חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת תולדות | בירור, לא גן עדן
התוועדות כיחידות
חייו המיוחדים של 'עולה תמימה'
חידוש בעניין השליחות
קדוש וטהור
פרשת תולדות
הבחירה נמצאת בידינו
מופתים בהעלם
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ערש"ק תולדות, בדר"ח כסלו

לתפילת שחרית נכנס הרבי רק עם הסידור, בלי התהלים.

אחרי שחרית עלה לחדרו הק', וירד שוב כעבור 20 דקות (ב-10:55) יחד עם התהלים.

ב-3:15 נכנס הרבי לתפילת מנחה. בסיום התפילה סימן לחלוקה, וחילק לכאו״א שטר א', אח״כ הכניס שטר א' בסידורו ויצא כשמעודד את השירה.

לקבלת שבת נכנס הרבי ב-5:20. ״בואי בשלום״ ניגנו בניגון ״ואני אבטח בך״, והרבי עודד בחוזק משך זמן רב.

שבת קודש פ' תולדות, ב' כסלו - "דידן נצח"

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:05.

ב'ממקומך' שבקדושה ניגנו ניגון שמח והרבי עודד בחוזק בידו הק' על הסטענדער, וסימן לשנות את הניגון שוב ושוב (ג' פעמים).

ההפטרה נאמרה בקול גבוה מהרגיל.

כשנכנס הרבי להתוועדות ניגן הקהל ״שישו ושמחו בשמחת הגאולה״. הרבי התיישב, פתח את הסידור, וכשהגיש הרה״ח ר' שלום בער שי' יוניק את הגביע סימן בתנועת ראשו לתודה. אח״כ טעם מן היין והמזונות, ומיד התחיל באמירת 'לחיים' לכאו״א מהקהל כשהוא פונה בכל גופו הק' לכל צד, לעבר הכוסיות המושטות באוויר.

הקהל ניגן 'זאל שוין זיין די גאולה' והרבי עודד בחוזק לכל עבר, ובאמצע התחיל לעודד בשתי ידיו הק' יחד! בחוזק רב. כן עודד לעבר הרה״ח ר' יששכר דב שי' ווייס. באמצע נתן פרוסת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.

התחיל בשיחה הראשונה, שארכה כמעט שעה. בין הדברים אמר, שנמצאים בזמן שמשיח ״ילחום מלחמות ה' וינצח״, ועד״ז אצל כאו״א, שמגלה בחי' יחידה - ניצוץ מיחידה הכללית - שבו, ע״י החלטה תקיפה! במלחמתו שלו...

אחרי שיחה זו ניגנו ״שובה ה' עד מתי״, והרבי עודד בחוזק רב לכל עבר, ובתנועה הידועה סימן לחזור כמה פעמים.

בשיחה השנייה המשיך הרבי לבאר בעומק יותר את גילוי היחידה הנדרש מכ״א, שזה ״לדעת זה התינוק״ - שבאם ידברו עם ״התינוק״ אודות גילוי היחידה, אינו יודע כלל על מה מדובר... העניין היחידי שיודע, הוא - הקב״ה, עצמו״ה בעצמו! ובזה חדורה כל מציאותו.

אח״כ ניגנו ניגון 'הקפות' (המושר בד״כ בהקפה א' וז' בשמח״ת) ועודד בחוזק.

באמצע פנה לצד שמאלו, ואמר שהיות והגיעו 'אורחים' ממדינה אחרת (קבוצה מקולומביה) שיאמרו 'לחיים' וכו'. אחרי שאמרו לחיים ונענו ע״י הרבי, החל הקהל לנגן 'דידן נצח' - בקשר להבאת הספרים בפועל, ביום זה, בשנת תשמ״ח ל-770. בתחילה עודד הרבי לעברם כשהוא מניף ידו הק' אל-על בחוזק רב, ואח״כ עודד לכל עבר.

בשיחה השלישית העמיק הרבי עוד יותר בהפשטת הדברים בביאור ארוך באופן נפלא, בעניין גילוי היחידה שבנפשו, שאפשרי ״מיד שניעור משנתו״ עוד לפני ברכת התורה וכו׳, כיוון שזהו עניין שלמעלה מכל הבנה והשגה, ומושלל מכל השלילות וכו' - וההתבוננות היא (רק) בתוכן המכוון ב״עצמות ומהות״... ״לדעת זה התינוק״...

בסיום השיחה עורר הרבי לדאוג לכך שלכאו״א יהיה כל הדרוש לצרכי השמחה דחודש כסלו, כולל המנהג דחלוקת דמי חנוכה. בסיום ממש, הזכיר על חלוקת משקה, והתבטא שעורכים התוועדות ועוד התוועדות ועוד התוועדות...

אחרי השיחה העלה המזכיר שי' על שולחנו של הרבי 52 בקבוקים! וכבשבוע העבר, מזג הרבי מכל הבקבוקים לתוך גביעו הק' ואל תוך שתי כוסות זכוכית, ומהם מזג שוב לבקבוקים, ומהבקבוק לכוס לוקח-המשקה. לראשון שלקח מזג הרבי מהגביע עצמו.

לכו״כ מהלוקחים אמר ״לחיים ולברכה״, ולכמה הוסיף ״ברכה והצלחה״.

הרבי בירך מתוך הסידור, נטל את ידיו הק', ונעמד לתפילת מנחה. בסיום התפילה עלה לחדרו הק' (בדקות הסמוכות לשקיעה).

תפילת מעריב התקיימה למטה, בשעה 5:30.

יום ראשון, ג' כסלו

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:25!

