חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת בא | זמן לקבל החלטה
"חסר לי רבי!"
מבט אחר על העולם
האמונה בביאת המשיח בכל יום - מגביהה מעל הטבע
תחליף ל"יחידות"
מתי ינוחו תלמידי החכמים?
פרשת בא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ה׳ שבט

בצאתו מתפילת שחרית עודד את השירה.

מאוחר יותר נודע שהרבי ייצא להלויתה של האשה החשובה הרבנית שושנה רייזל גוטניק ע״ה. בשעה 12:25 יצא הרבי, הביט על בעלה הרה״ג חיים גוטניק, ופניו הק' היו נראות מאוימות. הגיע אל מאחורי הארון, וההלויה החלה להתקדם. הפעם הלך הרבי (יותר מפעמים קודמות) עד קרוב לכולל חב״ד. שם נעמד הרבי בצדי הכביש (בין רכבים חונים) והביט לעבר הרכב שבו הארון שהמשיך לנוע, כשאחריו שיירת המכוניות הנוסעים לבית החיים. הרבי המשיך להביט לעברם עד שעברו כולם. אחר-כך ניגש הרבי לאמצע הכביש, עמד והביט זמן מה לכיוון אליו נסעה ההלויה, ואחר פנה ועלה על המדרכה. הלך לאורכה [סמוך ל-770 הלך בין קירות העץ (המקיפות את אתר הבניה) לבין גדר מאולתרת, והביט לעבר שני הפתחים]. ליד הדלת הוכן ספל מים על-גבי כסא. הרבי נטלו בימינו והעבירו לשמאלו ונטל ידיו שש פעמים לסירוגין. אחר ששמטו על צדו על-גבי הכיסא וניער את ידיו, הביט לעבר המזוזה ונכנס פנימה. בהלויה השתתף קהל רב.

לתפילת מנחה נכנס הרבי בשעה הקבועה, תוך כדי עידוד השירה. בסיום התפילה סימן לחלוקת שטרות. חילק לכאו״א שני שטרות. בסיום, הניח שני שטרות בסידורו (שעדיין נשאר בו הדולר מפעם שעברה), נגע בפרוכת ויצא תוך כדי עידוד שירת הקהל. ל'קבלת שבת' נכנס הרבי ב-17:20 לערך.

״לכה דודי״ ניגנו בניגון ״כי הנה כחומר״, ובהמשך - בניגון ״יחי אדוננו״. בסיום עודד הרבי כו״כ פעמים, והשירה נמשכה לזמן מה.

בקדיש שלפני ״כגוונא״ הסתובב הרבי לצדו והביט לעבר בני משפחת גוטניק שאמרו את הקדיש. אחר הסתובב לגמרי כבסיום התפילות, והביט כמחפש.

לשמו״ע נעמד הרבי מיד בתחילת ״השכיבנו״ (שלא כרגיל).

בסיום התפילה אמר 'גוט שבת' לעבר הקהל, ויצא בעידוד השירה. בצאתו מהזאל הושיט ילד להרבי לשלום, הרבי החזיר לו ועודדו.

הביט לעבר מודעה על שיעור לכהנים שיתקיים השבוע בעז״ה.

יום השבת קודש פרשת בא, ו׳ שבט

הרבי נכנס להתוועדות בעודדו את שירת הקהל עד הגיעו למקומו.

הבקבוק ממנו מוזג הרבי בשבועות האחרונים הוא בקבוק אחר ושונה (גדול יותר) מקודמו - הבקבוקון שהיה עד אז.

אחר שבירך על היין, החל הקהל לנגן 'עס קומט שוין די גאולה', והרבי עודד את השירה בהנפת ידו מפעם לפעם. נתן גם פרוסה מהעוגה לילד שארף.

בשיחה הראשונה אמר הרבי שכל יהודי, גם מי שנמצא בתחילת העבודה שייך וצריך להיכנס לפני ולפנים - ״בא אל פרעה״ - אל הגילוי שלמעלה מכל סדר ומדידה והגבלה, ״העשירי יהיה קודש״!

לקראת הסיום התבטא ש״...הגאולה הייתה צריכה לבוא מזמן, אלא שמאיזו סיבה שאינה מובנת כלל וכלל - הדבר התעכב עד עתה ועכ״פ עתה - תבוא״.

בהמשך התבטא שפתיחת ה״עינים הרוחניות״ כבר ישנה אצל כאו״א מישראל, ו״חסרה רק 'פתיחת העינים' לראות ענין זה גם בעיני בשר גשמיות״.

אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' עד מתי״, והרבי עודד את השירה בתנועות חזקות. כן עודד לעבר רבה של אילת הרב יוסף העכט.

בשיחה השנייה התייחס הרבי ליציאה מרוסיה, ושגם בזמן שקודם הגאולה מתקיים הענין של ״בשלח פרעה״ באופן שמסייעים מרצונם הטוב. את השיחה סיים הרבי במילים ״תיכף ומיד ממש ממש״.

ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה', ולאחר-מכן הורה לש״ץ לנגן ״שיבנה״. הש״ץ ניגן והקהל הצטרף לשירה. באמצע הורה בחיוך להרה״ח שלום דובער ליפשיץ לומר ״לחיים״.

בשיחה השלישית עורר הרבי על ענין של מעשה בפועל - ההכנות ליום ההילולא אצל אנשים נשים וטף, ״וכל אחד יחליט על פעולות המתאימות לענינו״.

אחר-כך התבטא בביטוי לא רגיל - שנמצאים עתה ב״זמן הכי נעלה״ (״די העכסטע צייט בלשון העולם״) - בו צריכה לבוא הגאולה תיכף ומיד.

וגם ההחלטות יהיו - ״באופן הכי נעלה״ (״אויפן העכסטן אופן״), שזה יזרז יותר את הגאולה. אחרי שיחה זו ניגנו את 'מארש ראש חודש כסלו'.

בשיחה הרביעית דיבר הרבי באריכות במעלת נשי ובנות ישראל (כנראה בקשר לנפטרת הרבנית ר. גוטניק ע״ה). בין הדברים אמר ש״מכיון שנשיא דורנו התמסר לכל אנשי דורו, לכל נשי דורו ולכל טף דורו - הרי כשיקויים ״הקיצו ורננו שוכני עפר״ קמים הם יחד עמו תומ״י״. ניגנו ניגון שמחה, והרבי עודד את השירה.

בשיחה החמישית הזכיר הרבי שוב על החלטות טובות בהכנות של כאו״א ליום ההילולא. ובמיוחד בנוגע לנשים, כפי שנשיא דורנו התעסק במסירות נפש מיוחדת להפצת התורה גם לנשים. בסיום הזכיר על חלוקת המשקה, וסיים ״גאולה... תומ״י ממש, והוא העיקר!".

אחרי שיחה זו עלו מקבלי המשקה, ולאחר אמירת 'לחיים' על הכוס לתוכה מזג הרבי. בסיום החלוקה התחיל הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל, ועודד את השירה, גם לעבר הרב יוסף העכט. באמצע טעם מהמזונות. על הרב משה קוטלרסקי שאמר ״לחיים״, המשיך הרבי להביט וסימן שיאמר על כוס גדולה.

כמה אורחים נכחו בהתוועדות, וביניהם: ד״ר יצחק דוד יועץ ראש הממשלה לעניני תפוצות, וכתב מה'ניו יורק טיימס'. הרבי הזכיר על אמירת ברכה אחרונה, וההתוועדות הסתיימה ב-15:20. כשניגנו ב״שים שלום״ במנחה, עודד הרבי בשתי ידיו הק'. בעת הקדישים הביט לעבר בני משפחת גוטניק שליט״א. בצאתו עודד את השירה.

לתפילת מעריב במוצש״ק נכנס הרבי לזאל הקטן ב-17:35 בעודדו את השירה 'דידן נצח', והפעם שלא כרגיל - גם לאחר שנעמד על-יד הסטענדער המשיך לעודד מעט כששירת הקהל מתגברת לרגע, אך מיד התחילו בתפילה. לפני כן הביט לעבר השעון. אחר התפילה, בשעת ההבדלה, הביט לעבר המבדיל, אחר-כך הסתובב מעט, סקר את הקהל והביט על השעון.

בצאתו עודד את השירה, גם עודד לעבר המזכיר הריב״ק. לפני שנכנס לחדרו בירך נוסעים לדרכם.

יום ראשון, ז' שבט

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15.

תפילת מנחה התפלל הרבי בג״ע התחתון ב-13:45. ב-14:05 יצא הרבי לחלוקת הדולרים, שנמשכה עד 18:10. הרבי נכנס לתפילה בזאל למעלה ב-19:05, והמשיך לעודד גם לאחר שהניח את הסידור על הסטענדער.

יום שני, ח' שבט

בשחרית לאחר קריה״ת, נגע הרבי בפרוכת ונישק. למקוה נסע הרבי ב-13:35. ב-14:45יצא לאהל וחילק לפני-כן מטבעות לצדקה למזכירים שי' ועוד.

