חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלא להפלות בין הבנים
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויחי | חזק ונתחזק מתוך החושך הכפול
ברגע כמימרא יודעים המסקנות
מעשה אבות, סימן ונתינת כוח לבנים
פקוד יפקוד אתכם
שלא להפלות בין הבנים
אמרה נאה או רעיון נשגב?
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

תשובת הרבי לבקשת אב שיערוך את נישואי בנו בשנת תשל"ז * האם שביקשה את הרבי להיות סנדק לבנה בשנת הכ"פים * האב ש'לחץ' על הרבי לעשות 'תספורת' לבנו * בר-מצווה בהשתתפות הרבי ובר-מצוה זוטא בחדרו של הרבי

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בשלהי חודש טבת תשל"ז כתב הרה"ח ר' מנחם מענדל ברוק לרבי שהרבי יסדר קידושין לבנו ר' לוי יצחק, שנקרא על שם אביו של הרבי [ראה: 'ימי מלך' כרך ב' עמ' 856-855]

במענה על כך ('אגרות-קודש' כרך לב עמ' קח) השיב הרבי:

ותהא בשעה-טובה ומוצלחת בכל.

אזכיר על-הציון.

הזהירו חכמינו-זכרונם-לברכה ובכמה מקומות שלא לעורר אפשריות דקנאה, תמהון וכיוצא-בזה. ובפרט כשמדובר בהתחלת בנין עדי-עד וכו' וקל-להבין.

בשנים הראשונות לנשיאותו ערך הרבי מספר חופות – כפי שמתואר בהרחבה באלבום "מקדש ישראל" – ולאחר-מכן פסק מלעשות כן.

להלן מענה שכתב הרבי לאשה שהזמינה את הרבי להשתתף בברית-המילה של בנה ברצונה לכבד את הרבי בסנדקאות (פורסם ג' שבט תשס"ה עמ' 16):

העיקר בנוגע לברכה הרי-הוא הרוחני – ובזה אין המקום גשמי מפסיק, ובלבד שיכוונו את השעה (שיודיעו הזמן שיתחילו בברית בשעה-טובה-ומוצלחת).

בנוגע שאהיה נוכח בגוף – הנה

א) למה להם לשנות מנהג שהונהג מכמה שנים, שאיני הולך לסנדקאות.

ב) ועיקר – אין לקשר הכניסה לבריתו של אברהם-אבינו של בנם שליט"א – עם קנאה חס-ושלום מכמה-וכמה שלפניהם שרצו שאהיה סנדק, ומפני המנהג הנ"ל לא יכולתי למלאות בקשתם.

ג) ובפרט שנזהרים בכיוצא-בזה – שלא להיות יוצא מן הכלל בבליטה, מפני עין טובה וקל-להבין".

והרבי חתם בברכה:

ואתה הסליחה. ויגדלוהו – ביחד עם בעלה שליט"א – וכל-יוצאי-חלציה שליט"א לתורה-חופה-ומעשים-טובים מתוך הרחבה אמתית".

בחורף תשט"ז ביקש הרב ד"ר צבי הרכבי (ז"ל, בן העיר יקטרינוסלב) שהרבי יואיל לערוך 'תספורת' לבנו שנסע עם אמו לארצות-הברית, וביקשה להיכנס לרבי ל'יחידות'.

הרבי, בג' שבט, כותב לו:

ובמה שכותב אודות התספורת של בנו שי' – הנה זה מזמן רב שאיני משתתף בכגון דא מכמה טעמים. וידוע שבדברים שבגלוי הזהירו רז"ל שלא לחלק, בכדי שלא לבייש את מי שאין וכו'. ואתו הסליחה. והשי"ת יזכהו ויצליחו – ביחד עם זוגתו – לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת אמיתית.

למעשה, הסיפור לא הסתיים. כמה ימים לאחר-מכן מוסיף הרבי וכותב בשולי המכתב:

מסיבה נתעכב שילוח המכתב, ובינתיים נתקבל המברק ע"ד [על דבר] התספורת. ואף שקשה הי' עלי הדבר, ומטעם הנ"ל – הנה לעשות רצונו חפצתי כיון שמתאמץ כ"כ [=כל כך]. והיום בקרה כאן זוג' [=זוגתו] ובנם שליט"א בלוית אחי' שי' [=הפרופ' אברהם יצחק הכהן כ"ץ (ז"ל)] ועשיתי כבקשתו.

ויהי רצון מנותן התורה שמהתחלת "ובשנה הרביעית יהי' [יהיה] כל פריו קודש שאביו מקדשו לתורה הילולים לה' שמהלל להקב"ה" (תנחומא קדושים יד)...

מתי נכתב "שולי המכתב" של הרבי? מסתבר שהיה זה בי"א שבט, כפי שציין הר"ר הרכבי [צוטט בגליון תתקלז ט"ז תמוז תשע"ב עמ' 10] בספר שהו"ל בשנת תשי"ז 'מקורי הרמב"ם לרש"ש', הרי בהקדמתו כמהדיר נאמר:

"ב"ה, ירושלים, שלהי תשט"ז. הוכן לדפוס בי"א שבט השתא, ביום ה'חלקא' של בני בכורי יהודה-ליב [יודן] יחי' אצל האדמו"ר מליובאוויץ שליט"א בברוקלין, במלאות לו שלש שנים".

בר-המצווה של שלום דובער גורודצקי

אחרי קבלת הנשיאות מיעט הרבי להשתתף בחגיגות בר-מצווה. אירוע מפתיע, נדיר ויוצא מן הכלל, היה כשהרבי השתתף בחגיגת הבר-מצוה של שלום דובער גאראדעצקי שאביו הרב בנימין אליהו – בא כוחו של הרבי באירופה צפון-אפריקה וארץ-הקודש – היה במסע שליחות מטעם הרבי ובעצמו לא נכח באירוע של בנו.

הרבי ישב בסמיכות לחתן הבר-מצווה, ואף השמיע שיחת קודש מיוחדת, שלימים הוגהה ונדפסה ב'לקוטי שיחות' כרך טו עמ' 289 ואילך.

בר-מצוה זוטא בחדר הרבי

כשהנער ישראל יוסף זלמנוב ('היכל מנחם' כרך א' עמ' ריד) היה ב'יחידות' לרגל הבר-מצווה, ביקש ממנו הרבי שיחזור בפניו את מאמר החסידות שהכין לומר ביום הבר-מצווה. כן ביקש לשמוע חלק מהעניין בנגלה שהכין להשמיע בפני הנוכחים, ופלפל עמו במקצת בתוכן שהשמיע.

הרב שמואל זלמנוב ביקש שהרבי יואיל להשתתף בשמחת הבר-מצווה, והרבי השיב שביום הבר-מצווה יביאו אליו משקה ומזונות.

ביום ה' ט"ז מנחם-אב – אחר תפילת שחרית – נכנסו האב והבן לרבי עם המשקה והמזונות.

הרבי נתן בידו הק' פרוסת מזונות להרש"ז (וכן למסור לרעייתו ובתו יחיו), אמרו 'לחיים' וענה. פרוסת מזונות ומעט משקה השאיר הרבי בחדרו הק'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)