חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 י"ז בכסליו התשפ"ד, 30/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת שמות | אי אפשר להתרגל לגָלות!
מתלוננים ולא פועלים
רעיית צאן כהכנה למנהיגות
חמורו של משיח
פרשת שמות
רבינו הזקן
על פי הגורל
נסיכים או רועים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"א טבת 

תרס"ד

יום הולדת הרבנית שיינא הורנשטיין, בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בליל ש"ק פ' שמות בשעה שתים עשרה בלילה, בעיר ליובאוויטש.

(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' כ. כב. סה"מ תשי"א  (מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) ע' 106)

באחת מאגרותיו כותב לה אביה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

אבא [כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב] אמר עליך שיש לך חושים עדינים. "חושים עדינים" זהו תואר נכבד ביותר, ובייחוד כשהוא בא מאישיות כזאת...

(ימי חב"ד ע' 95)

כ"ב טבת   

תרל"ח

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק, בנו של הרה"ק ר' ברוך שלום – הרב"ש - בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. שימש כרב בעיירה פודוברנקה, ובסוף ימיו נתמנה לרב העיר בישינקוביטש.

בשנת תרל"ח חלה מאד, ונסע לבית הרפואה בעיר קייב לדרוש ברופאים מומחים, אך הוא נפטר שם במיטב שנותיו בגיל ארבעים וארבע, ומנוחתו כבוד בקייב.

(קיצור תולדות חב"ד ע' 140)

כ"ג טבת 

תרס"ה

יום פטירתו של הרה"ק  ר' לוי יצחק מסיראטין, חתן אדמו"ר חיים שניאור זלמן מליאדי, בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, ומנוחתו כבוד בעיר וורשה.

(ימי חב"ד ע' 95)

חותנו הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן התנה עמו שלאחר החתונה יהיה אצלו בליאדי (כי לפני זה היה גר בווארשה). אז קבע דירתו בליאדי, וחותנו התחיל ללמדו דרך חסידות חב"ד ולמד עמו בכפלים לתושיה וכל טובו לא מנע ממנו והי' יקר אצלא מאוד, והוא נתן עינו ולבו על לימוד הזה ושתה בצמא דברי קדשו של מר חותנו הקדוש נ"ע עד כי גדל והצליח ועשה פרי כו' ובמשך הזמן התחיל לחזור הד"ח לפני אנ"ש הקשורים והעטופים. כן ישב בליאדי על התורה והעבודה כל ימי חיי חותנו אדמו"ר נ"ע. וכאשר נפטר חותנו אדמו"ר נ"ע בשנת תר"מ היה איזה שנים בליאדי ואחר כך בסוף שנת תרמ"ב קבע דירתו בעיר סיראטשין. ולשם התחילו לנסוע הרבה מאנ"ש של מר חותנו הקדוש לקבל לקח מפיו ולשאול בעצתו ברוחניות וגשמיות, בסוף ימיו חזר לוורשה.

(בית רבי ע' 250 (ח"ג פט))

כ"ד טבת 

תקע"ג

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, במוצאי שבת קודש פרשת שמות כחצות שעה י"א בכפר פייענא, בגיל שישים ושבע וחצי, ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש שבפלך פאלטאווא, בבית החיים שעל גדות נהר פְּסוֹל.

המרחק מכפר פייענא לעיר האדיטש הוא כ-400 ק"מ. החסידים עשו את כל הדרך הארוכה בעגלה בשלג.

לפי מסורת חסידית, הובילו את גופו הקדוש לקבורה לעיר האדיטש - כיון ששם היה בית קברות יהודי מכובד.

(מפי חסידים, נדפס ב-1000 עובדות ע' 24)

מסופר, כי לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן לא ידעו החסידים היכן להטמינו, והניחו את הארון על עגלה. באורח פלא החלו הסוסים דוהרים אל הלא נודע, וכולם הבינו כי מן השמים הדבר. העגלון נטש את המושכות והתיר לסוסים את הרצועה למען ינווטו בעצמם את דרכם המסתורית, לאחר זמן מה עצרו הסוסים מריצתם ליד העיר האדיטש, אז הבינו החסידים שרצונו להטמן שם.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב: שימים אחדים לפני הסתלקותו אמר רבנו הזקן: נשבע אני בחיי נפשי, שבכל מקום שיהודי יעבוד את ה' מתוך מסירות נפש – אהיה עמו ואעזור לו.

(סה"ש תש"ה ע' 121)

וכך כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: במוצאי ש"ק האחרון לפני הסתלקותו אמר כ"ק אדמו"ר הזקן: דער וואס וועט זיך האלטן אין מיין קליאמקע, וועל איך אים טאן א טובה [= מי שיאחז בידית הדלת שלי, אעשה לו טובה] בעלמא דין ובעלמא דאתי.

(סה"ש תרצ"ט ע' 338)

לאחר הסתלקות אדמו"ר הזקן, מצב הבריאות של בתו הרבנית פריידא נחלש מאד והיא נפטרה פחות מחצי שנה לאחר אביה.

(קיצור תולדות חב"ד ע' 70)

תקע"ג

כ"ק אדמו"ר האמצעי מקבל את הנשיאות.

בימי נשיאותו של הרבי האמצעי, התרבה מספר החסידים, עד שהוכפל ושולש לעומת מספרם בימי רבנו הזקן. האברכים היו בעלי חושים וביניהם – נואמים מצויינים, וגם עצם וגוף המאמרים של אדמו"ר האמצעי היו בריבוי הסבר ומובנים לרוב השומעים.

זקני החסידים סיפרו בשם הזקנים שבדורם, שבשנה הראשונה לנשיאותו ניתוספו ברוסיה הלבנה בלבד ט"ו אלף חסידים. בשנה השניה – תקע"ה – הפך כל פלך צ'רניגוב לחסידי חב"ד!

(קונטרס לימוד החסידות ע' 13)

תשי"ב

כ"ק אדמו"ר הורה לתלמידי הישיבות להשתדל ללמוד ההלכות הנדרשות על מנת לקבל "סמיכה" להוראה עוד קודם חתונתם. הרבי סיפר כי כך הוא מנהג בית הרב. ובטעם הדבר אמר הרבי: כיון שלעתים תכופות מתעוררות בבית שאלות שונות בהלכה, ואי אפשר ללכת לעיתים קרובות כל כך לשאול את הרב, ולכן צריך להיות רב בתוך הבית.

(תורת מנחם ח"ד ע' 260. לקו"ש ח"א ע' 53)

כ"ו טבת 

תשי"א

העיתונות היהודית בניו יורק פירסמה שחסידי חב"ד קיבלו על עצמם את הרבי כממלא מקום של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכי ההכתרה הרשמית תהיה ביו"ד שבט.

(ימי מלך ח"ג ע' 1131)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)