חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:00 זריחה: 6:30 ח' בניסן התשפ"ג, 30/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תורה בכיתה דו-לאומית
פינת ההלכה

שאלה: מורה או מרצה בנושאי יהדות שגילה כי מקצת שומעיו אינם יהודים, מה עליו לעשות כדי שלא להיות בכלל "המלמד תורה לגוי"?

תשובה: חז"ל אמרו שגוי העוסק בתורת 'שבע מצוות בני נח' נחשב ככוהן-גדול, אבל אסור לו באיסור חמור ללמוד את תורת ישראל. כמו-כן אסרו ליהודי למסור לו דברי-תורה, שנאמר (תהילים קמז,כ): "לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום".

חשוב לדעת שבהחלט יש ללמד את בני-נח שמצוותיהם הן חלק מתורת משה, כפי שכתב הרמב"ם: "כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש-ברוך-הוא בתורתו, והודיענו על-ידי משה רבנו שבני-נח מקודם נצטוו בהן", ולא "מפני הכרע הדעת", כלשונו. מניעת עבודה זרה, והדאגה לכבוד-שמים ולצדק ויושר, מחייבת לסייע לאומות-העולם לבנות תשתית אמונתית מבוססת, המתחילה מהערכה לבורא העולם, לתורתו ולעמו.

לכן לכל הדעות מותר ללמדם לא רק את הפרטים הטכניים של שבע המצוות, אלא קודם-כול את עיקרי האמונה האמיתית בה' אחד, וגם לענות על שאלותיהם כדי שיתייחסו בכבוד לתורה ולעם-ישראל, או לפחות כשיש בזה משום מניעת איבה. גם "דע מה שתשיב לאפיקורוס" נאמר במפורש (רק) על אפיקורוס גוי. יש המתירים ללמדם גם תורה שבכתב (אך לא תורה שבעל-פה).

אולם אף-על-פי שעניינים אחרים בתורה אסור ללמד לגויים, הרי כשהלימוד מכוון ליהודי והגוי שומע, והחלופה היא שלא ללמד גם את היהודי, מתירים כמה פוסקים במפורש ללמד כרגיל את כל הנדרש.

מקורות: חגיגה יג,א, תוס' ומהרש"א. סוטה לה,ב ומהר"ץ חיות. ב"ק לח,א ויש"ש שם סי' ט. סנהדרין לח,ב. נט,א. רמב"ם הל' מלכים פ"ח הי"א ופ"י ה"ט. מג"א או"ח שלד,יז. שו"ת: הרמב"ם (בלאו) סי' קמט. אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלב וח"ד סו"ס לח, ציץ אליעזר חט"ז סי' נה וחכ"א סי' כה, שרידי אש ח"ב סי' נה-נו.


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)