חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויגש | שהעולם ידע על שליחותו
אין לנו אלא מנהג נשיא דורנו
להפוך את בבל לירושלים
השפעת יוסף למלכות משיח
ציורים ותמונות בעלי-חיים טהורים
פרשת ויגש
טהרת האוויר
טהרת האויר (המשך)
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ו' טבת

בערך ב-5:10 נכנס הרבי לזאל בעודדו את שירת "דידן נצח".

אחרי התפילה פנה הרבי לעבר הקהל, אמר בתנועות ראש כמה פעמים 'גוט שבת', ויצא כשמעודד את השירה.

ש׳׳ק פ' ויגש, ז' טבת

תפילת שחרית החלה עם היכנסו של הרבי לביהמ׳׳ד ב-10:20. ניגנו 'יה"ר... שיבנה ביהמ׳׳ק' לקצב עידוד ידו של הרבי.

בתחילת התפילה הכין הרבי את דפי ההפטרה, הוציאם מהחומש והכניסם בסידור.

הרבי נכנס להתוועדות לקול שירת הקהל "דידן נצח", מיד כשהתיישב במקומו השתרר שקט באולם.

כרגיל, פתח את הסידור ואמר מתוכו, עד שהכין המשב"ק את הגביע. כשסיים הרים את הכוס, נתנו בימינו ובירך והקהל החל לנגן 'זאל שוין זיין די גאולה'. הרבי ענה 'לחיים' לנוכחים.

לילד שארף נתן הרבי פרוסת עוגה מהמזונות שעל השולחן - כמידי שבת. אחר הניגון החל הרבי בשיחה הראשונה.

בתחילת השיחה קישר הרבי את הניגון שניגנו בקשר לגאולה - לפ' השבוע. בהמשכה ביאר הרבי את ההוראה הנלמדת מ"כי כמוך כפרעה" במעלת כוח הבחירה של יהודי, ומזה המשיך לשלימות מצב העולם לקראת הגאולה, ובלשונו של הרבי "שהעולם כולו מוכן, עד כדי כך - העולם עצמו תובע מכל יהודי שיתעלה למצב של גאולה...".

בסיום השיחה הזכיר הרבי שבגאולה יבואו גם כל הספרים כמדובר בחמישי בטבת... בעקבות זאת פצח כל הקהל בסיום השיחה בניגון "דידן נצח" בשירה רמה.

הרבי עודד תחילה בידו בתנועות רצופות הולכות וגוברות עד שלפתע החל לעודד בשני ידיו הק' יחד ובמהירות לרגע קט הפסיק ושוב עודד בתנועות רצופות, ושוב הפסיק מעט ועודד עוד... כך משך זמן רב ניגנו בשמחה רבה ביותר.

השיחה השנייה הייתה כולה רצופה ביחס גלוי - לא רגיל ליום ה׳׳חמישי בטבת" ולעניין הספרים. את השיחה פתח הרבי בהבעת הכאב שעל אף בואנו מ"חמישי בטבת" בו היה פדיון שבויים דהספרים בסיוע אוה"ע כו', הרי נשארו ספרים וכתבי יד שעדיין לא הוחזרו למקומם! וכאן האריך הרבי בפרטות באפשרות כאו"א לסייע בהחזרתם: ע"י שכ"א קונה ורוכש עוד ועוד ספרים לספרייתו הפרטית - זה יזרז את החזרת הספרים למקומם האמיתי - "בית רבינו שבבבל".

אחרי השיחה לגם הרבי מהיין שבגביעו.

הקהל ניגן "שובה ה' עד מתי" והרבי עודד את השירה, ובתנועה החוזרת - בלי מילים - עודד בשני ידיו הק' יחד, ואח"כ שוב בידו האחת.

לאחמ"כ ניגן הש"ץ "יה"ר... שיבנה ביהמ"ק" והרבי עודד משך זמן עד לשיחה השלישית.

בשיחה זו הזכיר הרבי ע"ד חלוקת המשקה.

לאחריה העלה המזכיר 11 בקבוקים על השולחן והרבי מזג לכוסו וחילק לכ"א כסדר בכל פעם.

בסיום החלוקה התחיל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל ועודד בהמשך את השירה בב' ידיו הק' יחד.

