חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרסום תמונת הרבנית
הכתב והמכתב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת יתרו | ה'יתרו' שבכל אחד
פרסום תמונת הרבנית
להתכונן לבירור האומות העולם של זמן הגאולה
השלב האחרון בהכנת העולם
סגולות נגד פחדים
מדוע רבה בר-רב-הונא מדד מים בשבת?
פרשת יתרו
הרבנית חיה מושקא נ"ע
גלגולי נשמות ומגבלות אישיות
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

הרב גבריאל צינער כתב לרבי בי"א אדר תשמ"ח: "באתי להעיר אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה" ושם נדפס תמונה מהרבנים ע"ה, ולפענ"ד אינו נכון דהא אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות, וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, ועי' באוצר הפוסקים סקי"ג בשם שו"ת הב"ח סי' י"ד דגם בגד אשה שכבר מתה עי"ש וא"כ ה"ש בנ"ד ועכ"פ מדת חסידות להחמיר".

מענה הרבי:

[א] על מה שכתב "באתי להעיר אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה" ושם נדפס כו', מחק הרבי התיבות "ושם נדפס", וכתב:

בודאי הבחין בהפשוט גם בלא הסתכלות כלל – אשר במהדורא אחרת הוסיפו בלי צבעים

[ב] על מה שכתב "ולפענ"ד אינו נכון דהא אחז"ל כו'", מחק הרבי תיבת "דהא", וכתב:

- ואף ד[אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיני רואות] ושולל בנוגע לאחרנייתא

[ג] על המשך דבריו "וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה" כתב הרבי (ההדגשות בדברי הנמען הן של הרבי):

[וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור] 1) [להסתכל אף בבגדי 2) [צבעונים של אשה] 3) [שהוא מכירה] ומכלל הן אתה שומע שלילת האיסור דכאשר אין ג' הנ"ל, ובפרט – כל הג'

[ד] בסיום דבריו כתב: "וא"כ ה"ש בנ"ד ועכ"פ מדת חסידות להחמיר".

הרבי מחק התיבה "וא"כ ה"ש", וכתב: משא"כ [בנ"ד]

וכתב על המשך דברי הנמען:

[ועכ"פ מדת חסידות להחמיר], אלא שעי"ז יתמעט ב"והחי יתן אל לבו" – כנראה במוחש (ואולי זוהי סברת המוסיפים הנ"ל).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)