חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויצא | פריצה מתוך החושך
העיקר לנוע
'מים רבים' של פנימיות התורה
כוח לגאולה בכל העניינים
ראשית האריזה: טלית-ותפילין
פרשת ויצא
הולדת, הילולת וגאולת אדמו"ר האמצעי
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

ט' כסלו

תקל"ד

יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי - רבי דובער, לאביו כ"ק אדמו"ר הזקן ולאמו הרבנית סטערנא (בת הנגיד ר' יהודה לייב סגל מנכבדי ויטבסק ואשתו מרת ביילא).

חתונתו של כ"ק אדמו"ר הזקן היתה בשנת תק"כ. ארבע עשרה שנה עברו עד שנולד לו בן זכר. לפני כן נולדו בנות. כשהיה רבנו הזקן אצל מורו ורבו המגיד ממעזריטש, ביקש ברכה שיוולד לו בן זכר. אמר לו המגיד:

"במה יזכה נער – את ארחו" (תהילים קיט, ט) – על ידי הכנסת אורחים זוכים שיוולד נער.

(ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 19)

לפני הסתלקותו של המגיד (בי"ט כסלו תקל"ג) קרא לכ"ק אדמו"ר הזקן ואמר לו:

בן יוולד לך וקראת אותו בשמי. כעבור שנה בט' כסלו תקל"ד נולד כ"ק רבי דובער ו"קראתיו בשמו של מורי ורבי כפי פקודתו".

(סה"ש תש"ג ע' 155)

תקפ"ז

יום בו נתבשר כ"ק אדמו"ר האמצעי על שחרורו ממאסרו. היה זה בש"ק פ' וַיֵצֵא, בשעת מנחה.

מסופר שבשורת הגאולה הגיעה בעת שכ"ק אדמו"ר האמצעי עמד ואמר חסידות על המלים "אתה אחד". באמצע הפסיק ואמר: "שא, פנו מקום! דער טאטע איז דא" [=הס, פַנו מקום, אבא נמצא כאן]...

(בד קודש ע' 22 בהערה)

תקפ"ח

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי. נסתלק בדיוק כשנמלאו לו חמישים וארבע שנים, ביום ד'  לפנות בוקר, ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין פלך צ'רניגוב. שם בנו אוהל ולידו בית הכנסת להתפלל בו.

מסופר שלפני הסתלקותו ביקש שילבישו אותו בגדי לבן, והתחיל להגיד דברי תורה בקול ברור, ואמר חסידות על הפסוק "אחרי ה' תלכו" וכשסיים את דבריו, לפני עלות השחר, במלים: "כי עמך מקור חיים מחיי החיים" יצאה נשמתו.

כשנתפרסמה פקודת המלך על אודות לקיחת צעירי היהודים לעבודת הצבא (גזירת הקנטוניסטים) עשה מסעו לבקר את ציון הוד כבוד קדושת אביו בהאדיטש. במהלך נסיעתו חזרה לליובאוויטש נחלה, ולכן נקבר בבית העלמין שבניעז'ין. 

(בית רבי ע' קב ואילך)

תש"ד

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן, אחיו של כ"ק הרה"ג המקובל לוי יצחק (אביו של הרבי) וחתנו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי.

[זוגתו הרבנית מרים גיטל, היא אחותה הצעירה של הרבנית חנה (אמו של הרבי)].

לפי דברי מכריו היה בעל כשרונות נדירים, מחדש ובקי נפלא בקבלה וחסידות.

הרה"ג רבי שמואל היה רב בניקולייב ונהרג על קידוש השם בידי הנאצים. מנוחתו כבוד בעיר טשארזאו במדינת קירגיזיה.

(ספר הצאצאים ע' 288. תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 325)

י'  כסלו

תקפ"ז

יום גאולתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, ממאסרו בויטבסק.

יו"ד כסלו הוא זמן הלידה של חסיד, וי"ט כסלו הוא הברית.

(סה"ש תש"ז ע' 87)

הצמח צדק אמר: י"ט כסלו הוא שמחת תורה דפנימיות התורה . . ויו"ד כסלו הוא יום א' דחג הסוכות.

(סה"ש תש"ד ע' 49)

י"א  כסלו

תרפ"ט

בשבת קודש פ'  ויצא, ה"אופרופעניש" [עליה לתורה] של כ"ק אדמו"ר, במנין כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בעיר ריגא.

לאחר העליה לתורה התוועד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ והיה בשמחה גדולה. באמצע ההתוועדות אמר מאמר חסידות ד"ה "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך".

(ימי חב"ד ע' 58)

י"ג כסלו

תשמ"ו

יום בו פסק בית המשפט הפדראלי אשר "המלך - כ"ק אדמו"ר - אינו מעיד ואין מעידין אותו"! (מאמר חז"ל שמשמעותו שהמלך פטור מלבוא להעיד בבית המשפט; גם כאן פטר השופט את הרבי מהצורך להעיד במשפט).

לפני פסק-הדין נקבע יום זה על ידי חברי הכולל ליום תענית ואמירת תהלים. כבר בהשכמה היה 770 מלא באנ"ש ותמימים שאמרו תהילים. זעקתם וטענתם של החסידים פעלה את פעולתה, ובאותה יום התקבלה הבשורה: הרבי לא ילך לבית המשפט להעיד! השופט הגוי הבין שאין זה מן הראוי ש"המלך" יעלה על דוכן העדים להעיד.

י"ד כסלו

תרפ"ט

יום חתונת כ"ק אדמו"ר, עם הרבנית חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. החתונה נערכה בחצר ישיבת תומכי תמימים בוורשה שבפולין. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ רצה שהחתונה תתקיים בישיבת תומכי תמימים.

הבשורה הטובה שהחתונה נועדה להתקיים בוורשה, גרמה לשמחה אדירה והתרגשות גדולה בין יהודי פולין בכלל ובין אנ"ש והתמימים בפרט. מסדר הקידושין היה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וגם אמר את ה"שבע ברכות". השושבינין של הרבי היו הרה"ח ר' משה  הורנשטיין - חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש - וזוגתו הרבנית חי' מושקא. הוריו של הרבי לא יכלו לצאת מבריה"מ ולא היו בחתונה - -

בקריאת הכתובה נתכבד כ"ק האדמו"ר מראדזין, עדים היו הגה"ח ר' דובער משה שמוטקין, מנכבדי עדת חסידי חב"ד בוורשה שהיה עוד מחסידי אדמו"ר המהר"ש, והגה"ח ר' מנחם מענדל קופרשטוק, מרבני חב"ד בליטא ולימים אב"ד ורב עדת החסידים בחיפה.

(כפר חב"ד גליון 947 ע' 223)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)