חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת שמות | אי אפשר להתרגל לגָלות!
מתלוננים ולא פועלים
רעיית צאן כהכנה למנהיגות
חמורו של משיח
פרשת שמות
רבינו הזקן
על פי הגורל
נסיכים או רועים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, כ"ף טבת | יאצ"ט הרמב"ם ז"ל

כחצי שעה לפני תפילת המנחה פרצה שריפה במשרד הר' לייבל גרונר, וכעבור זמן קצר היא כובתה. היה נזק ברכוש. עקב נזילות המים, העשן והפיח שחדרו לזאל למטה, התקיימה תפילת מנחה בזאל למעלה, בשעה 15:20. כשנכנס הרבי לזאל עודד את השירה והביט על השעון. בסיום התפילה הוכרז על קבלת שבת לשעה 17:00. היו שציינו שוב את הצורך בזירוז הבניה וזאת ע"פ השיחות בהתוועדויות שנת תשמ"ג – שגם אז הייתה הדליקה בתקופה זו. עד כניסת השבת נוקה וסודר הזאל כיאה לקבלת עשרות האורחים כן ירבו, ביניהם: קבוצה שהגיעו לשבת פגישה, שתי קבוצות מצרפת, ועוד. הרבי נכנס ב-17:35, ועודד את שירת 'דידן נצח'. גם בעלותו לבימה – הסתובב ועודד. 'לכה דודי' ניגנו בניגון 'בך ה' חסיתי', ובהמשך – בניגון שמחה (שמנגנים בהקפות). בסיום עודד הרבי בחוזק וחזרו על הניגון שוב ושוב.

שבת-קודש פ' שמות, כ"א טבת

לתפילת שחרית נכנס הרבי לקול שירת הקהל 'דידן נצח'. במשך התפילה ניגנו בכמה קטעים, 'ממקומך' ניגנו בניגון 'שאמיל', 'שים שלום' ניגנו הן בשחרית והן במוסף, ובכולם עודד הרבי בעוז. אחרי אמירת ההפטרה החזיר הרבי את דף ההפטרה מהסידור לחומש, ובעת חזרת הש"ץ במוסף פתח את החומש ועלעל בדף, אחר הוציאו מהחומש לגמרי ועיין בו – בכולו עד אמירת 'מודים', ואז הכניסו שוב לחומש. בסיום התפילה הוכרז על ההתוועדויות שתתקיימנה בכ"ד טבת ע"י צא"ח, ועל התוועדות הרבי בשעה 1:30. הרבי הנהן בראשו ל'גוט שבת' ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה לאורך הדרך.

ההתוועדות

לאחר שבירך הרבי על היין החלו לנגן (כבשבוע העבר) 'עס קומט שוין די גאולה'. הרבי עודד את השירה, ובאמצע נתן מהעוגה לילד שארף שי'. בשיחה הראשונה דיבר הרבי על יארצייט הרמב"ם ז"ל שחל בערב שבת, והקשר לפרשת השבוע. בהמשך דובר על כך שכל יהודי יורש את כל עניני האבות במילואם, וכפרשה הבאה "וארא – אל האבות" (רש"י), שכאו"א זוכה לראיית אלוקות "עם כל השטורעם" כמו שהיה לאבות. אחר השיחה ניגנו 'שובה ה' עד מתי' במשך זמן ארוך כשמידי פעם מעודד הרבי בתנועות חזקות, במיוחד לעבר קבוצות האורחים.

את השיחה השנייה פתח הרבי בצורה מיוחדת: "האמור לעיל משמש גם מענה לשואלים – מהי ההוראה שיש ללמוד משבת זו". הרבי ביאר שההוראה צ"ל מחיי הרמב"ם, שהן תורתו והן השלימות בחייו שייכים לכל יהודי. בהמשך ביאר את מעלת יצי"מ שתוזכר גם בגאולה השלימה. ובסיום השיחה אמר שההחלטות טובות של כאו"א הם – להוסיף עוד בלימוד ספר הרמב"ם. אחרי שיחה זו הקהל החל לנגן ניגון שמחה המושר בהקפות והרבי עודד בחוזק רב ובתנועות רצופות. כל הקהל רקד בשמחה רבה, כשבתוכו בולטות הקבוצות הנ"ל שקפצו ורקדו וכו'.

