט

כשניגן הש"ץ 'שיבנה ביהמ"ק' עודד הרבי שוב ושוב. כן ניגנו 'האדרת והאמונה' בניגון הצרפתי וגם כאן הורה הרבי כמה פעמים להמשך השירה. בקריה"ת, כשהגיע הבעל קורא לפסוק שלפני עשרת הדברות נעמד הרבי לצדו הימני של הסטענדער, הביט לעבר הבעל קורא מפעם לפעם. בסיום קריאת עשה"ד התיישב הרבי.

הרבי נכנס להתוועדות ב-13:55! בכניסתו ניגנו 'דידן נצח' ועודד את השירה. לאחר שהתיישב ובירך על היין ענה 'לחיים' לקהל ונתן עוגה לילד שארף שי'. ניגנו 'עס קומט שוין די גאולה', לפתע החל הרבי לעודד בב' ידיו הק' יחד, ובתנועות מהירות מאוד פעמים רבות! הקהל היה בהתלהבות עצומה והשמחה גאתה. גם אח"כ המשיך הרבי לעודד את השירה בידו. בשיחה הראשונה דיבר הרבי על ההבדל בין עשרת הדברות שבפרשת יתרו לאלו שבפרשת ואתחנן, והמשיך לבאר את אופן העבודה ד"דירה בתחתונים". בסיום השיחה התבטא הרבי אודות שנה זו "נפלאות בכל – ועד להפלא הכי עיקרי והכי חיוני והכי חשוב".

את השיחה השנייה פתח הרבי בביאור ר"ת (נוספים) למילה 'מיד': משה, יהושע, ודורם. אחר דיבר על קבלת החלטות טובות ובסיום הזכיר על ה"שיפוצים ושיפורים ד'בית חיינו שבבבל'" השייך לכל היהודים דדורנו. ניגנו 'הוא אלקינו', באמצע השירה הורה לר' משה קוטלרסקי לומר 'לחיים' על כוס גדולה. בשיחה השלישית פתח הרבי בהוראה: על כאו"א להשפיע לכל הפחות על עשרה יהודים נוספים בכל עניני תומ"צ, ולהתחיל מעשר כוחות נפשו – השפעה בכוחות פנימיים ומקיפים, שזה נרמז בשמות 'חיה' ו'מושקא'. אח"כ דיבר על דבר אריכות ימים, ואמר שהפירוש ב"בן מאה - כאילו עבר ובטל מן העולם" אינו ח"ו היפך הטוב, אלא רק באופן הטוב – שבטלים ההעלמות והסתרים.

אח"כ פתח בשיחה הרביעית, כשהוא חוזר על ההוראה הנ"ל ומדגיש שהיא שייכת לאנשים נשים וטף. כן הזכיר שהעבודה צריכה להיות חדורה לא רק במקיפים דחיה ויחידה אלא גם בעצם הנשמה שלמעלה משמות, והורה לפרסם המדובר גם לאלו שלא נוכחים כאן. אח"כ הייתה חלוקת המשקה, כ-11 בקבוקים. בסיום החלוקה החל לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. אח"כ פתח בשיחה ש"זה עתה הכריזו אודות כינוס השלוחים וכינוס השלוחות", וביאר את עבודת השליחות דבני ובנות ישראל, בפרט ע"י הדלקת נרות שבת-קודש. הזכיר שהבת מדליקה לפני האם, כדי שזאת תוכל לתקן את הנר. בסיום אמר שלכל ילד וילדה צריך להיות חומש, סידור )עכ"פ 'מודה אני'), קופת צדקה ותניא. אח"כ אמר "להזכיר עוד הפעם על ענין השליחות" וסיים בנוגע להחלטות טובות שעל ידי זה באים לארץ הקודש תכף ומיד ממש. אח"כ הזכיר הרבי על דבר אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה ב-15:45. בסיום תפילת מנחה ניגנו את ניגון ההקפות, והרבי עלה לחדרו כשמעודד את השירה. לתפילת מעריב נכנס הרבי ב-17:40 )דקות ספורות לפני הזמן שהוכרז). הלילה הוגה (לראשונה) דף ה'הוראות ונקודות' מההתוועדות, היוצא לאור ע"י ועד הנחות התמימים מיד לאחר צאת השבת. 

