חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויגש | שהעולם ידע על שליחותו
אין לנו אלא מנהג נשיא דורנו
להפוך את בבל לירושלים
השפעת יוסף למלכות משיח
ציורים ותמונות בעלי-חיים טהורים
פרשת ויגש
טהרת האוויר
טהרת האויר (המשך)
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

ו' טבת     

תרס"ו

יום בו נאסר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בפעם השלישית.

(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' צד ואילך)

ז' טבת     

תק"מ

יום פטירתו של הרה"ק ר' צבי בנו יחידו של רבנו ישראל הבעל שם טוב, ומנוחתו כבוד בעיר פינסק.

תר"ט

יום פטירתה של הרבנית שפרה אשת הרה"ק ר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן, בתו של הרה"ח ר' צבי הירש מאולע, מגדולי תלמידיו של רבנו הזקן. לאחר שבעלה הרה"ק רבי משה הלך לגלוּת, עלתה עם משפחתה לארץ הקודש, ומנוחתה כבוד בהר הזיתים בירושלים.

ח' טבת   

תרכ"א

יום פטירתה של הרבנית חי' מושקא, בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, ואשת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, באור ליום ו' עש"ק פ' ויגש. נפטרה בגיל שבעים ואחת ומנוחתה כבוד באוהל הרבניות (הרבנית סטערנא – אשת כ"ק אדמו"ר הזקן; הרבנית שיינא – אשת כ"ק אדמו"ר האמצעי) בליובאוויטש.

בהסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: "עולמי חשך בעדי", והיה במרירות גדולה.

(סה"ש קיץ ת"ש ע' 95)

לאחר הסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבניו: "עד עכשיו היתה לכם אמא פה, בעולם הזה, ומעכשיו תהיה לכם אמא בגן עדן. אבל לי היא חסרה...".

(לשמע אוזן ע' סז)

אחרי הסתלקותה הפסיק הצמח צדק לקבל אנשים ליחידות, באמרו: אני שרוי עתה בלא עצה כו'. ומעט מזעיר היו שהיה מכניסם לחדרו על יחידות. רובם ככולם היו מגישים שאלותיהם בצעטליך [=פתקאות] על ידי המשרתים, ועל ידם היה משיב בקצרה בעל פה או בכתב. גם הדא"ח שהיה אומר בשנים אלו היה קשה לשמוע ולהבין מחמת חלישותו כו', ועל כן לאורחים הבאים היה נותן הכתב של הדא"ח בערב שבת קודש שיעיינו מתחלה בלילה, ולמחר היה אומר הדרוש והיה בנקל להם להבין כו'.

(בית רבי ע' 238)

תרנ"ו

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר נחום דובער, בן אדמו"ר הריי"צ מאוורוטש, בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. לאחר הסתלקות אביו מילא את מקומו בעיר אוורוטש.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אמר: ר' נחום דובער הוא עניו ולב נשבר באמת לאמיתו.

(סה"ש קייץ ת"ש ע' 151)

בחודשים האחרונים לימי חייו חלה ונסע לעיר קיוב, שם עבר ניתוח, אך כעבור ימים אחדים נסתלק. ומנוחתו כבוד בעיר קיוב.

(ימי חב"ד ע' 90)

י'  טבת    

תר"ז

יום חתונת הרה"ק ר' שלמה זלמן מקאפוסט, בן הרה"ק ר' יהודה לייב - המהרי"ל - בנו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עם בתו של החסיד הנגיד ר' יעקב לייב לוריא מליעפלי. החתונה התקיימה בליובאוויטש, וזקנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה בשמחה רבה ואמר על החתונה והשבע ברכות הרבה מאמרי חסידות.

(ימי חב"ד ע' 91)

תשל"א

יום פטירת אשת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,הרבנית נחמה דינה, בת הרה"ק  אברהם שניאורסאהן (מקישינוב), בן הרה"ק ר' ישראל נח, בן הצ"צ. נפטרה בגיל שמונים ותשע, ומנוחתה כבוד בניו יורק.

בימי חייה היה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נוהג לערוך בימי חג ומועד את סעודותיו בביתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. הדבר נמשך עד לשנת תשל"א שאז נפטרה הרבנית.

(ימי חב"ד ע' 91)

תשל"ח

כ"ק אדמו"ר מחדש המנהג לומר "דברי כבושים" ביום התענית בעת תפלת מנחה.

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. לקו"ש ח"כ ע' 352. וע' 360)

י"ב  טבת 

תקע"ג

לאחר כאלף ושש מאות ק"מ ומאה וארבעים יום של טלטולי דרכים, הגיעו כ"ק אדמו"ר הזקן וכל הפמליא שאיתו, לכפר פייענא פלך קורסק, שם מצאו מרגוע לנפשם. שם גם נתבשרו שדבריו של רבנו הזקן נתקיימו וצבא נפוליאון החל לנחול מפלות.

(קיצור תולדות חב"ד ע' 55)

תשמ"ז

כ"ק אדמו"ר הציע וביקש שבמשך השלושים יום של הכנה ליו"ד שבט, יוסיף כל אחד ואחת, כולל קטנים בלימוד התורה ובנתינת צדקה.

...וכדאי ונכון שבמשך השלושים יום ייבחן כאו"א אצל ה"רב" שלו, ובזה גופא – ג' בחינות, כל עשרה ימים.

(סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 244-246)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)