היו שהתחילו לנגן ״מהרה ישמע״, כיון שע״פ הידוע ביום זה היה הקישורי תנאים של הרבי עם הרבנית נ״ע.

כמה דקות לפני השעה שתיים יצא הרבי מחדרו לגעה״ת (כפי שהיה גם בשבוע העבר) לתפילת מנחה. אחר התפילה נכנס לחדרו לדקות מספר ומיד יצא ל״חלוקת הדולרים״ בשעה 2:10.

החלוקה הסתיימה ב-6:25. הרבי נכנס לחדרו ותיכף יצא שוב לתפילת מעריב. (הפעם הסתובב הרבי כשעלה על בימת התפילה, אף שבד״כ אחרי חלוקת הדולרים ניגש ישר לסטענדער).

כשיצא הרבי מהזאל אחר התפילה והגיע ליד המעלית למטה, ניגש יהודי למזכיר שי' ושאלו (באנגלית) היכול אני לשאול משהו? (את הרבי) עוד לפני שענה המזכיר פנה אליו הרבי ושאל: לשאול מה... ואז אמר היהודי לרבי שאיחר לדולרים וברצונו לבקש את ברכת הרבי. ענה לו הרבי: ״ה' יברך אותך בכל אשר תעשה, ברכה והצלחה״.

יום שני, ד' כסלו

בתפילת שחרית אחרי החזרת הס״ת לארון, המשיך הרבי לעמוד זמן מה כשפניו לארון קודש ואח״כ הסתובב חזרה לסטענדער.

למקוה נסע הרבי ב-1:50. לפני כן חילק מטבעות צדקה לנוסעים וילדים.

גם לפני שנסע לאהל בשעה 3:20, חילק לצדקה לעומדים שם.

ב-6:05 חזר הרבי מהאהל, נכנס לחדרו הק', וכעבור דקות אחדות נכנס לתפילות מנחה מעריב. בצאתו מהתפילה הגיש א' את ידו לרבי, והרבי לחצה בחמימות.

יום שלישי, ה' כסלו

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15. אחר התפילה בצאתו מהזאל בירך נוסעים וכן ליד המעלית למטה.

לפני תפילת מנחה קיבל חתן את הסידור בגעה״ת מיד הרבי, בצירוף מטבעות לצדקה. כשיצא הרבי מגעה״ת חילק מהמטבעות שנשארו בידו, ולאחר שהוסיף המזכיר הריל״ג שי' חופן מטבעות נוסף לידו של הרבי, המשיך הרבי לחלק לכל הילדים.

הראשון השאיר את ידו פתוחה וקיבל 3 מטבעות, לא' הילדים הניף הרבי את ידיו מול פניו להסב את תשומת לבו. אח״כ פנה הרבי לקופת הצדקה ושם מספר מטבעות. גם בזאל למטה המשיך הרבי לחלק לאורך כל הדרך, לפני עלותו לבימת התפילה נתן גם לשני בחורים שנעשו ז״ע בר-מצווה. כשעלה הרבי על הבימה ראה כמה ילדים קטנים שעמדו ליד הקיר הדרומי בקצה הבימה, וסימן לעברם ואף התקדם מעט לקראתם. לאחר שקיבלו פנה מיד לעמוד התפילה ולא הסתובב לעודד את השירה. ב-3:25 התחילה התפילה.

בעת התפילה נכח האדמו״ר מלעלוב שליט״א, ובקדיש האחרון הביט הרבי לעברו כמה פעמים. בצאתו עודד הרבי את השירה ובירך נוסעים. כן עמדו ליד המעלית, למטה ולמעלה, נשים שנוסעות והרבי בירכם ועודד לעבר ילדים שעמדו שם.

תפילת מעריב התאחרה מעט, והתקיימה ב-7:30 לערך. כשיצא לתפילה הניף ידו לעבר העומדים ליד המעלית למעלה, ולמטה, עודד את השירה כרגיל והסתובב כרגיל. בצאתו מהתפילה בירך נוסעים למטה וכן למעלה ושם הוסיף "בון וייאז'" (נסיעה טובה) לדוברי צרפתית.

יום רביעי, ו' כסלו

לתפילת שחרית הקדים הרבי בחמש דקות ונכנס ב9:55. תפילות מנחה ומעריב התקיימו כרגיל. ואולי כדאי לציין במקרה מהו "כרגיל": כשנכנס הרבי לתפילות מעודד את השירה פעם בפעם, או מניף את ידו הק' לעבר אנשים או ילדים העומדים לאורך הדרך, עד הגיעו למקומו, שם מסתובב בד"כ ומעודד פעם או פעמיים לעבר הקהל. בסיום התפילות בעודו על בימת התפילה מתחיל לעודד בידו הק' (לפעמים עוד קודם שמתחילים לשיר( ובד"כ מעודד אז לכיוון המתפללים מאחורי הבימה, וממשיך לעודד השירה אחרי שירד את המדריגות, עד הגיעו לחדרו הק'. השירה בימים אלו, פעמים "ואני אבטח בך" ופעמים "שישו ושמחו בשמחת הגאולה" או "דידן נצח".

יום חמישי, ז' כסלו

הרבי נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:30 (!) לערך. למקוה נסע הרבי ב-14:05 ולאוהל ב-15:30 לערך.

הרבי חזר מהאוהל ב-18:50 לערך, כעבור מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.

נודע כי כשנסע הרבי לאהל, התעניין אצל המזכיר הרחי״ק שי' אודות שליח מסוים של ״עזרת אחים״ ברוסיה בקשר לפרטי מצבו שם, ואף שאל - אם אגר תפוחי אדמה לחורף, וכמה קילו?...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)