ב-3:05 לערך הסתיימה ההתוועדות כשהרבי מזכיר ע"ד ברכה אחרונה.

הרבי נעמד לתפילת מנחה תוך כדי הנפת ידו לעבר הילדים, לרגע החל הקהל לשיר אך מיד הפסיק. גם באמירת ה'קרבנות' הביט לעבר כמה מהילדים.

ב'שים שלום' עודד תחילה בידו על הסטענדער ואח"כ בשתי ידיו, ובו בזמן הביט על הקהל.

בסיום התפילה הכריז הגבאי שבעקבות מה שדובר בהתוועדות, תהיה חנות קה"ת פתוחה בלילה לכל המעוניין.

תפילת מעריב התקיימה בזאל למעלה בשעה 5:15. בסיום התפילה פנה הרבי - כבכל מוצ"ש - לעבר המבדיל עד אחר הבדלה, אז נכנס לחדרו כשבדרך מברך נוסע.

דקות אחדות לאחמ"כ יצא הרבי ל'קידוש לבנה'. הסטענדער עמד בסוף מקום חניית הרכב. כשניגש הרבי לסטענדער פתח את הסידור ואח"כ הביט בלבנה שעדיין לא הייתה ברורה דיה. הרבי התחיל הללוי', הפסיק והמתין כמה דקות תוך כדי שמוציא את ציציותיו ומסדרם ובודקם מע"ג הסטענער, שוב הביט בלבנה והפעם הייתה ברורה בטהרתה. והתחיל באמירת הברכה. ב'שלום עליכם' פנה לימינו שם עמד הר' מאיר הארליג, ולשמאלו שם עמדו הר' מיכאל יהודה זירקינד והגבאי הרב יהושע פינסון.

בסיום נענע כמ״פ בציציות, הסתובב לשמאלו ואמר 'א גוט חודש' לקהל העומד משני צידי הדרך עד לחדרו.

יום ראשון, ח' טבת

לשחרית נכנס הרבי  ב-10:30 ניגנו ״דידן נצח״ והרבי  עודד כרגיל. מנחה התקיימה ב-2:05 בגעה״ת בהשתתפות מנין מצומצם.

לחלוקת הדולרים יצא הרבי ב-2:25 וחילק במשך כשלוש וחצי שעות.

בסיום החלוקה, לקח סל א' בידו (מתוך הסלים המתמלאים במשך החלוקה מפתקים, ספרים ומתנות שונות אותם מביאים אנשים בשעת החלוקה), ונכנס לחדרו.

לאחר מספר דקות יצא לתפילת מעריב בהניפו ידו לשלום להעומדים שם. למטה, לכל אורך הדרך וגם בעלותו לבימה, עודד את השירה.

יום שני, ט' טבת

בסיום תפילת שחרית הכריזו על תפילת מנחה ״כשיהיו מוכנים״.

כשיצא הרבי למקווה (לבוש מעיל, עם מעטפה בידו) חילק צדקה להעומדים שם. אח״כ הרים עיניו והביא לעבר אנשים שעמדו במרחק. תיכף ניגשו כולם והרבי חייך לכולם, כשלבסוף נותן גם למזכירים. כשהחל הרכב לנוע סימן לשלום מבעד החלון. לאהל יצא הרבי ב-3:50 לבוש מעיל, וליד המכונית חילק לצדקה (יצוין שבשעה זו שרר בחוץ כפור עז). ל-770 חזר הרבי ב-6:20 לערך, לאחר כמה דקות יצא לתפילות מנחה ומעריב. כשעלה על הבימה לא עודד והביט לעבר המיקרופון שבצד. ניתן היה כבר לנחש שמצפה לנו הפתעה לאחרי התפילה.

 

ואכן, לקראת סיום קדיש בתרא פנה הרבי והביט לעבר המיקרופון - יש שיחה! תוך שניות הוכן הסטענדער והרבי פתח בשיחה אודות ענין העשירי בטבת בו ״סמך מלך בבל על ירושלים״. בעת השיחה ניכרת הייתה 'ערנסקייט' מיוחדת על פני הרבי. תוכן הדיבור היה - לנצל את השעות שנותרו עד תחילת הצום ולעשות תשובה אמתית בשעתא חדא וברגעא חדא. לאחמ״כ חילק ג' שטרות לכאו״א אנשים נשים וטף. בעת החלוקה היה נראה 'אויפגעלייגט' וחייך לכמה, גם ענה ברכה לכמה שביקשו.