יום ראשון, כ"א שבט

תפילת מנחה התפלל הרבי בגן עדן התחתון ב-13:20. חלוקת הדולרים ארכה למעלה מארבע שעות, והיא נמשכה מ-14:00 עד 18:15. במשך היום נודע כי הלילה לאחר תפילת מעריב יחלק הרבי קונטרס, אך עדיין לא היה ברור לציבור אם ייסע לביתו ברחוב פרזידנט, (לקראת כ"ב שבט – כבשנים עברו, ואם כן – מתי?) אך מיד עם סיום חלוקת הדולרים הגיעה ההודעה שהרבי יתפלל מעריב בזאל הגדול למטה, ואח"כ תיערך החלוקה במקום. הידיעה שמחה את לב הקהל המשתוקק לשמוע את קולו של הרבי בעברו לפני התיבה, והציבור הזדרז לתפוס מקומות לקראת התפילה. בד בבד החל ביהמ"ד להתמלא עוד, כשהורים עם ילדיהם הרכים ואפילו תינוקות קטנטנים הגיעו לקראת החלוקה. בשעה 19:05 לערך נכנס הרבי לבית המדרש לקול שירה אדירה של ניגון שנת הצדי"ק – 'שובה ה''. למרות הדוחק והצפיפות שהזכירו את ימי חודש תשרי, נוצר שביל שדרכו עבר הרבי כשהוא מעודד את השירה עד שהגיע לעמוד התפילה. לפני שהחל להתפלל פנה למזכיר והודיע שיאמר שיחה אחרי מעריב. בתוך סידורו היה מונח קונטרס עם שער שעוד לא חולק. הפעם התפלל הקהל בקול רם לאור הוראת הרבי בשבת פרשת בשלח שהתפילה צריכה להיות בקול רם ובשירה, אך העומדים באזור הסמוך להרבי יכלו לשמוע היטב את קולו. במהלך התפילה הוכן הסטענדער שעל גבי בימת הרבי לאמירת שיחה, ולאחר התפילה עלה לבימה ואמר שיחה שארכה כעשר דקות. השיחה המיוחדת כללה התייחסות ליום ההילולא הרביעי של הרבנית נ"ע. בין הדברים אמר הרבי כי אלו שנקראו על שמה צריכים להיות דוגמא חיה של מעשיה. כן אמר כי ההסתלקות לא פועלת חסרון ח"ו, ואדרבה, בכל שנה נפעלת עליה נעלית יותר. לאחר סיום השיחה ירד הרבי למטה שם חילק את הקונטרס. הקונטרס – בן כשישים עמודים, צבעו ורוד – נקרא "קובץ כ"ב שבט יארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית נ"ע", והוא מכיל שיחות ומכתבים על דבר מעלת נשי ישראל ובפרט בדורנו זה. הוא חולק בתוך נרתיק פלסטיק המכיל גם שטר ע"ס חמש דולר – לנתינה לצדקה ובהוספה מדילי' – וחתיכת 'לעקאח' בשקית ניילון. החלוקה ארכה כחמש שעות שבמהלכן חילק הרבי למעלה מעשרת אלפים קונטרסים! בשעה וחצי הראשונים עברו הגברים, אח"כ הנשים למשך כשעתיים וחצי, ואח"כ שוב הגברים. בעת החלוקה הרבי היה נראה מאוד 'אויפגעלייגט' וחייך לעבר רבים מהעוברים. כן עודד בצורה בלתי רגילה את שירת הקהל, והמחזה הזכיר מאוד את חלוקת כוס של ברכה בה מפסיק כ"ק אדמו"ר מפעם לפעם ומניף את ידו להגברת השירה. בסיום החלוקה, ב-00:30, ביקש הרבי שקית עבור ספרי התניא. מכיוון שלא היו במקום שקיות, המתין הרבי מעט עד שהובאה שקית, ואז לקח את הספרים בידו עם הסידור ושני קונטרסים ופנה לצאת מהזאל. בצאתו הביט לעבר ניירות שהיו על הרצפה והמתין עד שהרימו אותם.

יום שני, כ"ב שבט יום ההילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:05. בסיום התפילה הכריז הגבאי על מועד תפילת מנחה – "כשיהיו מוכנים". בצאתו עודד הרבי את השירה 'ניעט ניעט'. בשעה 13:45 נסע הרבי למקווה, ובצאתו למכונית חילק מטבעות לצדקה לכל העומדים שם, אנשים נשים וטף. לפני כניסתו לרכב הביט לעבר הצלם וישנסקי שעמד מהצד השני וצילם. סימן לו לשלום ואחר הרים ידו כשמטבע בתוכה וסימן לו לבוא ולקבלה. הנ"ל הגיע במהירות וקיבל את המטבע. הרבי חייך ונתן לו מטבע נוסף באמרו (ברוסית): "זהו עבור כל מאמציך, ועבור זה שהנך רץ וממהר כל הזמן". בשעה14:55 נסע הרבי לאהל. בצאתו חילק מטבעות לצדקה למזכירים ולעומדים בסמוך. חזר מהאהל בשעה 18:35, וכעבור כעשר דקות ירד לתפילות מנחה ומעריב. עם סיום תפילת מנחה עלה לבימתו, ולאחר תפילת מעריב פנה והביט לעבר הסטענדער המיועד לאמירת השיחה. הרבי פתח בשיחה שארכה כעשרים דקות. לאחריה, כשירד הרבי לחלוקת הדולרים, טרם התחיל לחלק, אמר בזה הלשון: "מען גייט איצטער צו דולר'ן, וואָס דאָס איז פאַרבונדן מיט כפליים לתושיה, ביז צו תושיה האמיתית בגאולה האמיתית והשלימה" [ניגשים כעת ל(חלוקת) דולרים, שזה קשור עם 'כפליים לתושיה', עד ל'תושיההאמיתית בגאולה האמיתית והשלימה]. אח"כ החל לחלק לכ"א שני דולרים. לכמה מהעוברים נתן פעמיים. 