ב-18:15 לערך חזר הרבי ל-770, וכעבור דקות מספר נכנס לזאל למטה לתפילות מנחה ומעריב. בעלותו לבימת התפילה עודד אך לא הסתובב. בצאתו עודד את השירה 'עס קומט שוין די גאולה'.

היום יצא לאור היום המאמר ליו״ד שבט. הפתח דבר נושא את התאריך ״מוצש״ק פ' בא״.

יום שלישי, ט' שבט - ערב 'יום הבהיר' יו"ד שבט

לתפילת שחרית נכנס הרבי לפני השעה עשר, הסתובב לעודד את השירה. כן עודד את השירה בעת צאתו מהתפילה.

לפני הצהריים נודע שהרבי יחלק הערב קונטרס! תכונה מיוחדת ניכרה בקהל לקראת האירוע, הן בקרב האורחים הרבים שהגיעו, בהם שלוחים רבים ותלמידי התמימים שהגיעו מרחבי העולם, והן בקרב המקומיים.

לתפילת מנחה יצא הרבי מחדרו ב-15:35, נתן את הסידור לחתן, וחילק לכל הילדים וההורים שי'. כשיצא מגן-עדן התחתון המשיך לחלק לכל אלו שעמדו שם.

למטה עודד הרבי את השירה. הקהל גדול בלי עין-הרע, ואווירת יו״ד שבט כבר נרגשת בחלל האויר.

בסיום התפילה סימן לחלוקת דולרים, וחילק דולר א' לכאו״א. לכמה וכמה חייך. לכמה שאמרו להרבי על דבר יום הולדתם, איחל ״שנת הצלחה״. בעת השירה, כשניגנו ״שובה ה'״, עודד הרבי פעם א' בב' ידיו הק' יחדיו! בסיום החלוקה הניח שני שטרות בתוך סידורו, ויצא תוך כדי שמעודד את השירה. על תפילת מעריב הוכרז לשעה 19:00.

תפילת מעריב התקיימה בזמנה. 770 היה מלא וגדוש מפה לפה. הרבי נכנס לזאל בשעה 19:00, נגע בפרוכת, ונעמד ליד עמוד התפילה שהוכן במיוחד. כעבור שניות מספר פתח

בקול ב״והוא רחום״.

את הקדיש שלפני שמו״ע, אמר מתוך דף הקדיש. בסיום התפילה פנה הרבי וניגש לשולחן החלוקה, שם שאל את הריל״ג אודות אברך א' באם נמצא. טרם התחיל לחלק, פתח בדברים קצרים, שתוכנם הוא שנמצאים ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, ונכנסים ליום הרביעי בו נתלו המאורות, והנתינה לצדקה תזרז עוד יותר את הגאולה, שבה יהיו ״שני המאורות הגדולים״. מיד אח״כ החל בחלוקת הקונטרס.

הקונטרס נקרא ״קונטרס מאמרים תרפ״ב״ - וכולל שלושה מאמרים מראשית שנת תרפ״ב שנמצאו לאחרונה בכתב-יד. למאמרים נלוו הערות ומראי מקומות. בתחילתו תמונת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע. בסופו פאקסימיליות מכתב יד מעתיק, ותולדות כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע.

הקונטרס נתון בתוך נרתיק פלסטיק יחד עם שני שטרות של דולר לצדקה. צבעו אדום והוא מכיל כ-50 עמודים. ה'פתח דבר' נושא את התאריך ״מוצש״ק פ' בא״.

בעת החלוקה ענה על בקשות ברכה של אחדים: 'אמן', 'הצלחה רבה', 'ברכה והצלחה', 'רפו״ש' וכיו״ב.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלושה קונטרסים בתוך סידורו, המתין וחילק למאחרים שעוד לא קיבלו, אחר נגע בפרוכת (לא בקצה כרגיל), ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה בעוז. בדרך נעצר לחלק לעוד, וכן המתין שירימו דף קודש מהרצפה. כשעבר ליד הצלמים סימן לעברם - בשאלה האם קיבלו, ועלה לחדרו. לפני שנכנס לגן-עדן התחתון שוב עודד את השירה.

החלוקה הסתיימה ב-22:30, לאחר יותר משלוש שעות של חלוקה, בהם חילק הרבי כ-7,000 קונטרסים (!).

מיד לאחר-מכן חזרו שני תמימים ברבים את ב' ה'אותיות' הראשונות

יום רביעי, יו"ד שבט

מ"ב שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

הרבי נכנס לתפילת שחרית ב-10:10, ונעמד ליד העמוד. את הקדיש דרבנן אמר מתוך דף הקדיש הנמצא בתוך הסידור. לפני שפסע ל״עושה שלום״ סגר את הסידור.