בסיום החלוקה הכניס פעמיים לסידורו (ס״ה ששה שטרות) ויצא תוך שמעודד את שירת ״שובה ה'״.

יום שלישי, צום עשרה בטבת

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית ניגנו ״פרזות תשב ירושלים״. לפני נפילת אפיים סידר הרבי במשך זמן את דפי הסליחות. היום, החלה שוב עבודת הבנייה בשטח 770, לאחר פרק זמן של הפסקה.

בתפילת מנחה ניתן היה לראות באורחים רבים מחסידויות שונות שהגיעו לכאן ע״מ לראות ולשמוע את השיחה מפי הרבי ב״דברי כיבושין״. הרבי נכנס למנחה בזמן הרגיל. למטה, הצטופפו כבר רבים מהתמימים ואנ״ש סביב בימת הקריאה, למען ייטיבו לראות ולשמוע את אמירת ההפטרה. בדרך כלל בימי צום נאמרת ההפטרה בקול גבוה יותר ובהטעמה מיוחדת, כך היה גם היום. לפני פתיחת הארון הכין את דפי ההפטרה. בקדיש שבסיום התפילה ניגש הרבי אל הסטענדער המיועד לשיחות (שהועמד במקומו לפני התפילה). אחרי הכרזת הגבאי על זמן תפילת מעריב, החל באמירת ה״דברי כיבושין״. השיחה הייתה רצופה רמזים בעניין גלות וגאולה, ומהנקודות העיקריות בה: שהכל מוכן לסעודה! ונמצאים כבר לא רק קרוב אלא - ערב הרגע הראשון של הגאולה! בין-הדברים התבטא הרבי, שמכיוון שרואים את סכנת הגלות, מרימים קול צעקה וקול תרועה אל הקב״ה שיביא את הגאולה.

אחר השיחה חילק לכאו"א שני שטרות לשליחות לצדקה, לכמה חייך ובעיקר לילדים. בסיום הכניס פעמיים 2 שטרות בסידורו. אמר כמה מילים למזכיר ועזב את הזאל ב-4:45 (זמן מעריב עוד לא הגיע), בדקות הקרובות נודע כי תפילת מעריב תתקיים בזאל הקטן למעלה בעוד זמן קצר. בשעה 5:00 יצא הרבי מחדרו תוך כדי שמניף לשלום לנוכחים, ונכנס לזאל.

יום רביעי, י"א טבת

כשחזר הרבי מתפילת שחרית בירך נוסעים לדרכם.

לפני תפילת מנחה, חילק הרבי למעלה מטבעות לצדקה לילדים וסימן להם לשים זאת בקופה, חילק גם למבוגרים ושם מטבע בפתח העליון של קופת הצדקה הניצבת בקיר, לאחמ״כ פנה לשמאלו, נתן מטבע לאדם נוסף תוך כדי שאלה אם כבר קיבל ושוב שם  מטבע בקופה והפעם בפתח התחתון.

לאחר התפילה בירך נוסעים למטה ולמעלה. גם לאחר תפילת מעריב שהתקיימה בזמן הרגיל, בירך נוסעים לדרכם.

יום חמישי י"ב טבת

לאחר תפילת שחרית בירך הרבי נוסעים לדרכם.

היום יצאה לאור השיחה המוגהת משבת קודש האחרונה, פ' ויגש.

באחת ועשרים יצא הרבי למקווה כשהוא לבוש במעילו. לאהל נסע הרבי ב-3:30. על אף הקור הנורא השורר בחוץ, חילק לצדקה למזכירים ואנשים נוספים שעמדו שם, לאחר שנכנס לרכב סימן מתוכו לשלום.

ל-770 חזר הרבי ב-6:20. כשיצא לתפילות, כמה דקות אח״כ, סימן לשלום לעבר העומדים בצד המעלית, ולמטה עודד את השירה.

בסיום תפילת מעריב הסתובב הרבי לעבר הקהל כרגיל, אך הפעם סימן לחלוקת דולרים.

לכל אחד ואחת חילק שני שטרות. בסיום החלוקה הניח שני שטרות בסידורו ויצא את הזאל תוך כדי שמעודד את שירת ״שובה ה'״.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)