יום שלישי, כ"ג שבט

לפני תפילת מנחה נתן את הסידור לחתן שנישואיו היום ונכנס בליווי משפחתו, וחילק להם מטבעות לצדקה. אח"כ יצא לתפילת מנחה. בסיום קדיש דרבנן סימן באצבעו לחלוקת הדולרים. לא היו במקום דולרים, והרבי המתין מעט עד שיגיעו הדולרים. חילק דולר לכל אחד. החלוקה ארכה כעשר דקות, ובסיומה הניח דולר אחד בסידורו ויצא כשמעודד את השירה לכל עבר. למעלה עמדו שלוחות הנוסעות היום, ובירכן "פאָרט געזונטערהייט, בשו"ט, הצלחה רבה". לתפילת מעריב נכנס הרבי ב-18:50.

 יום רביעי, כ"ד שבט

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:25. לפני תפילת מנחה, נתן את הסידור לחתן, בצאתו מגעה"ת חילק מטבעות לצדקה לילדים שעמדו בסמוך. גם בזאל למטה הניח מטבע באחת הקופות. לאחר התפילה המתין ליד המעלית למטה ר' לייבל זאייאנץ עם משפחתו והגיש לרבי שלושה ספרי תניא חדשים. הרבי בירכו בבשו"ט, ונתן לו ולכאו"א מבני משפחתו מטבע לצדקה. לתפילת מעריב נכנס הרבי בזמן הקבוע בתקופת החורף – ברבע לשבע, ובסיום התפילה העיף מבט לעבר הסטענדער הקבוע לאמירת השיחה... שוב זכינו שהרבי ישמיענו מדברותיו הק' זו הפעם השלישית (!) בשבוע זה. השיחה ארכה כחמש דקות, במהלכה דיבר הרבי על כך שהגאולה קרובה ביותר, בפרט שכבר כלו כל הקיצין כפי שפסק כבר נשיא דורנו וגם היה פסק דין של רבנים לפני כמה שנים בעניין זה, וסיים בקשר למילוי השליחות של כל יהודי שזה מביא את הגאולה. יש לציין, שסגנון הדברים היה מיוחד וגרם להתעוררות ולהתרגשות. אח"כ ירד הרבי וחילק לכאו"א שטר של דולר לצדקה. בסיום החלוקה הכניס לסידורו שני שטרות של דולר. בדרכו חזרה למקומו הק' הגיע יהודי שלא הספיק להגיע לחלוקת השטרות לצדקה, והרבי נתן לו שתי שטרות. 

יום חמישי, כ"ה שבט

לפני נסיעת הרבי למקווה ב-13:40, חילק מטבעות לצדקה לאנשים, נשים וטף, כמו"כ לפני נסיעתו לאהל ב-15:40 חילק מטבעות וסימן לכמה שעמדו מרחוק לבוא ולקבל. חזר מהאהל ב-18:45, ולאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. בסיום תפילת מעריב הביט לעבר הסטענדער – יש שיחה!...

בשיחה, שארכה כעשר דקות ונאמרה בעיניים עצומות, התייחס הרבי להחלטה על פירוק הנשק באמרו שזהו סימן על ימות המשיח – "וכתתו חרבותם לאתים גו'!" וקישר לפרשיות משפטים ותרומה. בסיום השיחה הזכיר על דבר הראשי תיבות ד'מיד' ו'ממש'. אח"כ ירד הרבי וחילק שלושה שטרות של דולר לכאו"א. כשניגנו באמצע החלוקה את הניגון 'שובה ה'' הניף בידו בעוז ועודד את השירה. בעת החלוקה לנשים, ובפרט לילדים, חייך מאוד והיה בפנים מאירות. בסיום החלוקה הכניס לסידורו שלושה דולרים ויצא כשמעודד לכל עבר.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)