מהפרטים המיוחדים בתפילה זו: אמר את כל ״ישתבח״ בקול. בקריאת שמע אחז את הציציות ביד ימינו שלא כרגיל, וכך גם הניחן על עיניו באמירת ״שמע ישראל״.

בשיעור תהלים שאחר התפילה, התחיל וסיים בקול כל פרק. את הפסוק ״פדה בשלום נפשי גו'״ אמר בקול. לפני שהתחיל בשיעור היומי היה נראה שאמר בעל-פה את פרק כ' (כיון שהיה חתן לא אמרו תחנון).

בשעה 13:55 יצא הרבי למקוה (לבוש במעיל). לאהל נסע ב-15:30 (עם המעיל). לפני-כן נתן מטבעות למזכירים שי', ואחר-כך גם סימן לצלמי הוידאו שהיו שם לבוא לקבל. אחר סימן בידו לשלום ונכנס לרכב.

ב-18:30 לערך חזר הרבי מהאהל. כעבור דקות מספר נכנס לתפילת מנחה - לפני ה'עמוד'. בטרם התחיל את התפילה פתח את דף המשניות והתחיל מ״מחט״ כו' ואמר קדיש דרבנן. אחר-כך פתח את הסידור ואמר בקול ״אשרי״.

בקדושה, לפני ״ובדברי קודשיך״ הפסיק לרגע.

בסיום התפילה עלה הרבי לבימתו, למקומו הרגיל, והחלה תפילת ערבית.

אחר התפילה סימן הרבי לחלוקת דולרים, וירד במדרגות הבימה לעבר מקום החלוקה. למטה המתין השר משה קצב, שכבר נכח מעת תפילת מנחה, יחד עם צוות עוזריו. בהגיע הרבי אל השולחן הציג הרב לייבל גרונר את השר קצב באמרו שהוא שר התחבורה. הנ״ל הגיש את ידו באמירת 'שלום עליך כבוד הרבי', הרבי לחצה ופתח עמו בשיחה בת כ-15 דקות! כשידיהם לחוצות עד סיום השיחה.

אחר-כך הציג השר קצב את בנו וכמה מעוזריו וקיבל שלושה שטרות. אח״כ המשיך הרבי לחלק שטר אחד לכל אחד ואחד, ולכמה וכמה נתן הרבי דולר נוסף.

כרגיל בזמן האחרון שרו את הניגון ״שובה ה' עד מתי״ בעת החלוקה, כמו בעוד הרבה הזדמנויות אחרות. ניגון זה התחבב מאוד על אנ״ש והתמימים, בפרט לאור תגובות העידוד המיוחדות של הרבי להם זוכים בעת שירת ניגון זה. גם הפעם עודד הרבי כמה פעמים בעת ששרו את הניגון.

בסיום הניח הרבי שטר א' בתוך סידורו, עודד את השירה. ובדרך צאתו הוציא הרבי את השטר מתוך סידורו, והניח בתוך קופת הצדקה.

גם למטה בביהמ״ד וגם למעלה (ליד המעלית) בירך נוסעים לדרכם.

התקהלויות רבות נוצרו על פני הזאל, בנסיון לשחזר וללקט את פירורי המידע משיחת הרבי עם השר.

יום חמישי י"א שבט

שלא כרגיל ישב הרבי בעת קריה״ת שחרית.

בשעה 14:10 נסע הרבי למקוה. נתן מטבע לצדקה למזכיר שי'. כשיצא לאהל חילק מטבעות למזכירים ועוד, ונסע ב-15:10. ל-770 חזר הרבי ב-18:30. בהיכנסו לתפילות עודד את השירה ״דידן נצח״. בגמר התפילה הסתובב הרבי לעבר הסטענדר כסימן לשיחה!

השיחה נסבה במעלת יום האחד עשר ובהמשכה דיבר בהתרגשות ניכרת ובעצימת עינים אודות שלימות הארץ. בסיומה חילק שטר א' לכאו״א, ולהרבה קרא שוב ונתן להם דולר נוסף, לכמה מהם חייך הרבי מאד בעת שנתן את השטר הנוסף.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלשה שטרות בסידורו, נגע בפרוכת ויצא בעידוד השירה. ליד המעלית עמד ר' שלום בער לוין והרבי שאלו ״שוין באקומען״? [=כבר קיבלת?]. למעלה עודד כמה פעמים לפני שנכנס לחדרו.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)