בשיחה השלישית דובר במעלת ספר הרמב"ם, ובסיומה הזכיר הרבי שוב את ההוראה להוסיף בלימוד הרמב"ם, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לסביבתו עד ל"תלמידים הרבה". ניגנו ניגון שמחה, והרבי החל מיד לעודד בתנועות נמרצות כשכל גופו הק' מתרומם קמעא, ולפתע המשיך בשני ידיו הק' יחד כמה וכמה פעמים, והשמחה הייתה רבה מאוד. כעת, סימן הרבי לחזן והלה ניגן 'שיבנה ביהמ"ק' כשכל הקהל מצטרף בעוז בעת שידיו הק' של הרבי מעודדות את השירה ללא הרף. בשיחה הרביעית חזר, תבע והזכיר שוב על החלטות בלימוד הרמב"ם, וסיים את השיחה במילים "וממש ממש עם ענני שמיא"!

כאן עלו לוקחי המשקה, והכריזו איש איש על פעולותיו, ו"מהם יראו וכן יעשו".  בסיום החל הרבי את ניגון הקפות לאביו ז"ל, עודד את השירה, ואחר הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה ב-15:10 לערך. בקריה"ת במנחה, הביט הרבי לעבר העולים לתורה, משך זמן. ב'שים שלום' עודד בשני ידיו הק' על הסטענדער. בסיום התפילה הכריז הגבאי על זמן תפילת מעריב לשעה 17:20. את הזאל יצא הרבי תוך כדי שמעודד לאורך הדרך את שירת הקהל. כשנכנס הרבי לתפילה עודד את השירה "שובה ה'", ובצאתו בירך נוסע לדרכו ועודד את השירה 'דידן נצח'.

יום ראשון, כ"ב טבת

לשחרית נכנס הרבי חמש דקות לפני השעה עשר. תפילת מנחה התפלל הרבי בג"ע התחתון בשעה 14:00 לערך, לפני כן, כשיצא נתן את הסדור לחתן עם מטבעות לצדקה לו ולבני משפחתו. אח"כ אמר הרבי שרוצה לחלק לכל הנמצאים (במניין שם), וכשסיים – החלה התפילה. בשעה 14:20 לערך החלה חלוקת הדולרים לאנשים, נשים וטף, כמידי יום ראשון. ביניהם עברו גם הקבוצות ממונטריאול, מצרפת ועוד. בשעה 18:30 הסתיימה החלוקה, הרבי הניח שני שטרות בתוך הסל, לקח את הסל ביד, ונכנס לחדרו. כעבור חמש דקות יצא הרבי לתפילת מעריב למעלה בזאל הקטן (כבשבוע העבר), בהיכנסו ובצאתו עודד את השירה 'עס קומט שוין די גאולה'. אחר 'ברכו' הביט לצדו לעבר הילד שארף שי' הקטן. בצאתו בירך נוסעים לדרכם.

יום שני, כ"ג טבת

בחזרת הש"ץ בתפילת שחרית עיין הרבי בתהילים. בקריה"ת אחר שירד מהבימה לפני שניגש לבימת הקריאה עודד בתנועת ידו לעבר ילד. כשחזר – נגע בפרוכת. למקווה נסע הרבי (לבוש במעיל) ב-14:45. לפני כן חילק מטבעות לצדקה לכל הנוכחים שם, וסימן בידו לשלום. לאהל נסע הרבי בזמן השקיעה (ב-16:40 לערך) – דבר נדיר ביותר! ב-18:55 חזר הרבי ל-770, ונכנס לתפילות. בסיום תפילת מעריב פנה הרבי וסימן לחלוקת דולרים, אך לפתע פנה עוד והביט לעבר המיקרופון שוב ושוב – לסמן כי ברצונו לומר שיחה. הסטענדער הוכן מיד, והרבי פתח בשיחה שנמשכה כעשר דקות לערך, כשחלקה נאמר בעיניים עצומות. השיחה הייתה מיוחדת. הוזכר בה מכתב-העת 'הקריאה והקדושה' ועל זה אמר הרבי שאחד הטעמים בהדפסתו הוא, שכל ענין בו יהיה "קריאה" לכל יהודי בדור זה להיות "א לעבעדיקע קדושה"! בהמשך אמר שאת ההחלטה לתת צדקה "כפלים לתושייה" מכריזים ומפרסמים בכל העולמות ובמילא הקב"ה אינו ממתין ומביא מיד את הגאולה השלימה. הדברים בסיום השיחה נאמרו בכאב ובצער ניכר... בגמר השיחה ירד הרבי מהבימה וחילק לכאו"א שני שטרות לתת לצדקה, ולהרבה מהעוברים חייך. לילדים שאמרו 'משיח נאו' ענה 'אמן'. לבנו של ר' שלמה קונין נתן הרבי שני שטרות נוספים באמרו "אָפּגעבן פאַרן טאַטן" [=לתת עבור אביך]. במשך החלוקה ניגנו כמה ניגונים. לקראת סיום החלוקה ניגנו 'שובה ה'' ולפתע הניף הרבי פעמיים את ידו לשמאלו לעבר העומדים שם, ושוב הניף את ידו לצדו הימני. השירה גברה והשמחה הייתה רבה. בסיימו הניח הרבי ארבע פעמים – שני שטרות בסידורו, כשבניהם מגיעים עוד ועוד אנשים שלא קיבלו. את הזאל יצא הרבי בעודדו את השירה, ולמטה ולמעלה בירך נוסעים לדרכם.

יום שלישי, כ"ד טבת | יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן

תפילת שחרית הייתה כרגיל. למקווה נסע הרבי ב-13:30 לערך. לפני כן חילק מטבעות לצדקה לנוסעים ולשאר העומדים שם. כשחזר מהמקווה, היה ליד הפתח ציוד של הפועלים שהפריע למעבר. מישהו פינה את הדרך והרבי סימן לו באות תודה. ב-18:40 חזר הרבי ל-770. בסיום מעריב הוכן השולחן לחלוקת הדולרים, עליה ידע המזכיר עוד קודם לכן. הגבאי הכריז בשם צא"ח על התוועדות הלילה בקשר לכ"ד טבת מטעם צא"ח, אחר ירד הרבי לעבר מקום החלוקה וחילק לכאו"א שני שטרות. לגב' שטרנברג  נתן הרבי שטרות נוספים עבור בעלה. הנ"ל אמרה לרבי שיש לה בשו"ט. הרבי אמר שבינתיים יעשה שם פארבריינגען... הנ"ל אמרה שזה תודות לברכותיו של הרבי, והרבי ענה בהצביעו למעלה "דעם אויבערשט'נס ברכות" [ברכותיו של הקב"ה]. בסיום החלוקה הניח הרבי בתוך הסידור מעטפה שקיבל ושני שטרות, ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה הן למעלה והן למטה.

יום רביעי, כ"ה טבת

בסיום תפילת שחרית בירך הרבי נוסעים לדרכם. כשיצא לתפילת מנחה, סימן לשלום לעומדים למעלה, עודד את השירה בדרכו. בתחילת חזרת הש"ץ ענה הרבי אמן ו"ברוך הוא וברוך שמו" בבולטות עם הילדים. אחר התפילה בירך נוסעים למטה ולמעלה.

יום חמישי, כ"ו טבת

כשניגש הרבי מהבימה ל'שלישי' בקריה"ת, עודד בתנועת ידו לעבר ילד שעמד בצד. כשחזר, נגע בפרוכת. למקווה נסע הרבי ב-13:55 (לבוש במעיל, וכן כשנסע לאהל). לפני-כן נתן מטבעות לצדקה למזכירים ועוד. ב-15:45 נסע הרבי לאהל, ושוב חילק לצדקה כנ"ל. חזר ל-770 בשעה 18:35, ונכנס לתפילות למטה. ב'קדיש' בסיום תפילת מעריב, ענה הרבי 'אמן' עם הילדים. אחר התפילה עודד כמה וכמה פעמים וכן לאורך הדרך יותר מהרגיל, וכן למעלה עודד חזק.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)